Opgetekend uit Dagblad van het Noorden d.d. 5 december 2017

Wonen in vakantiehuis is laatste redmiddel voor park

Het permanent bewonen van vakantiehuizen in Drenthe kan worden gelegaliseerd, maar blijft uitzondering op de regel. Een laatste redmiddel.

Gedeputeerde Henk Brink (VVD) stelt Provinciale staten voor 6,5 miljoen euro te storten in het op te richten Vitaliteitsfonds Drentse Vakantieparken. Het is de bedoeling dat provincie, gemeenten en Recron, die samen een zogeheten taskforce vormen, met ondernemers en eigenaren van vakantiewoningen de kwaliteit van de vakantieparken in Drenthe naar een hoger plan tillen.

‘Met goed plan komen’

Gemeenten én ondernemers kunnen een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat ze met een goed plan komen. Het liefst ziet Brink dat er wordt ingezet op vernieuwing, eigentijdse vormen van recreatie of een volledig nieuwe invulling van een recreatieve bestemming.

Het is volgens hem nadrukkelijk niet de bedoeling dat op verouderde vakantieparken massaal permanente bewoning wordt toegestaan. Ook niet op de parken waar dat nu al oogluikend wordt toegestaan. ,,Om de vitaliteit van vakantieparken aan te tonen hebben we een matrix gemaakt. Linksboven zit je goed, rechtsonder niet. Het is de bedoeling dat er alles aan wordt gedaan om de kwaliteit van het vakantiepark te verbeteren.’’

‘Permanente bewoning kan optie zijn’

Als alles is geprobeerd en niets zicht biedt op een betere toekomst voor het park, kan permanente bewoning een optie zijn, stelt Brink. ,,We sluiten het niet uit, maar dan wel als laatste redmiddel. Het is een mogelijkheid een verouderd park te transformeren in een woonwijk, maar de inzet is en blijft de vrijetijdseconomie in Drenthe te versterken.’’

En die bedrijfstak kan wel een opkikker gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de ondernemers zich zorgen maakt over de toekomst. Moeilijke bedrijfsopvolging bij naderend pensioen, concurrentie, wet- en regelgeving, permanente bewoning en financieringsmogelijkheden bij de bank spelen hierbij een rol. Ongeveer de helft van de ondernemers heeft de ambitie de kwaliteit van het park te verbeteren, blijkt uit hetzelfde onderzoek.

‘Of opdoeken en teruggeven aan de natuur’

De pijlen (en het geld) van provincie, gemeenten en Recron zijn gericht op het rendabel maken (en houden) van vakantieparken als recreatieve voorzieningen. ,,De grote parken zijn over het algemeen vitaal. Bij de kleinere is een aantal minder levensvatbaar. Een nieuwe bestemming kan ook de zorg zijn. Of opdoeken en teruggeven aan de natuur’’, aldus Brink.

Mocht het permanente bewoning worden, dan is er ook een keerzijde: ,,Die parken krijgen geen geld uit het fonds. Door de permanente bewoning stijgt de waarde van de huisjes. En dat maakt geld uit het fonds overbodig.’’