Oosterduinen is niet alleen op de wereld, maar maakt deel uit van een groter geheel. Onder leiding van gemeente en provincie is gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de Norgerduinen, waar wij onderdeel van zijn. Deze week werd de onderstaande toekomstvisie gepubliceerd, het resultaat van overleg en opinies wisselen. Deze toekomstvisie zal leidraad worden voor lokale en provinciale overheid. U ziet dat Oosterduinen er in wordt genoemd als een positief voorbeeld voor andere gebieden.  Als u dit leest bent u op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderaan deze toekomstvisie treft u een lezenswaardig artikel aan dat bij dit onderwerp aansluit. 

Mocht u het niet goed kunnen lezen, mail dan aan bestuur@oosterduinen.nl. Dan ontvangt u een PDF-bestand per mail.

 

Permanente bewoning Oosterduinen voor het eerst concreet aan de orde in plannen gemeente

RODEN / 11-8-2010 / Het stroomdal van het Lieverse Diep nabij de driesprong Mensingheweg / Zwarteweg, landschap / Foto: Omke Oudeman

Deelnemers Expeditie Norgerduinen zorgen voor mijlpaal; wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld is blij met de visie op de Norgerduinen.

“Ik ben bijzonder trots op het plan wat er nu ligt voor de Norgerduinen. Ik beschouw het als een mijlpaal die door een prachtig interactief proces tot stand gebracht is. Het is vooral aan de inzet en de vasthoudendheid van de betrokkenen te danken dat we ons nu koploper kunnen noemen met de door ons gemaakte Visie op de Norgerduinen.” Het college verzoekt de raad € 50.000,- beschikbaar te stellen en gaat ervan uit dat er door co-financiering nog eens € 100.000,- van betrokken partijen komt.

norgerduinen-009Duurzame oplossing voor wel of niet permanent wonen
“ Deze visie kan uitgroeien tot een duurzame oplossing voor een gebied waar vele belangen spelen en waar verder gekeken is dan wel of niet permanent wonen,” aldus wethouder Kosters. “De kansen om verschillende waarden, belangen en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden zijn door de deelnemers met beide handen aangegrepen en verwoord in een heldere visie.”

Voor het eerst wordt concreet gerept over de mogelijkheid om permanente bewoning toe te staan. Dat zou in zones moeten gebeuren. “De Oosterduinen is een woon- en verblijfsbos. Voor de Oosterduinen ligt een transformatieopgave voor de hand. In dit gebied is, onder voorwaarden, de mogelijkheid aanwezig om er te wonen. De visie van de VvH Oosterduinen is de basis voor deze transformatieopgave. Deze visie stelt als voorwaarde dat het om een verblijf in het bos gaat. Betrokkenen zijn bereid om zich te verenigen rond de kernwaarden en zo met elkaar verantwoordelijkheid te dragen voor de leefbaarheid van het gebied.”

‘Wow’-effect
“Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld is ervan overtuigd dat we met dit startdocument een ‘Wow’effect bij de gedeputeerde bereiken,” gaat Kosters verder. “Het verhaal van het gebied is het verhaal van de bewoners en eigenaren en gebruikers. Hoe ze hier mee om willen gaan valt te lezen in de visie op het gebied. Het blijft een uitdaging om elkaar vast te houden, ook de komende jaren, bij de uitvoering van de visie. Het akkoord van de gemeenteraad en van de provincie geeft de betrokkenen weer de nodige motivatie om de gemeenschapskracht verder uit te bouwen.”

Het bos is uitgangspunt, zo staat in de conceptplannen te lezen: “Behoud en versterking van bos, natuur en landschap is van groot belang voor de toekomst van de Norgerduinen. Strategisch gezien is het zaak om duidelijke zones aan te brengen voor natuur, recreatieve voorzieningen en infrastructuur en verblijf. Hierbij werken met name de terrein- en natuurbeherende partijen samen met betrokkenen aan uitvoering van de opgaven om deze doelen te bereiken. Strategie bij deze opgaven is gebruik te maken van modern naoberschap.”