De toekomstvisie van de vereniging Oosterduinen die in 2018 was opgenomen in het eindrapport van de Expeditie Norgerduinen, maakt sinds oktober 2019 ook deel uit van het uitvoeringsprogramma voor vakantieparken en recreatiegebieden, dat door de gemeenteraad van Noordenveld is vastgesteld.

De inzet van de actie-agenda bestaat uit vijf hoofdlijnen:

  • Vakantieparken aantrekkelijk houden
  • Passende oplossingen voor mensen die nu (permanent) op de parken wonen
  • Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen
  • Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning
  • Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is

De meeste van de 24 vakantieparken zijn al vitaal genoeg om de recreatiefunctie verder te versterken. De Oosterduinen is één van de niet-vitale recreatiegebieden waar de gemeente transformatie nodig acht als beste oplossing voor de toekomst. Deze transformatie houdt overigens meer in dan het toestaan van permanente bewoning. Ook versterking van de natuur is een belangrijk speerpunt.
Dit sluit naadloos aan bij de visie van de Vereniging Oosterduinen: ‘harmonie tussen mens en bos’ en ‘balans tussen recreatief en permanent gebruik’.  Deze visie van de vereniging is nu integraal overgenomen in het uitvoeringsprogramma.

Door de gemeente Noordenveld wordt momenteel niet meer planmatig gehandhaafd op permanente bewoning op recreatieparken, maar het zal wel weer ingezet worden als instrument bij het programma Vitale Vakantieparken. Bij een concreet plan van een vakantiepark of recreatiegebied zal bekeken worden of de vakgroep Handhaving of een extern bureau deze taak zal uitvoeren, zodanig dat het bijdraagt aan het gewenste toekomstperspectief van het gebied.

Intussen wordt er door verschillende werkgroepen binnen Vereniging Oosterduinen gewerkt aan de uitwerking hiervan. Concrete actiepunten zijn op dit moment:
* de brandveiligheid, daar zijn 20 mensen mee bezig.
* de communicatie. Met het maandelijkse bosbericht bereiken we van bijna 350 huisjes de eigenaren. Met het bosblad zijn half oktober alle eigenaren uit de Oosterduinen bereikt.
* bij de juridische basis om de transitie mogelijk te maken, zijn in totaal zo’n 15 vrijwilligers betrokken.
* Ook wordt door bestuur en adviseurs nagedacht over de concrete voorwaarden voor het permanent mogen verblijven in recreatiewoningen. Deze voorwaarden zullen worden opgenomen in een ‘bospaspoort’.