vrijdag 19 mei 2017

Nieuws:

Bijpraten over project Glasvezel Oosterduinen (snel internet)

Snel internet in Oosterduinen
NIETS GAAT VANZELF! LEES HIER WAAROM.

Hieronder wil het bestuur van Oosterduinen u bijpraten over het project Glasvezel Oosterduinen. Onze vereniging doet er alles aan om in ons bos snel internet mogelijk te maken. Daarvoor moeten drie dingen gebeuren:

1. Er moeten kabels worden gelegd in het bos…
2. Dit werk moet worden gefinancierd door een organisatie die hiervoor geld zal lenen, dat door de exploitatie terugverdiend moet worden…
3. Er moeten genoeg abonnees zijn om deze exploitatie gezond te houden…

Oosterduinen, Norgerduinen en De Natuurvrienden willen graag aanhaken bij dit project, dat onder leiding staat van VerbindDrenthe (www.verbinddrenthe.nl). Niets gaat vanzelf, dat blijkt. We zijn er nog niet. Daarom praten we u graag bij over de recente ontwikkelingen. We hopen dat u enthousiast wordt, want dit project zal het verblijf in Oosterduinen nóg aangenamer maken.

Met vriendelijke groeten,
Albert Koele, voorzitter

Norg, 17 mei 2017

Kijkje in de keuken
Op 16 mei kregen de initiatieven die werken aan de realisering van glasvezel in de buitengebieden van Drenthe een uniek kijkje in de keuken gepresenteerd van twee breedbandinitiatieven: GiessenlandenNet en Glasvezel De Wolden. In twee geweldige presentaties in Dorpshuis De Wenning in Pesse – in een intensief programma van 16:00 tot 20:45 uur – werden de processtappen doorlopen van vraagbundeling tot en met beheer en onderhoud. Wat verliep op rolletjes en wat hebben deze initiatieven onderweg geleerd? Beide initiatieven zijn ook weer van harte bereid om kennis met ons te delen, wat door iedereen als bijzonder inspirerend ervaren wordt. Alleen dit al, gepaard aan de enorme ambitie bij alle betrokkenen, de provincie incluis, maakt het glasvezelproject binnen Drenthe uniek.

Reactie provincie op petitie
Inmiddels is de provincie met een reactie gekomen op de petitie die mede door onze vereniging is ondertekend. Wij berichtten u hier eerder over. http://oosterduinen.nl/2017/01/25/rondetafelgesprek-drentse-breedbandinitiatieven-verslag-24-januari-2017/
De provincie gaat meer de regie voeren op het niveau van de netwerkstructuur en van de belichting van het net (de zgn. lagen 2 en 3) Behalve toewerken naar een uniforme structuur in het netwerk, wil de provincie ook dat de afzonderlijke – 35 – initiatieven meer met elkaar gaan samenwerken. Dit biedt de initiatieven vanuit VerbindDrenthe meer ondersteuning op de lagen 2 en 3. Dit houdt ook in, dat wij terug kunnen naar onze core business, dat is het realiseren van de vaste laag. Om nog in aanmerking te kunnen komen voor een lening moet een breedbandinitiatief minimaal 2000 potentiële aansluitingen hebben. Ter vergelijking: wij hebben er 629. We zullen dus een partner moeten zoeken om een goed werkend glasvezelnetwerk te kunnen realiseren. De provincie komt in juni met de nieuwe netwerkstructuur. Het is de bedoeling dat aan het einde van 2017 de nieuwe samenwerkingsclusters tot stand zijn gekomen. VerbindDrenthe werkt ondertussen aan een draaiboek van de afzonderlijke processtappen. De nieuwe clusters kunnen daarmee dan aan de slag gaan. In 2018 en 2019 zal dan het netwerk dienen te worden gerealiseerd en operationeel moeten worden. Voor wie wat meer wil weten over de nieuwe ontwikkelingen is het artikel van Willem Dekker gepubliceerd in de Drenthekatern van het Dagblad van het Noorden aan te bevelen. U treft het ingevoegd als bijlage aan. Kijk ook eens op https://verbinddrenthe.nl/

Rendabele businesscase als uitdaging
Op 20 april jl. nam uw bestuur ook deel aan de Masterclass Breedband in het provinciehuis te Assen. Dit bood tal van nieuwe inzichten, ondermeer om te komen tot een goede businesscase. De hand van de nieuwe directeur/bestuurder en procesbegeleider van VerbindDrenthe was duidelijk zichtbaar. Mw. Karma Sierts heeft nadrukkelijk een technische achtergrond en weet van de hoed en de rand als het om bekabelingsvraagstukken gaat. Zij is de opvolger van Erica van Lente, die burgemeester is geworden van Bedum. De Masterclass vormde direct aanleiding om in gesprek te gaan met Jan Hut, (eveneens) deskundig en als zelfstandig adviseur en begeleider van glasvezelprojecten toegevoegd aan VerbindDrenthe. Duidelijk is geworden dat de Norgerduinen, als recreatiegebied, een status aparte vormen. Zo is het deelnamepercentage feitelijk te laag om een rendabele businesscase te kunnen maken. Mede gelet hierop staat Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) niet te springen om ons tot dit cluster toe te laten. Het is beslist niet uitgesloten, en er zullen zeker gesprekken met de directie van CGN gevoerd gaan worden, maar alles draait om de businesscase. Jan heeft ons geadviseerd met het oog op de verder processtappen. Binnenkort kunt u van ons een voorstel verwachten over de richting die we in kunnen slaan om (toch) een glasvezelnetwerk in ons gebied uit te kunnen rollen. Met name zullen we het investeringsrisico moeten zien te beteugelen. Tegelijkertijd zullen komende vrijdag en maandag gesprekken gevoerd gaan worden, die mogelijk weer een ander perspectief kunnen bieden om ons doel, glasvezel in het bos, te kunnen realiseren. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Albert Koele

P.S. Heeft u uw buurman al gevraagd om mee te doen? Dat scheelt enorm in de kosten.

Geen reacties

Ook reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Heeft u interesse om uw huisje te huur aan te bieden via deze website?

Ga naar het Poll archief