Nu bekend is geworden dat belangrijke overheden open staan voor nieuw beleid op het gebied van permanente bewoning van recreatiewoningen in o.a. Oosterduinen, is het misschien prettig om te lezen wat de VvHE Oosterduinen hierover in 2016 publiceerde in haar Toekomstvisie. De tekst leest u integraal hieronder. De gehele visie kunt u vinden in de menubalk bovenaan deze homepage.


Ideaal 5:
Balans tussen permanente bewoning en recreatief gebruik

Visie:
In het bos verblijven mensen omdat ze van dit bos houden en dit respecteren. Dát is wat hen bindt. Is het dan van belang of zij hier permanent zijn (wonen) of niet? Nee. Dat is slechts een administratieve kwestie. Oosterduinen wil dat er een natuurlijke balans zal zijn tussen permanent en recreatief gebruik van huizen. Permanent wonen zal op natuurlijke wijze beperkt blijven, omdat wonen in Oosterduinen ook nadelen kent.

Wenken voor uitwerking 2016-2021
Permanent wonen wordt pas een nadeel als de bewoners zich niet herkennen in de idealen van Oosterduinen. Dat kunnen we voorkomen door morele voorwaarden te stellen aan permanente bewoning. Simpel gezegd: ‘past uw manier van leven in dit bos?’ Het beleid van Oosterduinen trekt ‘de juiste’ mensen aan, die zich herkennen in de idealen. Hun gedrag maakt het bos waardevoller en precies dát is de kern van dit ideaal. De vraag of mensen permanent wonen in het bos is niét de kernvraag, maar hoe ze zich hier gedragen is dat wél. In een quotum wordt niet veel heil gezien. Permanente bewoning zou in het hele gebied mogelijk moeten zijn. Oosterduinen vindt het belangrijk dat er ook permanent gewoond wordt in het bos. Permanente bewoners investeren in hun leefomgeving en zijn betrokken. Permanente bewoning zorgt voor sociale controle en zal bijdragen aan sociale veiligheid waar iedereen wat aan heeft. Oosterduinen zal echter ook het gevaar onderkennen: permanente bewoning is belastender voor het bos en kan stadse fratsen met zich meebrengen. Het beleid richt zich erop om dit te voorkomen. Het is juridisch mogelijk om morele voorwaarden (de idealen) te verbinden aan permanent wonen. Daardoor kan Oosterduinen voorkomen dat het bos een woonwijk wordt. Dit vraagt ook hier samenspel met lokale overheid, die de morele voorwaarden kan omzetten in juridische.