De wegen in ons bos zijn niet ‘openbaar’, maar een aaneenschakeling van stukjes privégrond. Het hele jaar zijn de zandwegen in ons bos kwetsbaar; in de zomer is er opstuivend zand wanneer er sneller dan stapvoets gereden wordt, in de herfst wordt de wegkwaliteit snel minder.

De Oosterduinen heeft 8 km aan particuliere weg en daarnaast 5 km grotere zandwegen van de Boermarke. In de praktijk is er een situatie ontstaan waarbij alle grondeigenaren recht van overpad geven aan andere eigenaren en gebruikers. Het betekent dat we verantwoord met elkaars wegen om moeten gaan. Rijd met de auto niet vaker dan echt noodzakelijk is over de zandwegen en max. 20 km per uur.

Alle eigenaren zijn uiteindelijk verantwoordelijk (ook juridisch) voor het onderhoud van hun eigen stukje weg. Sommige drukker bereden wegen worden door gezamenlijke gebruikers aangepakt.
Het uitvoeren van het wegonderhoud kan allerlei vragen oproepen. Daarom heeft de vereniging Oosterduinen een commissie wegenonderhoud die aanvullend onderhoud verricht en eigenaren met raad en daad bijstaat. De commissie kunt u bereiken via wegenonderhoud@oosterduinen.nl.