In Norg is in oktober een symposium gehouden over het omgevingsplan rond Oosterduinen en Norg. Voor ons bos van groot belang. Voorzitter Albert Koele heeft ingesproken en de visie van onze vereniging voor het voetlicht gebracht.

Wethouder Henk Kosters wordt in het bijgaande filmpje geïnterviewd over het symposium. Hij refereert aan de ontwikkelingen in ons bos. Op 7 december vindt er weer een bijeenkomst plaats van de werkgroep Norgerduinen over het omgevingsplan. Op deze website wordt verslag gedaan.