Bericht van vereniging over ‘brievenbussen en adressen’

Datum: 25 januari 2023

Door Erik van den Berg, Jos Kerstholt en Jan Kruize

Gisteren zijn we gestart met de herordening van de brievenbussen aan de Meerlaan. Vandaag hebben  we de brievenbussen behorend bij de Sterrenlaan en de Apollolaan geplaatst bij de Zonnelaan.

Voor wat betreft de locatie Meerlaan is de herordening gereed.
In overleg met PostNL hebben we alle brievenbussen voorzien van een zwart stickertje met witte cijfers. We vragen u vriendelijk dit stickertje te laten zitten.De houten plankjes met daarop de naam van de laan zijn tijdelijk. Deze gaan we vervangen door echte straatnaambordjes. Maar dat doen we pas op het eind als alles gereed is.


De overige brievenbussen aan de Zonnelaan worden geherordend op 10 en 11 februari. De Voorsteweg start pas daarna.


Onlangs spraken we de teamleider van PostNL. Vanuit dat gesprek zijn de volgende zaken de moeite waard om toch maar te vermelden: Tijdens de invoering van de adresnaamwijziging heeft PostNL ontdekt dat er een fout zat in hun coderingsregel. Deze regel wordt landelijk toegepast, maar de fout kwam nu pas naar voren omdat de Oosterduinen in hun omvang een heel groot project is, uniek voor PostNL. Dat heeft tot “veel” problemen gezorgd als het gaat om de postbezorging.


Het grootste probleem zat (zit) hem echter in de vele bedrijven/koeriers die allemaal hun eigen adressenbestand hebben en deze ook pas verversen wanneer het hun uitkomt. Zo kan het dus nog steeds gebeuren dat een leverancier meldt dat hij het nieuwe adres (nog) niet kent. Alhoewel dit heel vervelend was/is voor u kan PostNL daar niets aan doen. Ook de gemeente niet, de VvHO niet en ook niet onze werkgroep Vindbaarheid. Hadden we dit alles ook kunnen voorkomen? Het antwoord is: nee

Dat betekent dat als straks het D-vak wordt voorzien van nieuwe namen dezelfde “ellende” weer gaat gebeuren. Dat is ook de reden dat we de wijziging in het D-vak uit hebben gesteld. PostNL gaat in hun systemen  eerst een test doen of PostNL de wijziging goed verwerkt. Bovendien willen we zeker weten of er niet nog meer konijnen in de hoge hoed zitten.


Kleine noot: Zowel wij als de gemeente zijn veel tijd kwijt om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De werkgroep en de gemeente hebben zeer frequent contact. Ook proberen wij jullie zo goed mogelijk via diverse kanalen op de hoogte te houden van de voortgang en ook van mogelijke problemen. En communiceren kost ook tijd. En dan voelt het niet oke als een enkele bewoner (die overigens zegt mede namens menig andere eigenaar te spreken) ons via de mail benadert met diverse detailvragen en al zit te denken aan een ingebrekestelling en een WOO verzoek. En indien het weer een “soepzooi” is komt hij/zij ook met een dwangsom en een schadevergoeding.

BeantwoordenDoorsturen

Let op: bericht van Enexis over de schouw gasmeters (24-2-2023)

In verband met uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan het gasnetwerk van Enexis zullen er brieven bezorgd worden bij diverse panden aan de Oosterduinen C, D, F en Z. Hierin staat ook hoe er contact met ons opgenomen kan worden met ons.

Daarna zullen wij ook zelf proberen contact op te nemen met de eigenaren voor het maken van een afspraak van een schouw waarbij we de bestaande situatie van de meteropstelling gas opnemen en beoordelen. Indien nodig zal er dan een afspraak gemaakt worden voor het saneren van de huisaansluiting gas.

Daarbij wordt ten minste de invoer en de meteropstelling vervangen. Indien mogelijk wordt ook de aansluitleiding tot aan de hoofdleiding vervangen

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij graag van u.


INFORMATIE
Jeroen van Hulsteijn
Werkvoobereiding
Visser & Smit Hanab bv
jvhulsteijn@vshanab.nl
+31 6 55701423

Sweet Memories in het bos naar aanleiding van Oosterduinen Journaal.

Het Oosterduinen Journaal van 10 januari heeft een paar leuke reacties opgeleverd. Vooral het item over oud-Oosterduinen met Marjolein Rooseboom (met dank aan de historische vereniging Oud Norch).

Klaas stuurde een lange mail met een paar anekdotische herinneringen aan het bos, waar hij zelf ook een huisje heeft. Hieronder zijn bloemlezing. Wilt u de uitzending terugzien? Klik dan hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Fnif4bnFr7o

Kaart uit 1930

Herinneringen van Klaas

*De bossen zijn indertijd aangelegd als kapbos voor de mijnen. De mijnen zijn gesloten en de bomen blijven staan en doorgegroeid. Dennehout gaat nl. schreeuwen als er een instorting dreigt en levert een
vluchttijd als mijnen gaan instorten.

*Doordat de bomen niet meer zijn gedund staan er soms hele aantallen
dicht bij elkaar en toont het bos nu ook een heel aantal in slechte
staat verkerende grove dennen door hun toegenomen leeftijd.

Door ijzelschade, een aantal jaren geleden zijn er ook heel wat kruinen
uitgeknapt en leidt tot een zekere dood van de boom.

*In 1970 was de Grote Zandvlakte nog een grote stuifvlakte waar bussen
vol schoolkinderen met een schoolreisje naar toe kwamen en ook vele
ouders met hun kinderen in de schoolvakantie vermaak zochten met kuilen
graven e.d.. Dichter bij de Donderenseweg was een kleinere zandverstuiving
en tot voor kort ook nog duidelijk als zodanig herkenbaar.

*Inderdaad zaten er leeuwen in de Vluchtheuvel. Soms hoorde je het
brullen van de leeuwen en dat was erg imposant. Ook waren er apen in
diverse soorten en maten. Een beer en een wolf en een heel assortiment
papegaaien die met en kettinkje aan een stok vastzaten. Ook was er
volgens mij nog een poema en tijgers.

Er was ook een slingeraap, die zichzelf uit zijn hok wist te bevrijden
door met zijn staart het hangslot los te wormen en ging dan naar de
keuken voor een banaan. Er waren ook een paar chimpansees. Later kwam er ook nog een automatenhal bij met flipperkasten e.d..

Iedere week was er kermis rond de kerkbrink. Toen bood Norg aanmerkelijk meer vertier dan nu en leefde alles. Ook de horeca floreerde als een tierelier. Er is nu slechts een schamel restje van over. Mijn verwachting is dan ook niet hoog gespannen om de recreatie weer sterk te zien aantrekken. Misschien bejaarden die er eventjes tussenuit willen. Voor kinderen is er niets meer over.

Ook was er gedurende 6 weken een IKR tent op Grote Zandvlakte waar van
alles werd georganiseerd.

Tot zover een reactie van mijn kant op de virtuele bijeenkomst van vanavond.

Klaas

In het weekend de natuur in…

Kijk alsnog naar het Oosterduinen Journaal van 10 januari

Dinsdag 10 januari zonden we weer live het Oosterduinen Journaal uit. Heeft u het gemist? Kijk dan met de onderstaande link alsnog. Hieronder de kijktips:

Op 4.10 min: Interview met projectleider Erik Mosterman van de gemeente, waarin hij de volgende stappen in de transitie toelicht. Na de zomer wordt het stuk naar de gemeenteraad gebracht.

Op 26.20 min: Interview met de nieuwe buurtagent, Aldert van Akkeren. Hij wil in gesprek met Oosterduiners.

Op 32.00 min: Interview met Albert Koele, voorzitter VvHE Oosterduinen. Hij roept op tot tolerantie en dialoog, ook bij tegengestelde belangen. Hij zegt dat de vereniging een nieuwe rol krijgt en vraagt om suggesties. Voorts doet hij een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Op 48.20 min: Op bezoek bij een enthousiaste Oosterduiner in het bos: Margreet Wolf. Ze deelt haar gevoelens over de manier waarop zij het bos beleeft.

Op 52.50 uur: Interview met Marjolein Rooseboom, die onderzoek deed naar de geschiedenis van Oosterduinen. Waarom werden die grove dennen eigenlijk geplant? En: de eerste bouwvergunning ooit werd afgegeven in 1926.

Op 1.07.30 min: Over subsidie regentonnen, Letterzetter en vraatsporen aan bomen.

Kijk live via deze link:https://youtu.be/Fnif4bnFr7o

Marjolein Rooseboom vertelde over de geschiedenis van Oosterduinen. In de jaren 30 stroomden de toeristen al in grote aantallen toe in ons bos.

Denk mee over nieuwe rol van onze vereniging

Geachte leden, 

De Algemene Ledenvergadering over het jaar 2022 dient zich weer aan. Deze willen we houden op 17 maart 2023. Wat ons betreft staan er, naast de gebruikelijke zaken, twee punten op de agenda:

 • De rol van de vereniging en ledenparticipatie
 • Verkiezing drie nieuwe bestuursleden.

Rol van de vereniging

Op 28 oktober 2022 was er een informatiebijeenkomst voor de Oosterduiners en andere belangstellenden over de voortgang van het transitieproces van de Oosterduinen. De wethouder gaf op een aantal zaken een helder antwoord. De wethouder gaat een “Bosraad” instellen die een juiste weerspiegeling wordt van de verschillende belangengroeperingen. In die zin doet de VvHO niet mee. Ook het proces om te komen tot het definitieve streefbeeld is overgenomen door de wethouder. De rol van de vereniging in het transformatieproces is daarmee veranderd. Over wat de rol van de vereniging dan wel gaat zijn in de toekomst, willen we graag met u in gesprek.  We willen onder andere met u bespreken of er nog een rol voor de vereniging is, wat zou de rol kunnen zijn, wat doen we met de contributie en met de verschillende werkgroepen. Omdat wij het belangrijk vinden dat dit breed gedragen wordt door de mensen in het bos vragen we ieder van u om het beeld dat u heeft bij de toekomstige rol van de vereniging met ons te willen delen.   U kunt ons uw zienswijze sturen tot 15 februari ’23. Op basis van uw input gaan  we de ideeën samenbrengen en op de ALV de mogelijke scenario’s met elkaar bespreken. We willen op deze wijze de leden van de vereniging beter betrekken. Meer participatie van de leden dus: elkaar eerder en beter informeren, raadplegen, adviseren, gezamenlijke activiteiten ondernemen en meebeslissen. We horen het dan ook graag als u een idee hebt over hoe we de scenario’s kunnen uitwerken naar heldere voorstellen waarbij de participatie van alle leden maximaal is. Alle leden betekent dus eigenaren, recreanten, permanente bewoners (eigenaren en huurders) en commercieel verhuurders.  

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Drie bestuursleden zullen aftreden: Joep Ferwerda, Kitty Prins en Rutger Bakker – ieder om persoonlijke redenen. Daardoor zijn er drie vacatures binnen het bestuur ontstaan. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om de veranderende rol van de vereniging te koppelen aan een deels vernieuwd bestuur. Om in het bestuur de verschillende belangen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen zou het goed zijn als minimaal twee van de nieuwe bestuursleden permanent in het bos wonen. Ook is het belangrijk dat nieuwe bestuursleden genoeg tijd hebben om zich in te kunnen zetten voor de vereniging en/of het bestuur. Het zou bovendien prettig zijn om een goede balans tussen mannen en vrouwen in het bestuur te hebben. 

Als u zich wilt inzetten voor het bos en de vereniging vragen wij u hierbij dan ook om u kandidaat te stellen als bestuurslid. Wij hopen op vele aanmeldingen, zodat we als een vernieuwd, sterk en daadkrachtig bestuur verder vorm kunnen geven aan de toekomst van de vereniging en de belangen van de leden kunnen verdedigen! Indien u belangstelling hebt zien we graag uiterlijk 1 februari uw aanmelding per mail tegemoet.

Stuur uw opgave naar: ledenadministratie@oosterduinen.nl.Kandidaten moeten uiteraard wel lid zijn van de vereniging (peildatum 1-1-2023). In februari vindt er een centrale bijeenkomst plaats voor alle kandidaten. Kandidaten kunnen dan kennismaken met elkaar en met de overige bestuursleden en we praten hen dan bij over wat er binnen de vereniging speelt en over de status van bijvoorbeeld de financiën. Kandidaten kunnen zich vervolgens presenteren op onze website. De leden krijgen op die manier maximaal de kans om zich te oriënteren op de kandidaten en op hun visie. 

Op de ALV van 17 maart kunnen de leden dan kiezen welke kandidaat-bestuursleden hun voorkeur hebben. 

Tenslotte

Tot aan de komende ALV zal het bestuur geen nieuwe initiatieven nemen. Lopende projecten worden uiteraard voortgezet.  Dat geldt onder andere voor de Oosterduinen Journaals, waarvan de eerstvolgende gepland staat op 10 januari.  Uiteraard ontvangt u te zijner tijd de uitnodiging voor de ALV. Bij die uitnodiging zullen direct de verantwoording over 2022 en een sobere begroting voor 2023 worden meegestuurd.  Hopend op vele reacties,

Het Bestuur: Albert Koele (voorzitter), Karin Prak (secretaris) en Jan Kruize (penningmeester)

Update 5 december 2022: Project vindbaarheid van adressen in het bos

Door de werkgroep

De gemeente en de werkgroep vindbaarheid van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) zijn al geruime tijd bezig met het maken van voorstellen voor naamgeving van de bestaande lanen en paden in de Oosterduinen. Deze naamswijziging van de adressen (namen in plaats van vak-nummers) verbetert de vindbaarheid voor zowel de openbare diensten (zoals brandweer, ambulance en politie) als voor bezoekers (familie, vrienden enzovoorts).

Laatste nieuws 5 december

PostNL geeft aan problemen te hebben met de sorteermachine in Zwolle. De nieuwe adressen worden nog niet herkend (de postcodes zijn “te nieuw” en worden niet herkend) en gaan retour afzender. Als die afzender al bekend is!

Wij zijn niet de enige met dit probleem, het schijnt landelijk te spelen.

De volgende nummers zijn beschikbaar bij PostNL voor het doorgeven van klachten:

088 8681016 (consumenten);

088 8686868, optie 7 kiezen (zakelijk en consumenten).

Mensen die serieus een probleem hebben ondervonden in verband met de storing bij PostNL kunnen dit bij PostNL melden via het
e-mailadres: brancheteam7@postnl.nl.

Naamswijziging

De gemeente heeft op 1 juli 2022 de namen (en huisnummers en postcodes) van Karrepad (onderdeel Z-vak) en Grote Kampweg (onderdeel G-vak) officieel vastgesteld. Per 1 oktober 2022 is dat ook gebeurd voor de namen (en huisnummers en postcodes) van Grote Kampweg en Eekhoornlaan (beide onderdeel Z-vak) en van Berkenlaan, Koekoekslaan, Sparrenpad en Vosjeslaan (alle vier F-vak).

Per 1 november 2022 zijn de namen van alle overige lanen en paden in de andere vakken, behalve die van het C- en D-vak, vastgesteld. Begin november hebben de eigenaren van de vakken A, B, E en Z de brief met de definitieve (nieuwe) adresnaam, het huisnummer en de postcode gekregen. De namen van de lanen en paden in het C- en D-vak worden naar verwachting per 1 februari 2023 vastgesteld, dit geldt ook voor de delen van de vakken E, F en Z die aan de Voorsteweg worden genummerd. Zodra alle namen zijn vastgesteld, maken een nieuwe (wegen)kaart van de Oosterduinen worden die op de site van de VvHO komt te staan

Naamswijziging doorgeven

Onderaan deze tekst zijn voorbeeldteksten geplaatst hoe u de naamswijziging van het adres het beste kunnen doorgegeven aan de diverse instanties. De gemeente heeft de naamswijzigingen al doorgegeven aan netwerkbeheerder Enexis. Enexis geeft die wijzigingen dan weer door aan de desbetreffende energieleveranciers. Die hoeft u dus niet meer zelf te benaderen.

Voorbeeldteksten

Voorbeeldtekst 1:

Beste allemaal,

De gemeente Noordenveld heeft de weg/straat of het pad waaraan mijn/ons huis ligt met ingang van datum een officiële straatnaam gegeven en wel nieuwe naam weg/straat/pad. Hierdoor is de naam van mijn/ons adres gewijzigd van Oosterduinen vak nr, postcode (oud), Norg in nieuwe naam weg/straat/pad, postcode (nieuw), Norg. Voor de volledigheid merk ik/merken we nog op dat dit louter een wijziging van de naam van ons adres betreft en dus geen echte adreswijziging is.

Met vriendelijke groet,

Voorbeeldtekst 2:

Beste allemaal,

De gemeente Noordenveld heeft de weg/straat of het pad waaraan mijn/ons huis ligt met ingang van datum een officiële straatnaam gegeven en wel nieuwe naam weg/straat/pad. Hierdoor is de naam van mijn/ons adres gewijzigd van Oosterduinen vak nr, postcode (oud), Norg in nieuwe naam weg/straat/pad, postcode (nieuw), Norg.

Met vriendelijke groet,

Online bestellingen

Bestelt u producten online? Dan is het verstandig om deze de komende tijd in het dorp bij DA (voor DHL) en Poiesz of Coop (voor PostNL) te laten bezorgen. De kans is anders zeer groot dat uw bestelling niet correct wordt bezorgd. Coop, DA en Poiesz weten hiervan.

Straatnaamborden

De gemeente betaalt het plaatsen van de straatnaamborden. Het eerste straatnaambord (Karrepad) is op 10 november 2022 door de wethouder geplaatst. De overige straatnaamborden worden binnenkort geplaatst.

Paaltjes met de huisnummers

Voor elk adres is een paaltje met een huisnummer besteld. De huisnummers hebben een groene kleur. Deze paaltjes zijn verplicht, zijn gratis voor de eigenaren en worden door de werkgroep gratis geplaatst.

De leden van de werkgroep starten met het plaatsen van de paaltjes met de huisnummers zo gauw deze geleverd zijn door de leverancier. Dit zal echter niet vóór 1 januari 2023 zijn.

Brievenbussen 

De werkgroep is ook bezig om de (nieuwe) locaties voor de brievenbussen voor te bereiden. Dit zal pas na het afronden van alle naamswijzigingen worden uitgevoerd. Totdat die (nieuwe) locaties gereed zijn, wordt de post bezorgd op de huidige brievenbus-locaties. De werkgroep heeft er inmiddels voor gezorgd dat er op iedere brievenbus met stickers zowel de naam van het oude adres als de naam van het nieuwe adres staat. Hierdoor kan de postbezorging hopelijk normaal doorgang vinden, hoewel sommige eigenaren aangeven hebben wel (grote) problemen te ondervinden van het (soms geheel) niet bezorgen van hun post. Zowel de gemeente als de werkgroep heeft hier diverse malen contact over gehad met PostNL. PostNL geeft aan dat zij bezig is dit probleem zo goed mogelijk op te lossen. Voor eventuele (individuele) klachten kunt u het beste contact opnemen met de klantenservice van Post NL, telefoonnummer 088-8681012.

Acties gemeente

De gemeente gaat de naam van uw adres wijzigen en geeft dit door aan de volgende administraties:

 • BAG (basis administratie adressen en gebouwen);
 • BGT (basis administratie grootschalige topografie);
 • WOZ (belasting);
 • Kadaster;
 • Burgerzaken (gemeente Noordenveld);
 • PostNL.

Wanneer de gemeente deze administratieve handelingen heeft afgehandeld, ontvangt u van haar een huisnummerbesluit met de naam en het huisnummer van uw nieuwe adres inclusief een nieuwe postcode van PostNL.

PostNL

U kunt gebruik maken van de verhuisservice van PostNL.  U kunt dit aanvragen op de website van postnl.nl.

Geef daarbij aan dat het geen verhuizing betreft maar een wijziging (heradressering) van uw adres.

Voor klachten over de postbezorging kunt u terecht bij de website www.postnl.nl of bij de klantenservice, telefoonnummer 088-8681012.

Heeft u nog vragen?U kunt dan contact opnemen met Jeroen Solleveld van het team geo-informatie van de gemeente Noordenveld via telefoonnummer 088 – 050 8299 of stuur een email naar bagbeheer@noordenveld.nl of met Willem Gielingh van de werkgroep Vindbaarheid Oosterduinen via transitie.oosterduinen@gmail.com.

Laatste nieuws

PostNL geeft aan problemen te hebben met de sorteermachine in Zwolle. De nieuwe adressen worden nog niet herkend (de postcodes zijn “te nieuw” en worden niet herkend) en gaan retour afzender. Als die afzender al bekend is!

Wij zijn niet de enige met dit probleem, het schijnt landelijk te spelen.

De volgende nummers zijn beschikbaar bij PostNL voor het doorgeven van klachten:

088 8681016 (consumenten);

088 8686868, optie 7 kiezen (zakelijk en consumenten).

Mensen die serieus een probleem hebben ondervonden in verband met de storing bij PostNL kunnen dit bij PostNL melden via het e-mailadres: brancheteam7@postnl.nl.

Mail met een kritische vraag en een uitgebreid antwoord van De Bosclub

Bij uitzondering plaatsen we op verzoek van De Bosclub van Oosterduinen een mail van een Oosterduiner met daarbij het antwoord van De Bosclub. De Bosclub is de vrijwilligersgroep die voor VvHE Oosterduinen meningen heeft gepeild in het bos, teneinde een Streefbeeld te kunnen presenteren in mei 2022.

Ingekomen post:

Hoi Bosclub,
Heb inmiddels de mailwisseling en over het streefbeeld tussen jullie en gemeente bekeken. 
Er vallen me 2 dingen op. 

-Er is soms tegenspraak tegen hoe de gemeente het wil( dus opkomen voor de bewoners Oosterduinen).
-En verder wordt er toch wel teveel geluisterd hoe de gemeente het wil.

Als er van beide meer transparantie was geweest en overleg met de Oosterduinen, had er een mooi streefbeeld kunnen liggen. Nu zijn er alleen maar verliezers. 

Antwoord van De Bosclub:

De twee dingen die je zijn opgevallen, zijn voor ons, en hopelijk ook voor jou, absoluut geen verrassing.

Natuurlijk hebben we op belangrijke issues tegenspraak gegeven aan de gemeente. Meer zelfs dan je in de stukken ziet. We hebben heel goed geluisterd naar wat de eigenaren en bewoners ons hebben meegegeven, via de enquête en via hun commentaar op het concept-Streefbeeld. En we hebben dat ook zo veel als mogelijk in het Streefbeeld opgenomen. Je zult dat hopelijk ook gezien hebben, als je concept-Streefbeeld en definitief Streefbeeld naast elkaar legt.

En natuurlijk hebben we ook geluisterd naar wat belangrijk is voor de gemeente. Waar de gemeentelijke invalshoek niet echt botste met de belangen van onze achterban, hebben we daar recht aan gedaan. Waar het wel botste, hebben we ons geroerd. Soms hebben we ook gewoon verwoord wat de gemeente wil, als standpunt van de gemeente, zonder dat we ons daaraan hebben geconformeerd (daar hebben we dus afstand gehouden ten opzichte van de gemeente). In dat opzicht hebben we in de definitieve tekst van het Streefbeeld op tal van passages ook forse wijzigingen aangebracht ten opzichte van het concept-Streefbeeld. Je zult dat ongetwijfeld gezien hebben bij het lezen/bestuderen van het Streefbeeld.

Dit alles is inherent aan de keuze die we gemaakt hebben. Namelijk dat we, namens een zo breed mogelijke achterban, wel zo veel mogelijk de samenwerking met de gemeente hebben opgezocht. De reden daarvan was en is simpel. Alle eerdere pogingen om iets te doen aan de problemen in ons bos, zijn gestrand omdat er een kloof bleef gapen tussen eigenaren en bewoners van het bos en de gemeente. Aan die impasse hebben we een eind willen maken.

Volgens ons is dat ook gelukt. Er ligt een Streefbeeld waarvan bijna iedereen die wij spreken (ook de critici) zeggen dat het inhoudelijk en op hoofdlijnen een goed Streefbeeld is. Ook de gemeente vindt dat. En de gemeente gaat nu (gelukkig) zijn nek uitsteken door de verdere regie te nemen en de volgende stap te zetten. Eerst in de vorm van een gemeentelijk Streefbeeld en daarna de afrondende stappen, te weten een Transformatieplan en daarna een Omgevingsplan.

Volgens ons een ongehoord succes, na decennialang gesteggel. En realiseer je wel: het is een volstrekte illusie dat we zover gekomen zouden zijn zonder de samenwerking met gemeente en provincie op te zoeken. En het zou ook een illusie zijn dat we met een inhoudelijk heel ander soort Streefbeeld de instemming van gemeente en provincie zouden verkrijgen voor bijvoorbeeld het issue van permanent wonen.

Daarmee komen we op jouw laatste opmerking, namelijk dat er alleen maar verliezers zijn. Dat vinden wij echt een misplaatste analyse. Als we in het bos nu de gelederen sluiten in plaats van elkaar te bestrijden, zijn er juist alleen maar winnaars.

Degenen die, vaak al decennia, willen dat er permanent gewoond mag worden, gaan waarschijnlijk eindelijk hun zin krijgen. Anders gezegd: alle mensen die er nu illegaal wonen, gaan gelegaliseerd worden. Dat noemen wij winst, geen verlies.

Degenen die het bos een goed hart toedragen, gaan ook hun zin krijgen. Ook dat noemen wij geen verlies, maar winst.

Ook recreanten die hier (niet-permanent) willen blijven recreëren, zullen in hoge mate tevreden zijn met dit Streefbeeld.

Alle mensen die willen dat er nu eindelijk eens duidelijkheid gaat komen, gaan hun zin krijgen.

En ja, ook de gemeente en de provincie zullen blij zijn wanneer ze eindelijk eens een punt kunnen zetten achter dit ellenlang lopende zorgendossier.

Hoezo ‘alleen verliezers’? Dat kunnen we onszelf wel blijven aanpraten, maar dat is misplaatste beeldvorming.

Tot slot: we moeten natuurlijk heel goed blijven opletten of de gemeente in hun Streefbeeld gekke dingen gaat opnemen. Laten we daar zo veel als mogelijk samen constructief in optrekken.

De Bosclub

Update: Hoe de gemeente nu werkt aan de toekomst van Oosterduinen

Gemeente Noordenveld heeft een verslag gemaakt van de informatiebijeenkomst over Oosterduinen (28 oktober 2022, zie foto). Dit verslag treft u hieronder aan. Het gaat over de transitie van een toekomstbestendig bos, waar ook woonvergunningen kunnen worden aangevraagd.

Projectleider Erik Mosterman benoemt de stappen die vanaf nu gezet worden:

 • Beantwoording vragen bewoners: Wij hebben vragen van verschillende bewoners ontvangen. Die hebben wij samengevoegd tot 1 document. In november reageren wij op die vragen.
 • Concept gemeentelijkstreefbeeld: Nadat de vragen beantwoord zijn stellen wij het concept streefbeeld op. Dit concept streefbeeld zullen wij ter inzage leggen, zodat iedereen zijn mening daarover kan geven. De inzageperiode van het conceptstreefbeeld zal eind van dit jaar of begin volgend jaar starten.
 • Definitief gemeentelijk streefbeeld: Alle zienswijzen op het concept streefbeeld worden door ons verzameld. Wij kijken daar zorgvuldig naar. Eventueel wordt het streefbeeld naar aanleiding daarvan aangepast. Het uiteindelijke streefbeeld met alle zienswijzen wordt aan de gemeenteraad voor vaststelling voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering bestaat de mogelijkheid om in te spreken. Het streven is om het gemeentelijk streefbeeld voor de zomer van 2023 vastgesteld te krijgen.
 • Transformatieplan: Nadat het streefbeeld is vastgesteld worden afspraken geconcretiseerd in het transformatieplan. Hoe het proces rondom het transformatieplan eer precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. Daar informeren we u te zijner tijd over.
 • Bestemmingsplan/omgevingsplan: Nadat het transformatieplan is vastgesteld worden afspraken verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook dit proces is nog niet concreet uitgewerkt. We komen hier te zijner tijd op terug.

Tekst gaat verder onder de foto

VERSLAG DOOR DE GEMEENTE

Bijeenkomst: Oosterduinen 28 oktober 2022

In onderstaand verslag zijn de diverse vragen gerubriceerd in onderwerpen. Per onderwerp volgt een globale beschrijving wat daarover is gezegd. 

 • Vragen groep bewoners

Een groep bewoners heeft diverse vragen aan de gemeente gesteld. Deze vragen zijn in goede orde ontvangen en zullen in november beantwoord worden. Ze worden dan op de website geplaatst en naar alle bekende emailadressen gestuurd. 

 • Kwaliteitsverbetering

Zowel het gemeentelijk als het provinciaal beleid eisen kwaliteitsverbetering in ruil voor een woonbestemming. De kosten van de transformatie zullen voornamelijk te maken hebben met deze kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbetering kan in verschillende elementen zitten, zoals het verder verbeteren van het bos, minder uitheemse en meer inheemse soorten, maatregelen om de ruimtelijke uitstraling van het bos en het eigen perceel te verbeteren. Verder kan kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld zitten in het verbeteren van de brandveiligheid en de wegen.

 • Kosten transformatie

In het transformatieproces wordt een kwaliteitsverbetering geëist. Het bereiken van die kwaliteitsverbetering kost geld. Deze financiële bijdrage zal gevraagd worden aan mensen die een woonbestemming wensen. Daarbij wordt opgemerkt dat wonen een keuze wordt, geen verplichting. 

Verder is het een politieke keus of er eventueel een vereveningsbijdrage betaald moet worden voor mensen die een woonbestemming wensen. Die bijdrage gaat dan naar een fonds van de gemeente waar andere recreatiedoelen mee betaald worden. Het idee is dat een permanente woning meer waard is en een deel van die meerwaarde betaald kan worden aan de transformatie.

Het is niet precies concreet welke maatregelen genomen worden en ook niet wat de precieze kosten zullen zijn. Het zal wellicht een bepaald percentage van de getaxeerde waardevermeerdering kunnen worden. Het is de bedoeling om in het streefbeeld een eerste indicatie van de kosten te geven. Vervolgens wordt in het transformatieplan meer concreet duidelijk wat er moet gebeuren en wat dit voor een ieder gaat kosten. 

Het idee is dat een woning ten behoeve van permanente bewoning meer waard is dan een recreatiewoning. Om te onderzoeken of dat voor Oosterduinen ook geldt is een opdracht verleend om een taxatie te doen. Het is nog niet duidelijk wanneer de taxatie klaar is. Als hij bekend is nemen we hem mee in het streefbeeld. Eventueel zullen we er nog los over communiceren. 

Voor mensen die de kosten niet kunnen betalen, maar al wel permanent wonen in de Oosterduinen,  willen we maatwerk toepassen. Daar gaan we creatieve oplossingen voor bedenken. Het doel is niet dat mensen op straat komen.

Vanuit de zaal komt de oproep om voor de kosten verschillende varianten uit te werken. Met daarin ook de optie om bij verkoop pas te betalen en een variant die aansluit bij hoe het nu is.

 • Vergelijking De Tip

De wijze waarop kosten zijn verrekend in De Tip staat los van hoe dat gaat gebeuren in de Oosterduinen. De Tip is een geheel ander gebied met een geheel andere achtergrond. In De Tip was een deel van de woningen in het bestemmingsplan al bestemd voor permanente bewoning. Dit is heel anders dan in Oosterduinen, waar alle woningen een recreatieve bestemming hebben in het bestemmingsplan. Dat er in de Oosterduinen ook permanent wordt gewoond staat daar los van. Dat wordt op dit moment gedoogd (met uitzondering van enkele percelen waarvoor een persoonsgebonden gedoogbeschikking is afgegeven). 

Vanwege deze andere uitgangssituatie heeft De Tip een andere regeling dan de Oosterduinen zal krijgen. Bovendien is De Tip veel kleiner waardoor de verdeling van kosten heel anders uitpakt.

 • Woz waarde

Men vermoed dat als de woz waarde omhoog gaat ook recreanten bijdragen aan de transformatie. Gesteld is dat dit niet zo is. De gemeentebelasting, die is gebaseerd op de woz waarde, staat los van de transformatie. 

 • Streefbeeld

Het is een voorwaarde van Vitale Vakantieparken Drenthe om een streefbeeld te hebben. Als gemeente hebben we de Oosterduinen als geheel uitgenodigd en uitgedaagd om te komen met een streefbeeld. De Bosclub heeft deze handschoen opgepakt en een streefbeeld voor Oosterduinen opgesteld. 

Dit streefbeeld is tot stand gekomen met input van een door veel mensen ingevulde enquête (ongeveer 220 reacties). Bovendien hebben ongeveer 70 mensen hun reactie gegeven op het concept streefbeeld. Dit aangepaste streefbeeld is aan de gemeente aangeboden. 

Op basis van alle input die er nu ligt is het de wens van de gemeente om een eigen streefbeeld te maken. In dit streefbeeld worden kaders gesteld voor de verdere uitwerking van het proces. Dit zijn voorwaarden zoals bijvoorbeeld wel/niet straatverlichting, hoe om te gaan met post en hoe om te gaan met het inzamelen van afval. Het zal uiteindelijk een woonwijk worden met een bijzondere karakter. 

Dit streefbeeld zal na inspraak uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het gemeentelijk streefbeeld zal een basis zijn voor het transformatieplan, wat op zijn beurt weer de basis zal vormen voor het bestemmingsplan.

 • Looptijd proces

Het streven is om uiterlijk in het voorjaar van 2026 dit transformatieproces af te ronden. De gemeente wil het streefbeeld voor zomer 2023 vastgesteld hebben door de raad. Daarna moet er een transformatieplan worden opgesteld. Na het transformatieplan kan het bestemmingpslan/omgevingsplan worden aangepast. 

 • Straatnamen Oosterduinen

De naamgeving van unieke straatnamen in de Oosterduinen is geleidelijk aan gestart. De straatnaamborden worden binnenkort bij de eerste straten geplaatst (is inmiddels gebeurd). Volgend jaar willen we verder gaan met het omnummeren van de vakken en dit deelproject afronden.

Het is bekend dat sommige straatnamen met nummers niet goed bekend zijn. Alle overheidsinstellingen zijn op de hoogte gebracht door de systemen. Echter is het wel zo dat het bij sommige instellingen langer duurt doordat zij niet regelmatig hun systemen updaten. Ook de postbezorger dient een wijziging te ontvangen van zijn/haar werkgever en dit kan soms ook langer duren dan gewenst. De gemeente gaat hierover nog communiceren op haar website. 

 • Onderzoek Landschapsbeheer Drenthe

Landschapsbeheer Drenthe doet onderzoek in de Oosterduinen en onderzoekt welke soorten passen in het bos. Voor nu gaat de voorkeur naar inheemse soorten. Exoten hebben op dit moment niet de voorkeur. Klimaatverandering zou kan deze gedachte mogelijk veranderen. Het onderzoek is nog niet af. 

 • Oosterduinen is geen park

De term park komt voort uit Vitale Vakantieparken. Daar wordt gesproken over vakantieparken. We begrijpen dat Oosterduinen meer een gebied dan een park is. Maar het is wel zaak dat we een proces vanuit Vitale Vakantieparken volgen. Alleen voortvloeiend uit zo’n proces is een woonbestemming mogelijk. Daarom is het praktisch om bij de terminologie van Vitale Vakantieparken aan te sluiten. Juridisch heeft dit ook geen betekenis.

 • Bereikbaarheid hulpdiensten

Als er een noodsituatie is kunnen de hulpdiensten over het algemeen overal wel komen. Maar in de huidige situatie gebeurt dat niet altijd op een wenselijke manier omdat niet alle wegen goed begaanbaar zijn. Dat moet verbeterd worden. Afgelopen zomer is de bereikbaarheid voor de brandweer in beeld gebracht. Binnenkort komt er nog een schouw voor de ambulance. Dit proces wordt dan nu ook al opgepakt en z.s.m. uitgevoerd.

Nadat de schouw met de ambulance is geweest en is verwerkt in het geheel wordt de totale schouw openbaar gemaakt op de website van de gemeente. 

 • Vertegenwoordiging 

De gemeente heeft de wens om te komen tot een brede vertegenwoordiging in de Oosterduinen. Een democratisch gekozen wijkraad is een goed voorbeeld daarvan. Hierbij zal er wel gekeken moeten worden dat er een zo’n breed mogelijk gekozen raad komt met diverse vertegenwoordiging van zowel recreanten, permanente bewoners als natuurliefhebbers en andere belangen in het gebied. Bij de andere belangen valt bijvoorbeeld te denken aan de Boermarke, dorpsbelangen en de ondernemersvereniging Norg. 

Over de exacte invulling zijn we nog aan het nadenken. Het is belangrijk dat we eerst het gemeentelijk streefbeeld opstellen en in de inspraak brengen. Daarna zouden we bijvoorbeeld opnieuw een avond kunnen organiseren waarin we een soort verkiezing organiseren. De gemeente zal hierin de regie nemen.

 • Oppervlakte bebouwing

De oppervlakte bebouwing is nog een punt van discussie. In het streefbeeld van de Bosclub staat 80-100 m2. De gemeente zal ergens een bandbreedte inzetten waar men zich in kan vinden. Wat hierbij ook meespeelt is het verkrijgen van een reëel beeld wat de oppervlakte bebouwing per kavel nu is. 

 • Eisen recreatie

Veel mensen willen wellicht een recreatieve bestemming houden. In hoeverre de transformatie ook iets voor hun betekent is iets waar we het met elkaar over moeten hebben. Een deel van de ontwikkelingen op percelen die recreatief worden gebruikt mogen niet volgens het huidige bestemmingsplan. Wellicht dat er van daaruit wijzigingen worden gevraagd. Verder is het zo dat als een perceel ervoor kiest om recreatief te blijven, dan zal daar ook weer op permanente bewoning gehandhaafd gaan worden. 

 • Bouwbesluit 

Het bouwbesluit is een landelijk wettelijk instrument. Hierin staat waar een woning aan moet voldoen. Voor recreatiewoningen gelden in het bouwbesluit aparte voorwaarden. Die zijn vaak minder zwaar dan bij permanente bewoning. Bij bestaande woningen die worden getransformeerd naar permanente bewoning geldt dat ze moeten voldoen aan het bouwbesluit zoals dat gold ten tijde van de bouw van de woning. 

 • Informatievoorziening 

Veel informatie wordt gedeeld via de website. Echter niet iedereen kijkt regelmatig op de gemeentelijke website. Daarom roept de gemeente iedereen op om z’n emailadressen met ons te delen. Mensen die hun emailadres geven kunnen via de mail op de hoogte gehouden worden. Mensen die hun mailadres niet geven krijgen brieven in de brievenbus op Oosterduinen. 

 • BAG register 

In het BAG register staan de meeste woningen aangeduid als ‘wonen’ in plaats van ‘recreatie’. Echter dit betekent niet dat er dan ook daadwerkelijk permanent gewoond mag worden. Alleen in het bestemmingsplan staat wat je er mag of niet mag. Voor Oosterduinen zijn alle woningen in het bestemmingsplan bestemd voor recreatie. Aan het BAG register kunnen in die zin geen rechten worden ontleend.

 • Stalling

In Oosterduinen vindt veel stalling van voertuigen zoals campers plaats, dit is eigenlijk niet de bedoeling. De gemeente biedt zelf geen stalling van campers etc aan. Particuliere stallingsmogelijkheden zijn er wel.

 • Donkerte gebied

In de provinciale verordening staan de Drentse kernwaarden. Donkerte is 1 van die kernwaarden. Die kernwaarde geldt ook voor de Oosterduinen. Dat betekent dat de provincie in haar beoordeling van ruimtelijke plannen rekening houdt met lichtuitstraling in de Oosterduinen. De gemeente ziet straatverlichting daarom niet als een reële optie voor Oosterduinen. Mensen die op eigen perceel verlichting hebben kan moeilijk verboden worden. Dat kan namelijk zonder provinciale toestemming worden geplaatst. Dit laat niet weg dat het onwenselijk is. 

 • Elkaar iets gunnen

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat alles zo lang duurt omdat wij elkaar niets gunnen. Als we dit nu wel doen hoeven we niet zo lang te wachten. Laten we nu met elkaar iets willen en zorgen dat mensen in een orgaan komen te zitten die een ieder vertegenwoordigen.

 • Afval

Bij de afvalcontainers is het geregeld een zooitje. Dit is vaak niet door afval van Oosterduiners. Er wordt ook afval gestort door derden.  

 • Appgroep

Er is een appgroep “eigenaren Oosterduinen”. Dit is geen emotie app of een app met meningen. 

 • Afsluitend

Dit verslag is een samenvatting van de avond en geen woordelijk/ letterlijk verslag. 

Snipperdag Oosterduinen was op 12 november in meerdere opzichten geslaagd

Afgelopen zaterdag 12 november was er een snipperdag. Gesponsord door de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen en met hulp van vele vrijwilligers zijn 10 deelnemers geholpen om hun takken te versnipperen. Er was een goed apparaat gehuurd en men heeft snoeiafval en ook takkenrillen aangepakt.

Verlaging van de takkenrillen tot maximaal 60 cm is van belang voor de brandveiligheid en conform de richtlijn, zoals die door de werkgroep Brandveiligheid voor de Oosterduinen is opgesteld. De deelnemers waren dankbaar en blij en de saamhorigheid was groot.  Voor herhaling vatbaar. Met dank aan Marja Boerema voor de organisatie, Erik van der Berg en Jos Luiks voor de techniek en Mechteld Luiks voor de heerlijke tomatensoep en broodjes.

Wethouder ‘plant’ eerste nieuwe straatnaambord in Oosterduinen

Wethouder Robert Meijer heeft 10 november 2022 het nieuwe straatnaambordje ‘Karrepad’ in Oosterduinen geplaatst. Dat was een klusje waarmee een paar ontwikkelingen in het bos werden gesymboliseerd.

Enerzijds laat het de samenwerking zien tussen gemeente Noordenveld en de Oosterduiners in Norg, die samen werken aan een toekomstbestendig bos, dat het intensieve gebruik door mensen ecologisch moet overleven. Anderzijds is het bordje de eerste stap op weg naar betere vindbaarheid, doordat alle wegen, lanen en paden in Oosterduinen een officiële status zullen krijgen. Ze worden daarmee opgenomen in alle bekende databases, waaronder de navigatiesystemen. De naamgeving wordt verzorgd door de werkgroep ‘Vindbaarheid’ van de VvHE Oosterduinen en de gemeente.

Op de foto de wethouder (rechts) in actie.

« Oudere berichten

© 2023 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑