In 2011 kocht vastgoedondernemer Hans Vrijvogel het failliete complex De Vluchtheuvel aan de Donderenseweg te Norg. Hij had plannen om er een zorgcentrum te bouwen voor ouderen. Sindsdien is daarvan nog niets terechtgekomen.

In de Norger Courant verscheen onlangs een artikel waarin wordt gemeld dat Vrijvogel de crisisjaren even heeft afgewacht alvorens nieuwe stappen te zetten. Nu zou het zover zijn. Hij wil het perceel bebouwen voor twee doeleinden. Enerzijds een concept ‘Better In, better out’ waar mensen zich kunnen voorbereiden op een ingrijpende operatie en nadien op krachten kunnen komen alvorens naar huis te gaan. Anderzijds een wooncomplex waar dementerende ouderen kunnen wonen.

Over het tijdpad van deze ontwikkelingen is nog niets bekendgemaakt. De Vluchtheuvel was vroeger een attractiepark.

Vluchtheuvel