GOUDEN JUBILEUM VOOR VERENIGING VAN HUISEIGENAREN OOSTERDUINEN

Dit jaar op 20 september was het 50 jaar geleden dat de Vereniging van HuisEigenaren Oosterduinen Norg werd opgericht. Dat moest natuurlijk gevierd worden en dat werd het! Een 4 tal dames, Ineke Molenaar, Kitty Prins (bestuursleden), Hatty Aardema en Corinne van Nispen (leden) hebben zich ingezet om de leden een leuk programma voor deze middag aan te bieden in en rond Norg. De opzet van de middag was erop gericht de leden verder kennis te laten maken met het heden en verleden van het dorp Norg en tegelijk de onderlinge band tussen de leden te versterken.
Aan het begin van de middag verzamelde zich een 70-tal leden bij café Zwaneveld waar ze werden ontvangen met koffie en een lekker gebakje. De voorzitter van de Vereniging, Albert Koele, verwelkomde alle aanwezigen met een terugblik op de oprichtingsvergadering in 1968 en de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar: in 1968 stond de aanleg van een elektriciteitsvoorziening voor de huisjes op de agenda en nu willen we glasvezel!
Vervolgens nam de jubileumcommissie de regie over met een welkom voor alle leden en speciaal voor de twee ereleden van de Vereniging, Jaap Broersma en Piet Iest. In de beginjaren van de Vereniging waren zij jarenlang voorzitter en secretaris en hebben zo bijgedragen aan de verdere ontwikkeling. Zij waren zeker geen ‘watjes’, maar om ze te bedanken werden ze nu wel ‘in de watten gelegd’ in de vorm van een speciaal ontworpen ‘wattensjerp’. Ze hebben deze de gehele middag trouw gedragen.
Op het programma stond verder een rijtoer in een janplezier getrokken door 2 paarden door oud Norg. Deze rijtoer was een geweldig succes mede door het vertellen van onze gids Rudie Rijks over de historie van Norg: de vele paardenmarkten, de cafés, landerijen, brinken en de mooie rietgedekte boerderijtjes Veel leden zagen Norg met heel andere ogen of waren op bepaalde plekken in Norg nog nooit geweest. Drie maal 3 kwartier is de wagen volgeladen door Norg gereden.
Later op de middag stond een bezoek aan de vlindertuin gepland en weer bleek dat er leden waren die niet van het bestaan van deze tuin op de hoogte waren. Sjoerd Kooi van het IVN gaf deskundige uitleg en meerdere deelnemers zeiden dat zij volgende zomer zeker van plan zijn deze tuin opnieuw te bezoeken.
Nadat iedereen weer bij café Zwaneveld teruggekeerd was kregen zij, behalve een drankje, een quiz voorgelegd met 20 vragen over Norg. De vragen waren niet allemaal gemakkelijk, maar de smartphone bood hulp. Velen hebben hiermee weer wat over Norg geleerd!
Als slot was er een verloting, waarvoor de middenstand van Norg ruimhartig prijzen had aangeleverd. Hartelijk dank hiervoor.
We kijken terug op een geweldige middag en willen graag ook zonder jubileum het ontstane saamhorigheidsgevoel binnen de Oosterduinen en Norg koesteren en versterken.

Ideeën hiervoor zijn welkom: secretariaat@oosterduinen.nl

Foto’s gemaakt door Corinne van Nispen en Lidy Kleine zijn eveneens te vinden onder Nieuwsberichten per onderdeel van de activiteiten: ontvangst in cafe Zwaneveld – rondritten in Janplezier – bezoek Vlindertuin en afsluiting bij cafe Zwaneveld.

Heeft u ook nog leuke foto’s? Ze zijn welkom via:secretariaat@oosterduinen.nl