Vanwege droogte is geldt in de regio Drenthe Fase 2 – Extra Alert. De kans op natuurbrand is groot én kan extra verwoestend zijn.
Álle vormen van vuur en stoken zijn verboden, zoals BBQ, sfeerhaarden, vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk. Informatie: www.natuurbrandrisico.nl

  • Veroorzaak ook  niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.

Wat te doen bij natuurbrand?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.