Verschillende werkgroepen van Oosterduinen gaan aan de slag met het brandveiligheidsplan. Doel is om ons bos bereikbaar te houden voor hulpdiensten en om de kans op brand te verkleinen. Woensdagavond 5 juni was de aftrap in de Brinkhof te Norg. In totaal zijn er zeven deelprojecten die te maken hebben met brandveiligheid.

Gelet op het karakter van de Oosterduinen vormt een brandveilig verblijf een complexe uitdaging, want we willen rekening houden met de authentieke waarden van het bos. Bij een (brand)veilig verblijf gaat het om preventie, maar ook om bereikbaarheid en vindbaarheid. Dat betekent o.a., dat de wegen in orde moeten zijn om toegankelijke te zijn voor de gezamenlijke hulpdiensten. Daarom pakken we ook het wegennet aan. Om voorts binnen de wettelijke aanrijtijd op de plek des onheils te kunnen komen, moet bijvoorbeeld de brandweer uw huis ook goed kunnen vinden. Dat vraagt om een goed navigatiesysteem, om duidelijk leesbare huisnummers, bewegwijzering, e.d. En hoe zit het met de erfdienstbaarheden die er zijn: welke rechten en plichten hangen daarmee samen? Een werkgroep gaat dat tot in de puntjes uitzoeken. Het zijn maar een paar voorbeelden van alle aspecten van onze opgave om de (brand)veiligheid in de Oosterduinen te kunnen waarborgen. Het is de bedoeling om in de uitvoering samen te werken met o.a. brandweer en politie, de gemeente, de Boermarke, en niet in de laatste plaats natuurlijk met de direct betrokkenen. Om de uitvoering in goede banen te leiden is er een regiegroep ingericht samengesteld uit Erik Mosterman (gemeente), Berend Stenveld (brandweer) en twee bestuursleden van de vereniging.

We krijgen hier subsidie voor
Elke werkgroep heeft een duidelijke projectomschrijving gekregen. Aan de basis ligt het brandveiligheidsplan, dat reeds in 2017 in samenwerking met o.a. de Veiligheidsregio, gemeente, NMF Drenthe en Libau tot stand is gekomen. Het project is nadien geplaatst op de projectenlijst van de Expeditie Norgerduinen, en is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma om te komen tot een bestemmingstransformatie van ons gebied. De vereniging is erin geslaagd om subsidie te verwerven voor de realisatie van het project. Voorwaarde is dat er uit het gebied in de vorm van vrijwilligerswerk bijgedragen wordt aan de uitvoering. Realisatie van het project betekent een belangrijke stap om te slagen in onze missie die zo heel concreet een belangrijke stap dichterbij komt: ‘recreëren & wonen in het bos’.

Wim Koster en Albert Koele
Bestuur VvHE Oosterduinen