In het weekend van 21 oktober werd deze situatie aangetroffen bij de containers aan de Voorsteweg. Dat is niet zoals het hoort. Nader onderzoek van het afval zal uitwijzen wie deze illegale dumping heeft gedaan. Het gaat hier om een milieudelict.

De containers zijn alleen bedoeld voor gebruikers van huizen in het bos, die een ‘druppel’ van de gemeente hebben ontvangen om hier legaal hun afval te kunnen storten.