Er zijn vaker voornemens geweest om de brandveiligheid te verbeteren, maar de noodzaak wordt deze snikhete dagen sterker gevoeld dan ooit. Vijf werkgroepen van de vereniging, elk met eigen invalshoek, zijn bezig met plannen die de risico’s beperken.

Zwetend zat een twintigtal Oosterduiners samen met de brandweer, bij ruim 30 graden Celsius, ideeën uit te wisselen en plannen te maken voor een (brand)veiliger bos.
Een urgent probleem betreft de bereikbaarheid van de woningen voor groot materieel van de brandweer. Eén van de werkgroepen maakt hiervoor een heel concreet plan, waarbij voor èlke woning wordt vastgelegd waar de brandweer zich moet opstellen. Om te bereikbaarheid te verbeteren moet ook een (beperkt) aantal bomen worden gekapt.
Een andere werkgroep zoekt uit hoe het zit met de rechten en plichten in het bos: kunnen eigenaren bijvoorbeeld verplicht worden mee te werken? En wie moeten iets doen aan hagen en afscheidingen om de weg op breedte te krijgen? Van wie is de weg?
Ook de vindbaarheid van woningen is een aandachtspunt. Denk daarbij aan namen van wegen en huisnummers. De werkgroep die zich hierover buigt betrekt hier óók de mobiele bereikbaarheid bij: als er brand is moet wel 112 gebeld kùnnen worden!
Op de wat langere termijn kan ook aanpassing van het bosbeheer bijdragen aan meer veiligheid. Bijvoorbeeld door harsrijke naaldbomen te vervangen door loofbomen. Op de korte termijn richt de werkgroep die zich hierover buigt zich op de takkenhopen die populair zijn als erfafscheidingen. Deze ‘brandslangen’, zoals de brandweer ze noemt, dragen er aan bij dat vuur zich snel kan uitbreiden.
De werkgroep preventie, die zich bezig houdt met veilig gedrag in het algemeen, heeft alvast een aantal concrete maatregelen genomen, zoals te zien is op deze website. Voortaan zullen alle Oosterduiners waarvan het e-mailadres bekend is elke keer een melding krijgen als er sprake is van risicofase 2. Dan is namelijk alle vuur in het bos verboden. Er zal ook een ‘afmelding’ gemaild worden als de fase weer afzwakt naar ‘regulier risico’. De werkgroep gaat tevens initiatieven ontwikkelen om tot een vuurwerkvrij bos te komen.

We houden u op de hoogte van alle brandveiligheidacties!