De gemeente Noordenveld heeft afgelopen week een subsidie toegezegd van € 65.300,- om uw brandveiligheid, bereikbaarheid en vindbaarheid door hulpdiensten (en dat van uw gasten) op orde te brengen’. Voor de bestuursleden Albert Koele en Wim Koster is dit een tastbare beloning voor hun inzet en dat willen ze bij dezen graag met alle belanghebbenden delen.

Aan de voorbereidingen van het brandveiligheidsproject hebben ze vanaf 2015 samen met gemeente en brandweer gewerkt. 18 Vrijwilligers van de vereniging zijn in mei 2019 begonnen met nadenken over de uitvoering. En dankzij de subsidietoezegging kan de uitvoering nu ook daadwerkelijk gestalte krijgen! Een feestelijk moment dus in de voortgang van dit voor ons allen belangrijke project.

De toegezegde subsidie van ruim € 65.000,- bedraagt ongeveer de helft van de totale kosten. De andere helft moet opgebracht worden door de huiseigenaren: ongeveer € 150,- per huisje. Het mooie nieuws voor u als eigenaar is dat het bestuur met de gemeente heeft kunnen afspreken dat de huiseigenaren hun bijdrage in de vorm van menskracht mogen leveren. Wat in de praktijk betekent dat de Oosterduiners ook zelf de handen uit de mouwen moet steken in het realiseren van de gezamenlijke brandveiligheid.

Het plan bestaat uit twee hoofdonderdelen:
1. het bevorderen van veilig gedrag en een veilige inrichting van bospercelen
2. het verbeteren van de bereikbaarheid en vindbaarheid ten behoeve van hulpdiensten.
Zie voor meer informatie www.oosterduinen.nl/brandveiligheid/

Op 20 september komen de vrijwilligers ’s avonds weer bijeen in de Brinkhof. U kunt zich ook aanmelden voor de uitvoering bij bestuur@oosterduinen.nl.