‘Ik  bewoon/ huur een recreatiewoning en wil me inschrijven bij de gemeente Noordenveld. Ik heb een gedoogvergunning aangevraagd en deze is afgewezen. Wat nu?’
Het bestemmingsplan van de Gemeente Noordenveld staat niet toe dat in de Oosterduinen permanent gewoond wordt, op enkele uitzonderingen na. Daarom kunt u zich hier ook niet zomaar inschrijven.  Lees hier de gemeente-informatie.
Vereniging Oosterduinen sluit zich om praktische redenen aan bij dit beleid.

Zoals bekend is er kwaliteitsverbetering van dit bos opgestart. Dit is de wens van veel recreanten en bewoners. Ook voor de gemeentelijke en provinciale overheid is de kwaliteit van dit gebied belangrijk.
Wanneer wij Oosterduiners aantonen dat het bos van de Oosterduinen op één staat en de mens zich weer als gast opstelt, dán komt er ruimte om permanent verblijf mogelijk te maken, dus ook inschrijving.

De transitie betekent dat een aantal individuele belangen zullen
moeten wijken voor het gezamenlijke belang, inclusief het natuurbelang. Dat kan best even ongemakkelijk voelen. Maar uiteindelijk zal dit ook weer andere individuele belangen dienen.
Iedereen kan nu al onderdeel uitmaken van deze verandering, door zijn perceel en gedrag aan te passen aan het karakter van het bos. Hoe eerder wij samen zover zijn, hoe sneller de transitie verloopt, des te sneller legaal verblijf gerealiseerd kan worden.

Binnen vereniging Oosterduinen werkt een actieve groep vrijwilligers aan de beleidsmatige aspecten van dit proces. Er is goede hoop dat er in 2022 een bestemmingsplanwijziging plaats kan vinden.
Mocht er iemand zijn die niet mee wil in deze transitie, dan is dat een keuze. Alleen… dan mag je hier niet wonen.