dinsdag 13 februari 2018

Nieuws:

Voor u gelezen in Dagblad van het Noorden: Gedeputeerde vol lof over toekomstvisie Norg

Permanent wonen toegestaan in Oosterduinen, het komt dichterbij. Dat bleek tijdens de overhandiging van de toekomstvisie Norgerduinen op 12 februari.

Dagblad van het Noorden 12 februari 2018

strong>De Norgers staan met 1-0 voor als het gaat om permanent wonen in recreatiewoningen.
Dat vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Hij kwam de beleidsvisie in ontvangst nemen die de bewoners en andere belanghebbenden in de
bossen rond Norg samen met de gemeente hebben gemaakt. De aanpak moet uiteindelijk leiden tot
geheel of gedeeltelijk toestaan van permanent wonen in recreatiewoningen, maar dat is nu onderdeel
gemaakt van een heel breed pakket aan maatregelen die ervoor zorgen dat alle belanghebbenden
tevreden zijn. Door belangentegenstellingen verpauperen delen van de Norger bossen en bestaat het
risico dat Norg als toeristische parel zijn glans definitief verliest.

Foto gemaakt door Jaap Broersma.

Waar moet het heen in 2030

Samen met de inwoners heeft de gemeente nu in grote lijnen vastgelegd waar het heen moet in 2030
en is er inmiddels begonnen met uitvoering van de eerste wensen.
Bij de officiële presentatie in paviljoen De Norgerberg – die net als alle eerdere bijeenkomsten druk
bezocht werd – had menigeen verwacht dat de gedeputeerde ook een bijdrage zou leveren aan het
uitvoeren van het wensenpakket. Tenslotte had de gemeente Noordenveld alvast 50.000 euro
beschikbaar gesteld om een begin te kunnen maken.

Een groot avontuur
Maar Stelpstra brandde de vingers daar niet aan. Hij zei wel dat Norg voor hem als voorbeeld geldt
voor een manier om de verbetering van de recreatiesector aan te pakken, maar hij zei ook dat de bal
vooralsnog bij de gemeente en de inwoners ligt. Volgens Stelpstra is Norg begonnen aan een ‘groot
avontuur’ dat op de goede weg zit. Maar meer dan een bedankje en het wensen van succes bij het
concreet maken van de toekomstvisie zat er nog niet in.
Ook in andere gemeenten met op te vijzelen recreatieparken hebben de gemeenten het voortouw en
staan de provincie aan de zijlijn al dan niet te klappen. In het geval van Norg dus wel.

Eerste maatregelen
Daar wordt de komende maanden gewerkt aan de eerste afspraken over zaken die snel geregeld
kunnen worden, zoals de bereikbaarheid van recreatiewoningen voor brandweer en ambulance en het
in het leven roepen van een Norg-app. Ook zijn de eerste gesprekken te verwachten over de
afspraken die gemaakt moeten worden over het gebruik van de verschillende bosgebieden. Daar in zit
ook de aanzet om te komen tot omzetting van recreatiegebied naar woonbuurt.
De verwachting is dat de eigenaren van de recreatiehuisjes een flink deel van de gewenste
verbeteringen mogen betalen uit de waardevermeerdering van hun bezit.

Geen reacties

Ook reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Ik bezit een huisje in Oosterduinen en ik ben lid van de Vereniging van Huiseigenaren.

Ga naar het Poll archief