In het bosblad won recreatiewoning D102 de titel ‘Kei van Oosterduinen’, met één minpuntje: de afvoer van regenwater op het riool. De reactie van de eigenaren van dit nieuwgebouwde huis was verrassend: het regenwater komt wél in de zandbodem terecht! En daarmee verdient de kei een kroontje!

Want wat is er aan de hand: elke regenpijp voert water af naar een in de grond ingegraven infiltratiekrat waardoor het water gedoseerd in het zand terechtkomt. Een innovatie die bijdraagt aan het tegengaan van verdroging zonder tijdelijk wateroverlast te veroorzaken bij hevige buien.

Navraag bij de gemeente leerde ons dat het altijd al de bedoeling is geweest dat de huisjes in de Oosterduinen hun regenwater niet op het riool zouden lozen. In de praktijk is dit echter in de meeste gevallen wel gebeurd. Huisjes zonder dakgoten of met regenpijpen die water rechtstreeks via het zand afvoeren vormen een minderheid. Daarom des te mooier dat D102 een nieuwe duurzame trend zet.
In het bosblad van 2020 willen we hier op terugkomen. Er blijken meer Oosterduiners te zijn die klimaatvriendelijke oplossingen toepassen…