Door Willem Bakering, Norger Courant, foto’s Lydie Kleine (Oosterduinen)

Mini-symposium Norgerduinen:

“Maak een plan waar we ‘wauw tegen zeggen”

Het is een uitdaging om met een plan te komen dat zo goed is dat we er ‘wauw’ tegen zeggen en waar we niet omheen kunnen. Woorden van deze strekking gebruikte gedeputeerde Tjisse Schelpstra  van de provincie Drenthe aan het eind van het mini-symposium over de Norgerduinen. Het symposium in de Brinkhof trok zo’n kleine honderd deelnemers, van wie een groot deel betrokken is bij de Oosterduinen als bewoner of eigenaar van een recreatiewoning of een perceel grond. Daarnaast waren er ondernemers en andere bewoners, alsmede vertegenwoordigers van gemeente, provincie en natuurorganisaties.

symposium-oktober-2016-1

Al jarenlang is er discussie over het wel of niet toestaan van permanente bewoning in de Norgerduinen (Langeloërduinen en Oosterduinen). Om de discussie in een breder perspectief te plaatsen is door de gemeente Noordenveld besloten ene mini-symposium te houden, waarbij de deelnemers door de ogen van de recreant/toerist, ondernemer en van de bewoners moesten kijken tijdens de verschillende discussierondes. Staatsbosbeheer, de gemeente Noordenveld, de Boermarke, de Vereniging van Eeigenaren Oosterduinen, de stichting Oosterduinen praten al tijden in een werkgroep over de kwestie van permanente bewoning. De werkgroep wordt in ieder geval uitgebreid met een vertegenwoordiger van de Zakenkring Norg. Ook de Belangen Vereniging Norg krijgt een uitnodiging als vertegenwoordigende organisatie van de bewoners van Norg.

symposium-oktober-2016-2

Uniek gebied

Voor iedereen is wel duidelijk dat Norg en omliggende regio deel uitmaken van een uniek gebied. Met het Leekstermeer in het noorden, het Fochteloërveen en het Drents-Friesche Wold in het zuiden, het beekdallandschap van De Slokkert, Peizerdiep en Oostervoortse Diep, hunebedden, de kenmerkende brinkdorpen, het Norgerholt, de Zwartendijksterschans, de bossen en het Norger esdorpenlandschap. De natuurlijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied moet minimaal gelijk blijven en het liefst nog verbeteren. Voor toeristen zou het gebied wat meer attracties mogen krijgen, zoals het klimbos in Veenhuizen, het duin- en struinpad bij de Norgerberg, het Nationaal Gevangenismuseum en museum Kinderwereld in Roden. Deze attracties moeten waar mogelijk aansluiten bij de waarden van het gebied. Ook mogen de kwaliteiten rust, ruimte, bosrijk en diversiteit wat meer uitgevent worden om Norg en omgeving toeristisch te promoten. Al zijn er ook Norgers die met name graag het aantal evenementen ingeperkt zouden zien.

Wifi en volop comfort

Op diverse plaatsen in Nederland wordt geworsteld met het probleem van permanente bewoning. Dat liet Han Verheijden van Verheijden Concepten duidelijk zien bij zijn presentatie in de dorpshuiszaal. Zeker waar de kwaliteit van de vakantiewoningen niet meer voldoet aan de eisen van de recreant van vandaag de dag. Die wil immers Wifi, volop comfort en mogelijkheden om te fietsen, wandelen en lekker uit eten te gaan.

symposium-oktober-2016-3

De kunst is nu om een plan neer te leggen dat breed gedragen wordt, dus zowel door de inwoners en ondernemers van Norg, de bewoners en eigenaren van de Norgerduinen, natuurorganisaties en de overheden. Op diverse plaatsen in Nederland zijn voorbeelden te vinden hoe omgegaan wordt met de problematiek, waarbij de beste oplossing vooralsnog lijkt om zowel permanente bewoning als recreatief wonen toe te staan. Daarbij moet wellicht ook worden gesaneerd: recreatiewoningen die al jaren niet meer bewoond worden en niet meer aan de eisen van de tijd voldoen, moeten verdwijnen of eventueel herbouwd.

Procedures

De gemeente Noordenveld gaf in de uitnodiging al aan dat een gezamenlijke visie op het gebied van de Norgerduinen ontbreekt. Verschillende mensen en partijen voelen zich betrokken bij het gebied. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele visies die er al liggen, maar niet iedereen voelt zich bij die visies betrokken. Samenwerking in het gebied is nodig om idealen te kunnen realiseren. Dan kan ook worden voldaan aan de oproep van gedeputeerde Stelpstra om met een aansprekend plan te komen. Wethouder Henk Kosters (ruimtelijke ordening) van de gemeente Noordenveld zegde toe begin 2017 met plannen te komen met betrekking tot de voortgang van de discussie over het Norgerduinengebied. Permanente bewoning is nu niet toegestaan en de gemeente heeft tegen een aantal overtreders een procedure lopen. Volgens Kosters is een brede benadering van de problematiek nodig om tot een goede oplossing te kunnen komen.

symposium-oktober-2016-4

Leidraad

De visie van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen kan daarbij wellicht prima als leidraad dienen: “Het bos is de baas, harmonie tussen mens en bos is het uitgangspunt.” Oosterduinen stelt daarbij haar verantwoordelijkheid en zorgplicht voor het bos te erkennen. “Het belang van het bos staat hoog aangeschreven bij de gebruikers en Oosterduinen wil dat belang dienen. Realisatie van dit ideaal gebeurt door enthousiasmeren van gebruikers van het bos en het goed samenwerken met handhavende instanties, zoals gemeente en politie. Als eigenaren willen verbouwen, perceel aanpassen, bomen kappen of herinrichten dan toetsen zij hun plannen aan het belang van het bos. Hierbij houden ze ook rekening met het ‘plaatje’ voor andere eigenaren. Uitgangspunt is dat het een ‘huisje in het bos’ blijft. Het bos bepaalt het beeld. Voor ons comfort ‘dealen’ we met het bos, maar spelen nooit de baas. Als het niet anders kan vraagt Oosterduinen bevoegde instanties om bij overtreding van (morele of juridische) regels handhavend op te treden op basis van bestemmingsplan en/of Burgerlijk Wetboek.”