Wanneer het kouder wordt en het blad gevallen is, komen de sapstromen van bomen en struiken bijna tot stilstand.  De natuur komt dan in een rustperiode, om zich voor te bereiden op een geheel nieuw groei en bloei jaar. Dit is hét moment voor nieuwe bosaanplant, juist omdat de volledige natuur in rust is!

Vergeleken met voorgaande jaren zat er deze herfst nog altijd relatief veel blad aan de bomen. Dat komt door het stabiele herfstweer. Door de klimaatverandering is het een van de warmste jaren ooit en dat heeft zijn weerslag op de natuur. Ook speelt mee dat er in de herfst nog geen storm is geweest en er nog nauwelijks nachtvorst was.

Wie nieuw bos aanplant behoudt de Oosterduinen voor de toekomst. Al onze percelen samen maken het bos. Wanneer we het bos zo optimaal mogelijk beheren is dat goed voor een soortenrijke natuur en ook om er volgende jaren volop van te kunnen genieten. Daarbij kunnen we ook plezier hebben van meer privacy, door de struiklaag van het bos weer te verdichten.
Elk perceel kan weer iets meer bos worden (of blijven) door nieuwe aanplant van esdoorn, spar, den, eik, berk, beuk of kastanje. Naast de bomen kan ook de struiklaag best wat gebruiken aan hazelaar, meidoorn, vlierbes, hulst, vuilboom of krentenboom. Dit alles hoort echt thuis in het Drentse bos. Geef de jonge aanplant wel extra potaarde mee, zodat het de  droge zomers ook beter aan kan.

En… dit past helemaal bij de transitie naar kwaliteitsverbetering waarin de Oosterduinen zich bevindt. Een slim beleid is op de toekomst voorbereid.