dinsdag 13 maart 2018

Nieuws:

Doordenkertje Oosterduinen: Kleine samenleving moeten we koesteren

Met enige regelmaat plaatsen we ‘doordenkertjes’. Het zijn gedachten die leven bij het bestuur van VvHE Oosterduinen. Filosoferen over de kleine wereld van ons bos, die we mooi willen maken en houden. Oosterduinen is een soort samenleving, die we willen koesteren.

Door Albert Koele, voorzitter

Het verblijf in Oosterduinen is mooi, zolang we geen overlast ondervinden van elkaar en evenmin in het wild levende dieren en het bos in hun levensvorm hinderen. We maken samen iets goeds van ons bos en daarbij passen geen wetboeken en juridische reglementen. Wat bij ons bos wél past zijn ‘doordenkertjes’ die te maken hebben met de manier waarop we een prettige samenleving voor mens, dier en bos creëren.

Als vereniging dragen we een oplossing aan voor de slijtage van de recreatiefunctie van gebieden als de onze en voor de lang slepende kwestie van permanente bewoning van zomerhuizen. Dan zal de overheid bereid zijn om een deal met ons te sluiten. Dat betekent ondermeer, dat we zèlf zullen kunnen bepalen of je hier alleen in het weekend of liever het hele jaar door zou willen verblijven. Dat kan echter alleen gerealiseerd worden onder de voorwaarde, dat we er met elkaar in slagen om een kwalitatief hoogwaardig verblijf-in-het-bos te realiseren, gekenmerkt door: brandveiligheid, ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit, leefbaarheid voor mens en dier, stilte en rust, het donker, maar ook noaberschap, sociale veiligheid, etc. etc.
In onze vastgestelde toekomstvisie op de Norgerduinen worden de kwaliteitslijnen uitgezet die zo’n deal denkbaar maken. Maar laten we elkaar niks wijs maken; het is beslist geen gelopen race! Allerlei gevaren liggen op de loer die een regelrecht spanningsveld opleveren met een verblijf-in-het-bos en zo een bedreiging vormen voor de deal. De énige mogelijkheid om hier eventueel te kunnen wonen is dírect verbonden met een keuze vóór het bos, dus vóór de onderliggende waarden van ons verblijf. Een keuze in het belang van de recreatie, en het maakt dat wonen en recreëren elkaar in ons toekomstperspectief niet bijten. Zonder commitment aan de boswaarden is wonen en recreëren in het bos ondenkbaar. De unieke kwaliteiten van ons verblijf overstijgen de grenzen van ons perceel. Dat vraagt om samenwerking want eendracht maakt macht. Het zijn de boswaarden die ons verbinden. Zo niet, dan laten we de overheid geen andere keuze dan om het verbod op permanente bewoning te handhaven! Dat wil toch niemand (meer)? Laten we dus met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen leefomgeving. Hoe mooi is dat? Hieronder enkele doordenkertjes, zònder volledig te willen zijn. Hopelijk dragen ze ertoe bij om ons de betekenis van een verblijf in het bos te realiseren.

Rekening houden met elkaar
Los van geloof of religie is het prettig als we op zondag een rustige bosdag kunnen beleven. Daarom is het niet handig om op zondag aan de slag te gaan met gereedschap dat lawaai maakt en de vogels overstemt. Misschien goed om te weten dat in Oosterduinen geen ‘openbaar gebied’ is. Ieder stukje grond behoort dus toe aan een eigenaar. Als u dus materialen (of b.v. tuinafval, peuken, hondenpoep) buiten uw eigen perceelgrens deponeert, ligt het dus altijd op het perceel van uw buren. Dat is niet de bedoeling. Wat een ‘berm’ of een ‘openbare zone’ lijkt, is altijd particulier bezit, waarover u geen zeggenschap heeft. Dat geldt ook voor de zandvlaktes.

Honden
Honden genieten van het bos. Als uw hond poept, let u er dan op dat u de poep in een zakje meeneemt? Want de volgende dag lopen er andere mensen of spelen er kinderen. Poep is vies. Officieel geldt in ons bos een aanlijngebod (APV Noordenveld). Wie zich daar niet aan houdt zal niet direct in de nor belanden, maar het schept wél de verplichting om geen overlast te veroorzaken.
Velen tassen snoeihout op langs de erfgrens. Mits dat op ecologisch verantwoorde wijze gebeurt, valt daar nog wat voor te zeggen, maar moet dat per se langs de erfgrens? In veel gevallen echter vormen ze een regelrecht brandgevaar. Niet zelden ontsieren ze de ruimtelijke kwaliteit bovendien. De gemeente biedt twee maal per jaar de mogelijkheid om gratis snoeihout aan te leveren.

Vuur
Velen genieten van het stoken van vuur in de houtkachel. Door geen goed gedroogd hout te gebruiken zorgt u voor rook- en stankoverlast bij de direct omwonenden. Een verblijf in het bos houdt voor iedereen schone en gezonde boslucht in.
Realiseert u zich voorts, dat het buiten alléén is toegestaan om een gezelligheidsvuurtje te stoken in bijv. een vuurkorf. Daarvoor dient u dus óók goed gedroogd hout te gebruiken. Het verbranden van (te natte) takken, bladeren, e.d. zorgt eveneens voor overlast. Het is erg ongezond bovendien om de rook in te moeten ademen. Het verbranden van (groen)afval is in de APV verboden.

Kappen van bomen
We streven een verblijf-in-het-bos na, maar met regelmaat bepleiten mensen het kappen van bomen omdat ze te dicht bij hun huis staan, een beetje scheef staan, voor teveel schaduw zorgen, of wat dies meer zij. Vraagt u hoe dan ook altijd een omgevingsvergunning aan, dan kunnen deze punten in de aanvraag worden meegenomen. Realiseert u zich echter, dat als we alle bomen in de directe nabijheid rond het huis verwijderen – al dan niet legaal – we dan verwijderd raken van de gedachte van een verblijf-in-het-bos. Dat brengt onze gezamenlijke missie in gevaar.
De wegen in Oosterduinen zijn kwetsbaar. Op de wegen van de Boermarke na zijn alle wegen in stukjes eigendom van de eigenaren van huisjes. U rijdt dus over andermans grond. Veel mensen weten dat niet. Nu u het wél weet, rijdt u waarschijnlijk iets voorzichtiger en gaat u niet met motoren en quads het bos in.
Velen hebben permanent verlichting branden, niet zelden verblindend, en hinderlijk voor (nacht)dieren. Met een zorgvuldig gekozen armatuur en een bewegingsmelder kan lichtvervuiling worden voorkomen. Een verblijf in het bos is een verblijf in het donker.

Het bestemmingsplan voorziet niet in het oprichten van erfafscheidingen in de vorm van hoge schuttingen en hekwerken. Het tast de ruimtelijke kwaliteit aan en is strijdig met de geest van het bos.

Namens het bestuur,
Albert Koele

P.S. Zijn uw buren al lid van de vereniging?

Geen reacties

Ook reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Heeft u interesse om uw huisje te huur aan te bieden via deze website?

Ga naar het Poll archief