Jaar: 2016 (page 1 of 7)

Meldpunt vuurwerkoverlast Oosterduinen 2016/2017

Er is een meldpunt vuurwerk Oosterduinen. Maak er gebruik van en u helpt de politie om overlastveroorzakers aan te spreken.
Er wordt weer vaak vuurwerk afgestoken in het bos en de politie is op verzoek van het bestuur van Oosterduinen graag bereid te handhaven. Daarvoor zijn heldere en concrete meldingen nodig. Ondervindt u overlast of ziet u hinderlijk gedrag met vuurwerk? Bel de politie via 0900 – 8844 of via e-mail bij de wijkagent Theo Vrijs noordenveld@drenthe.politie.nl

 

oosterduinen-logo-64-kb

 

Agendatip: Algemene Ledenvergadering Oosterduinen op 17 februari 2017

Het bestuur gaat  u infomeren over de ontwikkelingen van Oosterduinen en betrekken bij vraagstukken en dilemma’s. Uw komst is dus belangrijk, men rekent op uw komst.
Datum: 17 februari om 20.00 uur. Leden ontvangen allen een uitnodiging. Is uw actuele mailadres niet bekend bij Oosterduinen? Mail dan de correcte gegevens even naar: bestuur@oosterduinen.nl

oosterduinen-logo-64-kb

 

Sloop ‘De Vluchtheuvel’ is begonnen

In 2011 kocht vastgoedondernemer Hans Vrijvogel het failliete complex De Vluchtheuvel aan de Donderenseweg te Norg. Hij had plannen om er een zorgcentrum te bouwen voor ouderen. Sindsdien is daarvan nog niets terechtgekomen.

In de Norger Courant verscheen onlangs een artikel waarin wordt gemeld dat Vrijvogel de crisisjaren even heeft afgewacht alvorens nieuwe stappen te zetten. Nu zou het zover zijn. Hij wil het perceel bebouwen voor twee doeleinden. Enerzijds een concept ‘Better In, better out’ waar mensen zich kunnen voorbereiden op een ingrijpende operatie en nadien op krachten kunnen komen alvorens naar huis te gaan. Anderzijds een wooncomplex waar dementerende ouderen kunnen wonen.

Over het tijdpad van deze ontwikkelingen is nog niets bekendgemaakt. De Vluchtheuvel was vroeger een attractiepark.

Vluchtheuvel

 

Ontwikkeling rond Oosterduinen, wethouder aan het woord

In Norg is in oktober een symposium gehouden over het omgevingsplan rond Oosterduinen en Norg. Voor ons bos van groot belang. Voorzitter Albert Koele heeft ingesproken en de visie van onze vereniging voor het voetlicht gebracht.

Wethouder Henk Kosters wordt in het bijgaande filmpje geïnterviewd over het symposium. Hij refereert aan de ontwikkelingen in ons bos. Op 7 december vindt er weer een bijeenkomst plaats van de werkgroep Norgerduinen over het omgevingsplan. Op deze website wordt verslag gedaan.

 

 

Heeft u ons inspiratieboekje al gezien?

Oosterduinen heeft onlangs een inspiratieboekje gemaakt, waarin in woord en beeld het ‘gevoel’ van het bos wordt gepresenteerd. De vereniging wil met het boekje laten zien voor welke waarden men zich inzet. 

Heeft u het boekje nog niet ontvangen? Mail het bestuur, dan zorgen wij dat u het alsnog krijgt bezorgd: bestuur@oosterduinen.nl

In dit boekje wordt ook aandacht gevestigd op onze inspanningen om breedbandinternet in het bos en wijde omgeving te laten aanleggen. Ons initiatief om breedbandinternet tot stand te brengen in Oosterduinen wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Drenthe.

 

boekje-open-1

Prachtige foto’s van Oosterduinen

De schoonheid van de natuur in Oosterduinen in beeld. Gemaakt door Lydie Kleine, één van de leden van de VvH Oosterduinen. Beelden die weer bewijzen welke waarde dit bos heeft voor wie het wil zien en ervaren.

 

 

Zaterdag 26 november gratis snoeiafval brengen naar Vluchtheuvel

Voor de tweede keer dit najaar biedt de gemeente Noordenveld de mogelijkheid om gratis snoei- en tuinafval in te leveren bij de Vluchtheuvel tegenover ons bos.

U kunt zaterdag 26 november op vertoon van uw afvalpasje van de gemeente terecht tussen 8.00 en 15.00 uur.

Pas op voor Engelssprekende mooipraters

Vandaag ontving de redactie weer een melding uit Haren. Men is gebeld door een Engelssprekende heer, die waarschuwde voor een virus in de pc. Men bood aan om samen het probleem op te lossen.

Het mag duidelijk zijn dat het hier gaat om oplichters die proberen in uw pc te komen om u vervolgens digitaal te beroven. De tip is helder, zodra iemand in het Engels een verhaal gaat opdissen: verbinding verbreken.

Symposium over nieuw omgevingsplan rond Oosterduinen

Door Willem Bakering, Norger Courant, foto’s Lydie Kleine (Oosterduinen)

Mini-symposium Norgerduinen:

“Maak een plan waar we ‘wauw tegen zeggen”

Het is een uitdaging om met een plan te komen dat zo goed is dat we er ‘wauw’ tegen zeggen en waar we niet omheen kunnen. Woorden van deze strekking gebruikte gedeputeerde Tjisse Schelpstra  van de provincie Drenthe aan het eind van het mini-symposium over de Norgerduinen. Het symposium in de Brinkhof trok zo’n kleine honderd deelnemers, van wie een groot deel betrokken is bij de Oosterduinen als bewoner of eigenaar van een recreatiewoning of een perceel grond. Daarnaast waren er ondernemers en andere bewoners, alsmede vertegenwoordigers van gemeente, provincie en natuurorganisaties.

symposium-oktober-2016-1

Al jarenlang is er discussie over het wel of niet toestaan van permanente bewoning in de Norgerduinen (Langeloërduinen en Oosterduinen). Om de discussie in een breder perspectief te plaatsen is door de gemeente Noordenveld besloten ene mini-symposium te houden, waarbij de deelnemers door de ogen van de recreant/toerist, ondernemer en van de bewoners moesten kijken tijdens de verschillende discussierondes. Staatsbosbeheer, de gemeente Noordenveld, de Boermarke, de Vereniging van Eeigenaren Oosterduinen, de stichting Oosterduinen praten al tijden in een werkgroep over de kwestie van permanente bewoning. De werkgroep wordt in ieder geval uitgebreid met een vertegenwoordiger van de Zakenkring Norg. Ook de Belangen Vereniging Norg krijgt een uitnodiging als vertegenwoordigende organisatie van de bewoners van Norg.

symposium-oktober-2016-2

Uniek gebied

Voor iedereen is wel duidelijk dat Norg en omliggende regio deel uitmaken van een uniek gebied. Met het Leekstermeer in het noorden, het Fochteloërveen en het Drents-Friesche Wold in het zuiden, het beekdallandschap van De Slokkert, Peizerdiep en Oostervoortse Diep, hunebedden, de kenmerkende brinkdorpen, het Norgerholt, de Zwartendijksterschans, de bossen en het Norger esdorpenlandschap. De natuurlijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied moet minimaal gelijk blijven en het liefst nog verbeteren. Voor toeristen zou het gebied wat meer attracties mogen krijgen, zoals het klimbos in Veenhuizen, het duin- en struinpad bij de Norgerberg, het Nationaal Gevangenismuseum en museum Kinderwereld in Roden. Deze attracties moeten waar mogelijk aansluiten bij de waarden van het gebied. Ook mogen de kwaliteiten rust, ruimte, bosrijk en diversiteit wat meer uitgevent worden om Norg en omgeving toeristisch te promoten. Al zijn er ook Norgers die met name graag het aantal evenementen ingeperkt zouden zien.

Wifi en volop comfort

Op diverse plaatsen in Nederland wordt geworsteld met het probleem van permanente bewoning. Dat liet Han Verheijden van Verheijden Concepten duidelijk zien bij zijn presentatie in de dorpshuiszaal. Zeker waar de kwaliteit van de vakantiewoningen niet meer voldoet aan de eisen van de recreant van vandaag de dag. Die wil immers Wifi, volop comfort en mogelijkheden om te fietsen, wandelen en lekker uit eten te gaan.

symposium-oktober-2016-3

De kunst is nu om een plan neer te leggen dat breed gedragen wordt, dus zowel door de inwoners en ondernemers van Norg, de bewoners en eigenaren van de Norgerduinen, natuurorganisaties en de overheden. Op diverse plaatsen in Nederland zijn voorbeelden te vinden hoe omgegaan wordt met de problematiek, waarbij de beste oplossing vooralsnog lijkt om zowel permanente bewoning als recreatief wonen toe te staan. Daarbij moet wellicht ook worden gesaneerd: recreatiewoningen die al jaren niet meer bewoond worden en niet meer aan de eisen van de tijd voldoen, moeten verdwijnen of eventueel herbouwd.

Procedures

De gemeente Noordenveld gaf in de uitnodiging al aan dat een gezamenlijke visie op het gebied van de Norgerduinen ontbreekt. Verschillende mensen en partijen voelen zich betrokken bij het gebied. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele visies die er al liggen, maar niet iedereen voelt zich bij die visies betrokken. Samenwerking in het gebied is nodig om idealen te kunnen realiseren. Dan kan ook worden voldaan aan de oproep van gedeputeerde Stelpstra om met een aansprekend plan te komen. Wethouder Henk Kosters (ruimtelijke ordening) van de gemeente Noordenveld zegde toe begin 2017 met plannen te komen met betrekking tot de voortgang van de discussie over het Norgerduinengebied. Permanente bewoning is nu niet toegestaan en de gemeente heeft tegen een aantal overtreders een procedure lopen. Volgens Kosters is een brede benadering van de problematiek nodig om tot een goede oplossing te kunnen komen.

symposium-oktober-2016-4

Leidraad

De visie van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen kan daarbij wellicht prima als leidraad dienen: “Het bos is de baas, harmonie tussen mens en bos is het uitgangspunt.” Oosterduinen stelt daarbij haar verantwoordelijkheid en zorgplicht voor het bos te erkennen. “Het belang van het bos staat hoog aangeschreven bij de gebruikers en Oosterduinen wil dat belang dienen. Realisatie van dit ideaal gebeurt door enthousiasmeren van gebruikers van het bos en het goed samenwerken met handhavende instanties, zoals gemeente en politie. Als eigenaren willen verbouwen, perceel aanpassen, bomen kappen of herinrichten dan toetsen zij hun plannen aan het belang van het bos. Hierbij houden ze ook rekening met het ‘plaatje’ voor andere eigenaren. Uitgangspunt is dat het een ‘huisje in het bos’ blijft. Het bos bepaalt het beeld. Voor ons comfort ‘dealen’ we met het bos, maar spelen nooit de baas. Als het niet anders kan vraagt Oosterduinen bevoegde instanties om bij overtreding van (morele of juridische) regels handhavend op te treden op basis van bestemmingsplan en/of Burgerlijk Wetboek.”

 

 

Zaterdag 29 oktober gratis uw snoeiafval inleveren

Zaterdag 29 oktober van 8.00-15.00 uur kunt u gratis uw snoeiafval afleveren bij de Vluchtheuvel, tegenover het bos van Oosterduinen. Dit is een initiatief van de gemeente Noordenveld. 

Let op, het gaat alleen om snoeiafval, niet om bielzen en ander tuinafval.

« Oudere berichten

© 2022 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑