Verkorte versie Streefbeeld Oosterduinen

Samenvatting Streefbeeld (voor mensen met weinig tijd)

De Bosclub heeft op verzoek van de gemeente en Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) een Streefbeeld geschreven. Je mag dat zien als een beschrijving van ons bos in de toekomst. In het Streefbeeld staan visies en ideeën die zijn opgehaald bij alle Oosterduiners. 

De kern van het verhaal is dat het bos centraal blijft staan en dat wij er te gast zijn. Verder staat erin dat we de impact van onze aanwezigheid zullen compenseren, door ons aan bepaalde regels te houden en aan natuurcompensatie doen. Natuurcompensatie gaat in principe niet over geld, maar er kunnen uitzonderingen zijn. Het Streefbeeld gaat daar nu nog niet op in.

Als we het allemaal goed aanpakken, blijft ons bos mooi en is de gemeente in staat om desgewenst een permanent woonrecht te verlenen aan eigenaren van huisjes in het bos. 

Het Streefbeeld is nu vastgesteld en ligt bij de gemeente. Die is er enthousiast over en gaat nu de volgende stappen zetten: (1) Transformatieplan en (2) Vaststellen Omgevingsplan. Dit alles laat mooi zien waar we nu staan en wat de VvHO en De Bosclub hebben bereikt. 

Nog even dit: Hebben we wat te kiezen in het bos? Nu is er slechts één keuzemogelijkheid: recreëren. Door dit Streefbeeld komt er straks een tweede optie bij: wonen!

———————————————————————————————–

Bloemlezing uit het Streefbeeld Oosterduinen 2022
Deze verkorte versie van het Streefbeeld is bedoeld voor mensen met weinig tijd. Heeft u wat meer tijd, dan is het raadzaam de oorspronkelijke tekst van het Streefbeeld te lezen. Deze staat op www.oosterduinen.nl onder het kopje ‘Vereniging – Streefbeeld’. Disclaimer: De samenvatting is NIET de officiële eindtekst van het Streefbeeld. De oorspronkelijke tekst van het Streefbeeld is leidend.

Wat is het belang van het Streefbeeld?
In het Streefbeeld staan de intenties voor de toekomst van Oosterduinen. Het is geschreven in ambtelijke taal, omdat vooral de overheid (provincie en gemeente) en politiek (gemeenteraad) de volgende stap moeten zetten. Het Streefbeeld is de eerste stap van de Transitie Oosterduinen: De volgende stap is het opstellen van het Transformatieplan. Parallel daaraan wordt het omgevingsplan vastgesteld.

Is het Streefbeeld van iedereen?
De Bosclub heeft op verzoek van gemeente en Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) de wensen en idealen van alle Oosterduiners (lid of geen lid van VvHO) zo zuiver mogelijk vertaald naar dit Streefbeeld. Er waren bijeenkomsten en een enquête, die massaal (>50%) is ingevuld. Verder maakte De Bosclub gebruik van een eerder opgestelde toekomstvisie van Oosterduiners uit 2015. Ja, de lezer mag het Streefbeeld dus zien als de gewogen gemiddelde visie van de Oosterduiners.

Wat staat er in het Streefbeeld?
Ons verblijf mag geen afbreuk doen aan de natuur. Het bos staat centraal. De mens is hier zeer welkom, maar is beslist niet de baas. Belangen van het bos worden telkens in balans gebracht met de belangen van de mens. Als je dat slim aanpakt is dat prima mogelijk en dat is erg goed nieuws voor zowel mensen die in het bos willen recreëren als permanent willen wonen. In essentie zegt het Streefbeeld: als we het bos (groen) compenseren voor ons verblijf, kunnen we hier verblijven zo vaak en zo lang we willen. Lees verderop meer details.

Gemeente
Het Streefbeeld is in mei aangeboden aan wethouder Robert Meijer van de Gemeente Noordenveld. Die is enthousiast over het proces tot nu toe en spreekt al van ‘ons Streefbeeld’. Belangrijk, want op basis van dit document gaat de gemeente samen met ons  stappen zetten naar het Transformatieplan (concreet maken). 

====================================================

Inhoud van het Streefbeeld in 6 stappen
Samengevat door Hein Bloemink.  

1. Inrichting van het bos

Kern:
*Boshuisjes moeten beter vindbaar zijn (voor visite en hulpdiensten). 
*Wonen ja, woonwijk nee! Oosterduinen blijft een natuurgebied.  
*Geen verharde wegen en geen straatverlichting.
*Niet alleen behoud van het bos, maar ook verbetering van natuurlijke waarden.
*Inzamelen van afval door de gemeente blijft zoals die is (geen ophaaldienst).  
*Voorzieningen die geen afbreuk doen aan het bos (zoals glasvezelnetwerk) blijven mogelijk.
*Doorgaande zandpaden verbeteren en de kosten daarvan eerlijk te verdelen.

Hoe:
*We hebben adviezen gevraagd aan de Stichting Landschapsbeheer Drenthe (SLBD).  Die moeten leiden tot een bosbeheerplan. 

*In het bosbeheerplan staat de ecologie beschreven, alsmede de plichten die dit voor ons met zich zal meebrengen.
*Het bureau Antea brengt de huidige situatie van de zandwegen in kaart (2022). Daarna kan een onderhoudsplan worden gemaakt in overleg met de gemeente en de Boermarke.

2. Recreatie en permanent wonen

Kern:
Als we van het bos geen ‘doorsnee woonwijk’ maken, dan mogen we er wonen. Dat wordt straks vastgelegd in het Omgevingsplan (bestemmingsplan).

Hoe:
*In het Transformatieplan wordt vastgelegd aan welke voorwaarden u moet voldoen om permanent in uw boshuis te mogen wonen. Zoals:
 -Woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit, dat past bij het bouwjaar van uw huis.
-Eigenaren/bewoners van een huis moeten bij de gemeente toestemming vragen of ze in hun huis permanent mogen wonen. 

-De gemeente zal toetsen of de eigenaar/bewoner de bosregels wil onderschrijven en bereid is zich eraan te houden. 
-Zonder expliciete toestemming blijft permanent wonen illegaal en dat wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

3.Rechten en plichten.
 

Kern:
Als het bos ons dierbaar is (recreatie of wonen), zijn we bereid ons aan regels te houden.

Hoe:
*Er komen regels over afbakeningen van percelen, zoals schuttingen, hekwerken, hagen. Over kale vlaktes gras of grind. Verwerken snoeiafval. Overlast door huisdieren, buitenverlichting, overlast door geluid (zoals bladblazers). 
*Het zal ook gaan over het runnen van een bedrijf aan huis en over het huisvesten van arbeidsmigranten. 
*Het zal gaan over het maximaal te bebouwen oppervlak van een perceel (en inhoud van de woning). Het huidige bestemmingsplan vermeldt als maximum 80 m2. Als permanente bewoning wordt toegestaan is een (beperkte) verhoging tot 100 m2 denkbaar.  
*Het zal gaan over participatie bij werkzaamheden om de kwaliteit van het bos te verbeteren.

4. Natuurcompensatie is een morele plicht.

Kern:
Wij belasten het bos en moeten dat dus compenseren. 

Hoe:
*Oosterduinen ligt in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en dat vereist van de gebruikers compensatie voor hun gebruik van het gebied. Anders gezegd: onze impact op de natuur moeten we zelf herstellen. Daarmee is al ervaring opgedaan in het gebied De Tip in Norg. Natuurcompensatie wordt opgelegd aan alle Oosterduiners. 
*Natuurcompensatie is: gedrag en goed bosbeheer op uw eigen perceel.  
*De keuzes worden door de gemeente gemaakt in overleg met o.a. Oosterduiners en Provincie Drenthe.

5.Veilig en schoon in het bos

Kern:
*We willen dat de (brand)veiligheid in het bos in orde is.  

Hoe:
*Opslag van snoeiafval moet door ons allemaal brandveilig worden gedaan.
*We willen dat het bos schoon blijft en dat iedereen helpt om zwerfafval op te ruimen. 
*Verkrotting moet worden tegengegaan. Eigenaren moeten worden gewezen op langdurig gestalde containers, woonwagens en dergelijke.
*Entrees moeten aantrekkelijker worden. Maar ook veiliger. De onveilige aansluitingen op de Donderenseweg moeten worden besproken met gemeente en Provincie.
*Op de wegen en paden moet stapvoets worden gereden. Snelheidsbeperking.

6.De rol van VvHE Oosterduinen

Kern:
De vereniging heeft nu het Streefbeeld ‘geleverd’. Wat wordt haar rol straks?

Hoe:
*De VvHO heeft al veel activiteiten ontplooid op allerlei terreinen (van exotenbestrijding tot vindbaarheid) die passen in dit Streefbeeld en zou dat kunnen blijven doen.
*De VvHO kan gesprekspartner voor overheden blijven.
*De VvHO wil géén rol spelen in handhaving. Die taak ligt bij de gemeente. De VvHO wil wél de verbinding vormen tussen bosbewoners en gemeente. Ook als het gaat om ongewenst gedrag of het overtreden van regels.
*De VvHO wil een podium bieden aan bosbewoners (en eigenaren) zodat het gesprek over belangrijke onderwerpen gaande blijft. Denk aan website en Oosterduinen Journaals of het organiseren van bijeenkomsten.

Tenslotte: de kosten

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of er kosten zijn en om te spreken over de verdeling daarvan. Laten we eerst maar eens zien om welke bedragen het dan precies gaat. De gemeente hecht eraan dat de ‘waarde’ van het permanent woonrecht op perceelsniveau wordt ingeschat. Die waarde kan later leidraad zijn om eventuele kosten eerlijk te gaan verdelen. Er wordt een verdeelsleutel bedacht, zodat alle eigenaren/bewoners van Oosterduinen op passende wijze (in principe in natura, maar soms financieel) eerlijk bijdragen aan het behoud van het bos.

Meer lezen?

Tot zover deze korte versie van het Streefbeeld. Wilt u de complete versie lezen? Deze staat op www.oosterduinen.nl onder het kopje ‘Vereniging – Streefbeeld’. 

Nog steeds natuurbrandrisico in Oosterduinen

Je zou het niet denken, maar nog steeds geldt Fase 1 als het gaat om het risico op brand in het bos.

De veiligheidsregio meldt: Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Praat mee en deel je enthousiasme voor Oosterduinen

Meld je aan voor de Inspiratiesessies voor alle bewoners van de Oosterduinen (leden en niet-leden van onze vereniging)

Sessie 1: Donderdag 29 september 20.00-22.00 uur   De Brinkhof

Sessie 2: Vrijdag 30 september 15.00-17.00 uur   De Brinkhof

Aanmelden (verplicht) via transitie.oosterduinen@gmail.com. Vergeet niet de gewenste sessie te vermelden.

Inspireer ons en elkaar!
Je voelt je betrokken bij het bos? Je hebt suggesties wat anders kan? Je wilt iets doen voor ons gezamenlijke belang en je hebt goede ideeën? Dan hoor je erbij.

Wij organiseren deze inspiratiesessies om ervan te leren; om te horen wat er leeft; om inspiratie op te doen. 

Het resultaat van de sessies wordt gepubliceerd en natuurlijk doorgespeeld aan de relevante werkgroepen of instanties.

We houden de groepen overzichtelijk (20 personen), dus meld je snel aan. Bij overboeking wordt een 3e sessie gepland.

Gespreksleiders: Jan Kruize en Hein Bloemink (Oosterduiners)

Activiteiten in het bos

Exotencommissie
De exotencommissie heeft in kaart gebracht waar de Japanse Duizendknoop vóórkomt in ons bos. We hebben een flyer gemaakt met uitleg en tips en deze rondgebracht. We waren verheugd om te merken dat in het algemeen de situatie beter is dan drie jaar geleden. Op een aantal plaatsen gaan buren gezamenlijk de Duizendknoop te lijf. Helaas zijn er ook nog een paar percelen die vol staan. We zullen de eigenaren hier nogmaals op attenderen. 

Wandeling
Op zondag 17 juli was de eerste wandeling. Met een gezellige groep hebben we 5 km door ons eigen bos gewandeld. In oktober volgt een Herfstwandeling. 

Wat nog komt!

Koffieochtend 25 augustus
Na een weekje vertraging door een slechte weersvoorspelling kon de eerste koffie-ochtend plaatsvinden. Onder het genot van koffie, thee of een stroopwafel werd kennis gemaakt met verschillende Oosterduiners en tegelijk werd het wel en wee van het bos besproken. De locatie aan de Zonnelaan is goed bevallen. Maar wat zou het fijn zijn als we een eigen plek in het bos hadden. De volgende koffie-ochtenden zijn op 11 en 25 augustus. Je bent van harte welkom. 


Snipperdag snoeiafval 10 september
Op zaterdag 10 september willen we een Snipperdag voor het snoeiafval organiseren. Het idee is dat het snoeiafval niet op een richel komt of afgevoerd wordt, maar dat je het versnippert tot houtsnippers die in het bos kunnen blijven. Nadere informatie volgt.  10 september

Burendag 24 september
Op zaterdag 24 september is het Nationale Burendag. Ook wij willen daar aan mee doen. In ieder geval zal er een borrel komen. Wij denken nog na over klussen in het bos, die we gezamenlijk kunnen uitvoeren. We zoeken nog mensen die willen helpen met organiseren! (meld je aan bij marjaboerema@planet.nl) We hopen jullie bij onze activiteiten te ontmoeten!

Niet bbq-en in het bos

Bericht van 3 augustus 2022. Het is onverstandig om met deze droogte te bbq-en in het bos, alsmede open vuur te stoken. Zie bericht RTVDrenthe.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14860835/100-euro-boete-voor-barbecueen-in-de-natuur-leuker-kunnen-we-het-niet-maken

Extra waarschuwing brandgevaar

Dinsdag 19 juli wordt het extreem warm in ons land, maar de droogte is al langer gaande. Daarom het klemmende advies om deze dagen (mogelijk weken) GEEN open vuur te stoken in Oosterduinen. De brandweer waarschuwt in het hele land voor het gevaar van natuurbranden, zoals die 18 juli zich al voordeden in Limburg.

Onder open vuur wordt ook verstaan: vuurkorf, tuinhaard en BBQ. Bezorgde Oosterduiners hebben deze dagen meerdere open vuren gezien in het bos.

Brandgevaar in het bos: Fase 2 (16 juli 2022)

De website www.natuurbrandrisico.nl meldt voor het gebied Oosterduinen Alarmfase 2: Extra Alert.

Beginnende natuurbrand Oosterduinen

Donderdag 7 juli in de loop van de middag vatte een stapel boshout vlam op het verlaten terrein van De Vluchtheuvel in Oosterduinen.

De brandweer van Norg, Roden, Vries en Veenhuizen werden opgeroepen. Rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien.

Ter plaatse bleek een grote stapel hout en omgezaagde bomen in brand te staan. Bomen rondom vatten ook vlam. De brandweerkorpsen wisten het vuur te blussen en uitbreiding te voorkomen.

Lees ook het artikel hieronder over actueel brandrisico.

Brandrisico 9 juli 2022: Fase 1

Een kleine brand op het voormalige terrein van De Vluchtheuvel maakt ons weer alert op brandgevaar. Zaterdag 9 juli werd er weer open vuur gestookt in Oosterduinen en misschien zijn dat genoeg aanleidingen om weer even te wijzen op de website www.natuurbrandrisico.nl.

Op 9 juli bevinden we ons in Fase 1: Alert
Er zijn Oosterduiners die vinden dat nooit open vuur gestookt zou moeten worden in het bos. Daar zijn goede argumenten voor. Desalniettemin willen we mensen die tóch vuur willen maken graag wijzen op de officiële richtlijnen.

Wat betekent dit voor u?

  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of 112. Help mee door foto’s/filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
  • Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

Wat kunt u doen als er toch een natuurbrand is?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

Kijk naar het informatieve Oosterduinen Journaal

Op 30 juni 2022 werd weer een livestream met het Oosterduinen Journaal uitgezonden. Live keken ongeveer 50 mensen mee en na een week is het journaal al meer dan 200 keer bekeken. Heeft u het Oosterduinen Journaal gemist? Kijk dan hier: https://youtu.be/jL_fxMlqVmc

(de eerste vijf minuten is het geluid niet optimaal, waarvoor excuses)

Inhoud
*U maakt kennis met Marja Boerema. Ze wil reeds in juli beginnen met een paar leuke en nuttige bijeenkomsten van Oosterduiners, variërend van koffie drinken aan het Beukenlaantje tot samen de schouders onder de bestrijding van exoten (zoals Japanse Duizendknoop). In het najaar een echte ‘snipperdag’ in het bos. Haar mailadres: marjaboerema@gmail.com

*Rosanne van ’t Slot van Landschapsbeheer Drenthe houdt een betoog over het ‘compenseren’ van onze aanwezigheid in het bos. Anders gezegd: er komt straks een lijst van bosvriendelijke ingrepen, waaruit iedere eigenaar een keuze kan maken.

*Wethouder Robert Meijer toont zich solidair met het proces waar Oosterduinen mee bezig is. Hij zal namens de gemeente alle steun geven en wil samenwerken met de Oosterduiners, zodat we niet (opnieuw) terechtkomen in een wij-zij situatie, waarin de gemeente moet handhaven op permanent verblijf (dat nu nog steeds illegaal is).

*Willem Gielingh (Oosterduiner) en Jeroen Solleveld (gemeente) vertellen dat het Karrepad het eerste laantje in het bos is met een officiële naam en nummering. Er zullen meer volgen.

*Rutger Bakker en Jan Kruize stellen zich voor als nieuwe bestuursleden. Zij worden gedreven door enthousiasme voor de ontwikkelingen van dit moment.

*Rob Kuipers van de Bosclub geeft een bloemlezing uit het Streefbeeld, dat nu ter goedkeuring bij de gemeente ligt. Daarbij gaat hij ook in op eventuele kosten die aan permanent wonen verbonden zullen worden. Hoe groter het bouwvlak, hoe meer bijdragen aan een soort bosfonds. Hij wijst ook op het belang dat we samen verantwoordelijkheid voelen voor het bos.

Samenvattend
Onder de streep geeft dit Journaal een goed beeld van de vorderingen die gemaakt worden in het proces, dat overigens ook critici kent. De vereniging is al sinds 2016 bezig en omdat het om een cultuurverandering gaat, waarbij veel partijen en overheden aanhaken, gaat het langzaam. Volgens sommigen te langzaam. Toch lijkt het erop dat de meeste bosbewoners (ook critici) worden gedreven door hetzelfde motief: het bos is leidend en niet lijdend. Dat doel wordt breed gedragen, maar de weg er naartoe leidt soms tot verschillen van inzicht.

Kijk het Journaal en u weet het. Het programma duurt 60 minuten.

« Oudere berichten

© 2022 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑