vrijdag 23 juni 2017

Nieuws:

Hoe komt glasvezel (snel internet) een stap dichterbij?

Deze week was er een bijeenkomst met heldere informatie, waar namens de VvHE Oosterduinen Albert Koele en Joop Deuling aanwezig waren. Zij waren uw ogen en oren en doen verslag.

 

Gisteravond kreeg het glasvezelteam, vertegenwoordigd door Joop Deuling en Albert Koele, een heus
‘college’ gepresenteerd om te kunnen begrijpen hoe je een rendabele businesscase maakt voor de
aanleg van een glasvezelnetwerk in de Norgerduinen. Omdat bedrijven als KPN en Ziggo het in het
buitengebied af laten weten, moeten we in Drenthe feitelijk zèlf bedrijven (de initiatieven) inrichten
om de aanleg mogelijk te maken. Dat betekent dus, dat er ondernemersrisico genomen moet gaan
worden. Met het oog op de financiering moet er dan een goede zgn. businesscase (BC) overlegd kunnen
worden. Vanuit VerbindDrenthe kunnen we op ondersteuning rekenen in allerlei vormen. Zo is er
een model voor een BC ontwikkeld, en er is een pool van in te huren experts beschikbaar om de BC
rond te kunnen maken. In de loop van dit kalenderjaar moeten zowel de BC als het businessplan afgerond
zijn, zodat we ons vanaf 2018 kunnen focussen op de aanbesteding en realisatie. Zie ook

Bijpraten over project Glasvezel Oosterduinen (snel internet)

Status aparte van recreatiegebieden

De taak van elk initiatief is het om de aanleg van de zgn. vaste laag – het glasvezelnetwerk – te realiseren.
Wat is de kwestie? Daarvoor moet geld op tafel komen. Tenzij iedereen dat uit eigen zak betaalt,
zal dat geleend moeten kunnen worden bij de provincie, waarvoor een terugbetalingsregeling
tot stand moet komen. Daarnaast moet er dan een aantrekkelijk aanbod zijn van diensten, zoals internet,
televisie en bellen, die in de vorm van verschillende abonnementen afgenomen kunnen worden.
Voor een gebied als het onze is het lastig om voldoende deelnemers te werven. Een grote groep
verblijft hier puur om te recreëren en willen niet teveel betalen. Dit is begrijpelijk, maar zie de klus
dan maar eens te klaren. Onvoldoende deelnemers betekent dat er maandelijks te weinig geld binnenkomt
om de financiële verplichtingen aan te kunnen gaan die nodig zijn voor de aanleg van glasvezel.
Daar komt bij dat de provincie alleen nog geld leent aan grote coöperaties, met een ondergrens
van 2.000 potentiële aansluitingen. We zullen als initiatief dus moeten fuseren met bijv. Coöperatie
Glasvezel Noord, maar die eist weer dat wij een goede BC kunnen overleggen, terwijl het bij geringe
deelname feitelijk niet uit kan. De vraagt rijst hoe we uit deze impasse kunnen geraken.

Gelukkig onderkent VerbindDrenthe –
https://verbinddrenthe.nl/nieuws – deze problematiek. Onverkort wordt vastgehouden aan het
uitgangspunt, dat niemand uit de boot mag vallen als het gaat om aansluiting op de breedband.
Maatwerkoplossingen zijn soms nodig. Bijvoorbeeld voor de recreatiegebieden in Drenthe, die
als zgn. gele gebieden gekenschetst worden, naast het onderscheid tussen wit en grijs.
Een mogelijke oplossing voor de Norgerduinen is een zgn. status aparte. Het glasvezelinitiatief van de
Vereniging van Huiseigenaren blijft dan als zelfstandige organisatie bestaan. Dit idee zullen we de
komende weken verder bespreken met adviseur Jan Hut. Onze corebusiness is aanleg, onderhoud en
beheer van laag 1 (het netwerk). Voor wat de lagen 2 en 3 betreft worden we ontzorgd door VerbindDrenthe,
die hierover centraal de volledige regie zal voeren. Voor nadere uitleg van de 3 lagen
zie https://verbinddrenthe.nl/kennisbank/laag-1-laag-2-laag-3 Voor wat providers betreft stuurt VerbindDrenthe
aan op een drie- á viertal aanbieders, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Begin juli
spreken we met Ali Hut, directeur van Coöperatie Glasvezel Noord, over een voor ons gebied interessante
aanbieder. Dan krijgen we concreet zicht op beschikbare abonnementen.

Netwerkontwerp voor heel Drenthe
De mogelijkheid om in maatwerkoplossingen te denken komt mede tot stand, doordat VerbindDrenthe
een netwerkontwerp voor heel Drenthe laat maken door GeoStruct. De vereniging draagt hier financieel
aan bij, mogelijk gemaakt door de verkregen subsidie. De eerste, ruwe versie wordt binnenkort
opgeleverd. In overleg met de initiatieven en de gemeenten kan het netwerkontwerp eenvoudig aan-
gepast worden. Het ontwerp is al een eind gevorderd. Het adressenbestand ligt nu vast en wordt
maandelijks bijgewerkt m.b.v. de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Omdat er voor heel
Drenthe een ontwerp gemaakt wordt, vallen er geen adressen buiten de boot. Dankzij de inbreng van
lokale kennis, input van gemeenten en buurinitiatieven, kan met het netwerkontwerp een slimme slag
gemaakt worden en samenwerking tussen de verschillende initiatieven of coöperaties worden bevorderd.
In de eerste schets is speciaal voor de Norgerduinen een aangepast, wat kleiner POP-station
opgenomen met een capaciteit van 600 aansluitingen.

Tenslotte: dwarsdenken of omdenken?
Ondertussen hebben we bevestigd gekregen dat KPN en Ziggo niet (zondermeer) bereid zijn om glasvezel
in de Norgerduinen aan te leggen, ofschoon KPN aan de overkant van de Donderseweg in de
nieuwbouwwijk het Oostveld wel de infrastructuur zal aanleggen. We zijn zo vrij geweest KPN te vragen
van hun standpunt af te willen wijken en de Norgerduinen mee te willen nemen. Daartoe is KPN
wel bereid, zij het dat van ons gevraagd wordt om de aanleg zèlf te financieren. KPN eist vervolgens
dat het netwerk dan ook in hun bezit komt. Op het eerste gezicht lijkt dat voor ons geen interessant
perspectief. Aan de andere kant betekent dit wel, dat aanleg, beheer en onderhoud volledig in handen
van KPN zal komen. We hoeven ons dan ook niet meer druk te maken over een BC e.d. Er kunnen
voorts abonnementen afgenomen worden bij KPN. Vraag is alleen wat de aanleg moet gaan kosten.
Dat horen we snel. We dienen er wel rekening mee te houden, dat we dan geen lening meer kunnen
verkrijgen bij de provincie. Dat maakt het weer extra lastig. Anders gezegd, dan is de aanleg ervan alleen
mogelijk door het volledig zelf te financieren. Tsja …

Hopelijk bent u voor dit moment weer voldoende geïnformeerd. Ondertussen gaat de vereniging vol
optimisme voorwaarts om voor u aansluiting van de Norgerduinen op de breedband te realiseren.
Hartelijke groet,
Albert Koele

P.S. U kunt zich nog opgeven voor glasvezel. Het is een basisvoorziening waar we straks niet meer
zonder kunnen.

1 reactie

Sjoerd Driest zegt:

KPN voelt de hete adem in de nek door de breedband-initiatieven in Drenthe en gaat de concurentie aan door 4G internet zonder datalimiet aan te bieden.

KPN hanteert vanaf 1 augustus geen datalimiet meer voor zijn Internet Buitengebied-aanbod, waarbij het zijn 4g-netwerk inzet om klanten in afgelegen gebieden van internet te voorzien. Klanten die ook een vaste verbinding afnemen, hoeven daarnaast geen extra maandkosten meer te betalen.

KPN Internet BuitengebiedKlanten met een abonnement voor Internet Buitengebied 4G van KPN kunnen vanaf 1 augustus onbeperkt downloaden en streamen voor een bedrag van 39 euro per maand, meldt KPN. Voorheen hanteerde de provider twee abonnementen: een met datalimiet van 10GB voor 32,50 euro per maand en een met limiet van 50GB voor 50 euro per maand. De gemiddelde snelheid van de dienst ligt op 20Mbit/s, claimt het bedrijf.

Wie daarnaast een abonnement voor vast internet van KPN afneemt, hoeft geen 39 euro extra te betalen voor Internet Buitengebied. “Wij zetten een eerste stap in het combineren van vast en mobiel internet”, noemt KPN als reden voor het schrappen van de extra kosten. “Wij verwachten eind dit jaar een oplossing te hebben waarbij wij het mobiele netwerk en het vaste netwerk nog beter kunnen combineren.” KPN heeft dinsdag de eerste abonnementen van klanten omgezet naar het nieuwe aanbod. Het bedrijf brengt klanten via e-mail op te hoogte.

KPN voert sinds begin dit jaar al testen uit met het combineren van vast en mobiel, in een poging buitengebieden van stabiele verbindingen te kunnen voorzien. Providers experimenteren hiervoor onder andere met multipath tcp. Het telecombedrijf begon in 2015 met het aanbieden van een 4g-aanbod als breedbandverbinding voor afgelegen gebieden. Er zijn tienduizenden adressen in Nederland die moeilijk op snelle netwerken aan te sluiten zijn.
Bron: https://tweakers.net/nieuws/127841/kpn-schrapt-datalimiet-internet-buitengebied.html

1 augustus 2017 om 23:09

Ook reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Heeft u interesse om uw huisje te huur aan te bieden via deze website?

Ga naar het Poll archief