In de samenleving staat vuurwerk ter discussie, zo ook in de Oosterduinen. We vragen daarom om de komende maand stil te staan bij de vraag:  wel of geen vuurwerk?  Weegt de kick van vuurwerk eigenlijk wel op tegen de overlast die dieren en medemensen ervaren? Is vuurwerk het risico van ongelukken, waarvan mogelijk met blijvend letsel of zelfs dodelijke afloop, waard? En sta je ook wel eens stil bij het brandrisico en de milieuvervuiling…?

Vuurwerk wordt al een poos niet meer door iedereen als positief ervaren. Lange tijd hoorde het afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk bij Oud en Nieuw, net zoals oliebollen of champagne. Maar er is een omslag gaande, een maatschappelijk debat over een algeheel vuurwerkverbod. Veel gemeenten lopen daar op vooruit door  vuurwerkvrije zones aan te wijzen. De gemeente Noordenveld heeft hier niet voor gekozen vanwege twijfels over de handhaafbaarheid. Wijken of gebieden kunnen echter ook zelf het initiatief nemen vuurwerkvrij te worden. De gemeente werkt dan wel mee, maar handhaaft niet actief. Veel recreatiegebieden maken van deze mogelijkheid gebruik, tot tevredenheid van de bewoners. Bij de verhuur aan recreanten in de kerstvakantie blijkt het zelfs extra huurders aan te trekken.

De werkgroep van de vereniging die zich inzet voor brandveiligheid, heeft zich dit jaar unaniem uitgesproken voor het vuurwerkvrij maken van de Oosterduinen. Aan het bestuur is geadviseerd om dit ook in de volgende ledenvergadering aan de orde te stellen. Dus… tijdens de jaarwisseling 2020-2021 zóu de Oosterduinen vuurwerkvrij kunnen zijn.