Jaar: 2020 (page 1 of 2)

Brandgevaar (11 augustus 2020)

Wegens de droogte is het niet verantwoord om open vuurt te stoken in het bos. Een vonk kan al genoeg zijn om een bosbrand te veroorzaken. Het is aan ieder om bij zichzelf na te gaan of hij verantwoord omgaat met vuur in deze periode. Datum van dit bericht: 11 augustus 2020.

Oproep van de politie


De politie vraagt uw aandacht en verzoekt u onderstaand bericht te lezen. Dit betreft informatie mbt het zedenincident gepleegd op maandag 15 juni tussen 15.30 en 17.00 uur te Roden. https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/juni/01-ernstig-zedenmisdrijf-roden.htmlHet kan zijn dat de gezochte man een van de huurders is of was in de Oosterduinen.Herkent u deze man of heeft u een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Neemt u dan alstublieft met spoed contact op via 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Wees alert en voorkom inbraak

Vandaag werden wij geïnformeerd over een jongeman die in het bos huizen aan het bekijken en filmen is. De politie is ingelicht, maar er wordt verzocht naar deze persoon uit te kijken en eventueel de politie te informeren.

Blauwe borden Donderseweg

Binnenkort zullen de blauwe borden langs de Donderseweg worden weggehaald door de provincie en namens de verenging worden vervangen door cijferborden. Alle bewoners van de Oosterduinen krijgen hierover binnenkort een brief met meer informatie.

Reactie op verschijnen Bosbode

De ‘Bosbode’ is niet van ons!

Het bestuur krijgt veel vragen over de Bosbode, een magazine dat onlangs in de Oosterduinen en daarbuiten is verspreid. Veel Oosterduiners ervaren het verschijnen van de Bosbode als verwarrend. Een vraag luidt: “Net de Bosbode in de brievenbus, is dat de opvolger van het Bosblad?” De schrijvers van de Bosbode zèlf vinden in elk geval van wel, want daarin schrijven ze: “U kent misschien ons werk door het Bosblad dat we in 2019 gemaakt hebben.”  Het is juist dat zij vorig jaar ook aan de wieg gestaan hebben van het Bosblad, zij het in opdracht van het bestuur. Het Bosblad is vanuit de communicatiecommissie van de vereniging ontstaan, in goede samenwerking met het bestuur, door ons betaald en daarom eigendom van de vereniging. Is de Bosbode dus de opvolger van het Bosblad? Nee! De Bosbode is géén uitgave van de vereniging; erover is niet met ons overlegd, noch is het door de vereniging bekostigd. (Het bestuur van) De vereniging is er dus niet verantwoordelijk voor. De Bosbode is een nieuw blad, waarvan Klaas en Anneleen de initiatiefnemers zijn. Verwarrend is de keuze voor de naam ervan, zeker ook omdat er ‘Natuurvrienden Oosterduinen’ bij staat. Voorts lijkt ook de vorm ervan wel heel erg veel  op die van het Bosblad. Daardoor ontstaat bij u allicht de indruk, dat de inhoud van de Bosbode het standpunt van de vereniging weergeeft. Dat is niet zo. Laten we er evenwel genuanceerd naar kijken.

De waarde van íeders stem

In onze toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ integreert de vereniging de belangen van zowel de recreant als de bewoner in een nieuw toekomstperspectief. Dat gebeurt op basis van een vijftal idealen. U kunt ze nog eens lezen op onze website www.oosterduinen.nl, onder ‘Toekomstvisie’. Op basis hiervan wordt het mogelijk dat íedereen, zowel de recreant als de bewoner, op een fijne en veilige wijze in het gebied kan verblijven. Gemeente en provincie hebben al toegezegd, dat zij bereid zijn om het bestemmingsplan aan te passen, mits we erin slagen om met elkaar deze visie in praktijk te brengen. Wat betekent dat? Wij moeten dan met elkaar nadenken over de vraag, wat wij geregeld willen zien, zodat we ook tot in lengte van jaren kunnen blijven genieten van ons verblijf in het bos. In de Bosbode geven de schrijvers ervan feitelijk al vast hun visie op die vraag. En eerlijk is eerlijk, er staan tal van interessante praktische tips in voor de amateurboswachter. Maar dat willen wij uiteraard ook graag van àlle Oosterduiners weten, dus uitdrukkelijk ook van u! Dat brengt ons bij het volgende.

Consultatie

Begin van dit jaar tijdens de bijeenkomsten in de Brinkhof, kondigde het bestuur aan wat in grote lijnen de volgende stappen zijn in het transformatieproces: 1. Wat vinden wij dat er nu geregeld moet worden? 2. Op welke wijze kunnen we dat vervolgens het beste regelen? De eerste vraag is een puur praktische vraag, de tweede een juridische. Het is bijvoorbeeld nu al duidelijk, dat het bestemmingsplan het voornaamste kader vormt waarin de regels een plek zullen gaan krijgen. Sterker, het bestaande bestemmingsplan is zo gek nog niet; er blijkt al veel geregeld te zijn. Als we daar nu eens serieus werk van maken en eraan de woorden “permanent wonen toegestaan” toevoegen, komen we een heel eind.  Maar eerst de praktische vraag!

Een aftrap om daarover met elkaar in gesprek te gaan wilden we doen tijdens de ALV van de vereniging. Covid-19 stak daar helaas een stokje voor. Daarom heeft de Bosclub – de stuurgroep die vanuit de vereniging het transformatieproces aanstuurt – samen met de gemeente een consultatie voorbereid, die we op redelijk korte termijn aan alle Oosterduiners zullen toesturen. In die consultatie – een soort vragenlijst – leggen we u tal van situaties voor en vragen u vervolgens wat u daarvan vindt. Bijvoorbeeld de vraag, wat u vindt van de thans geldende maat voor de bouwoppervlakte van 80 vierkante meter. Enzovoort. Zo kunt u dus net als de auteurs van de Bosbode uw mening geven over de gewenste uitwerking van de toekomstvisie die we overeengekomen zijn. 

Verenigt U

Wat ons betreft kunt u zich beter eendrachtig scharen achter onze vereniging, die hard op weg is om de toekomst van ons bos veilig te stellen. We hebben werkgroepen die de handen uit de mouwen steken. We worden door overheden als een betrouwbare gesprekspartner gezien. We zijn politiek bewust en geduldig. We hebben een heldere visie op het dossier ‘permanent wonen’, dat door onze aanpak inmiddels binnen handbereik ligt, zonder concessies te doen aan de waarden van het bos. Dat bos is immers ons kostbaarste bezit! De insteek van de gemeente en de vereniging is dat we er samen uitkomen.  En dat is precies wat wij van plan zijn.

Mede namens de Bosclub,

Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen

P.S. Steun ons en word lid van de vereniging.

Gelezen op RTV Drenthe. Japanse Duizendknoop in Oosterduinen

De Japanse duizendknoop is een groeiend probleem. Ook op bungalowpark Oosterduinen in Norg, waar door de coronacrisis de bestrijding van deze woekerende plant weer op nul kan beginnen.

Hatty Aardema is samen met andere bewoners van bungalowpark Oosterduinen vorig jaar begonnen het weghalen van de Japanse duizendknoop. “Maar dit jaar zijn vanwege de coronamaatregelen onze overleggen en werkzaamheden stopgezet. Dat betekent dat we straks weer overnieuw kunnen beginnen. We hopen toch echt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de plant op zijn eigen kavel tegengaat. Anders zadel je een ander ook met een probleem op. Wist je dat de Japanse duizendknoop zelfs de waarde van je huis naar beneden kan halen?”, vertelt Aardema.

Gevaar voor funderingen

Sinds maart schieten overal de stengels weer uit de grond, er komen grote lichtgroene bladeren aan. De Japanse duizendknoop kan zo’n drie meter hoog worden, groeit snel en heeft diep groeiende wortelstokken. Ze woekeren enorm, waardoor ze andere planten en dieren verdringen. Ze groeien moeiteloos, ook door kleine openingen en scheurtjes, en tasten zo onder meer funderingen, dijken, wegen en rioleringen aan.

De bestrijding is moeilijk door de diepe wortels en omdat een klein stukje van de plant weer kan uitgroeien tot een nieuwe plant. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit wil daarom dat de verkoop en het gebruik van deze plant, bijvoorbeeld in boeketjes, verboden wordt. Ook Aardema hoopt op een verbod: “Gooi je een boeketje met een stengel van de Japanse duizendknoop op de composthoop, dan begint de ellende. Hij bloeit wel heel mooi, maar hij is niet te bedwingen.”

Invasieve exoten in Drenthe

Het is een invasieve exoot, wat wil zeggen dat de plant van oorsprong hier niet hoort en schadelijk is voor de natuur. Ook de reuzenspringbalsemien is zo’n soort. Het is een eenjarige plant met roze bloemen die ooit vanuit de Himalaya hier naartoe is gekomen. Ook deze woekert en verdringt inheemse planten. “Die hebben we nu onder controle”, zegt Aardema. “Dit zou het derde jaar zijn dat we hem zouden bestrijden, maar we hebben tot nu toe nog niets gevonden.”

Naast de Japanse duizendknoop en de reuzenspringbalsemien kent Drenthe nog een aantal invasieve exoten. De waterplant watercrassula bijvoorbeeld en de reuzenberenklauw. Elke beheerder is bij overlast zelf verantwoordelijk voor de bestrijding ervan, de provincie Drenthe werkt momenteel aan beleid op dit gebied. Onder de invasieve exoten vallen ook dieren, zoals de Aziatische tijgermug die voorgaande jaren in Assen is aangetroffen. Maar ook de Russische rattenslang, waarvan een populatie in Eelde leeft.

Brandgevaar in het bos (19 juni 2020)

De Veiligheidsregio heeft voor deze dagen alarmfase 1 afgekondigd. Het brandgevaar is groot. Maak geen open vuur in het bos.

Let op: risiconiveau brand nu op 2

7 april 2020- In de regio Drenthe, en dus in Oosterduinen, moeten we alert zijn op brandgevaar. De natuurbrand in de buurt van Roden (Alteveer) was al een waarschuwing. Alarmfase 2 geldt vanaf 7 april. Stook geen open vuur en wees alert. Zie ook www.natuurbrandrisico.nl

Natuurbrand nabij Roden maakt ons alert

Norg – 5 april 2020De felle natuurbrand bij Alteveer (vlakbij Roden) heeft zondag 5 april weer duidelijk gemaakt dat bos- en natuurgebied fakkels kunnen zijn. Wees daarom in deze droge weken alert in Oosterduinen.

Officieel geldt in Drenthe op 5 april 2020 alarmfase 1.

Wat houdt alarmfase 1 in?
Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.

Wat betekent dit voor u? Klik hier

Bosbericht 3 april 2020

Wat overkomt ons allemaal?

Het coronavirus heeft wereldwijd het maatschappelijk leven tot stilstand gebracht. Deze beginnende pandemie vormt een even uitzonderlijke als ongekende historische gebeurtenis die de vergelijking met de crises van 1923 en 2008 doorstaat. Praktische vragen buitelen over elkaar heen. Het gebaar voor ‘hamsteren’ gaat viraal. Ineens realiseren we ons hoezeer ondergewaardeerde sectoren van levensbelang zijn voor het goed functioneren van de samenleving: de schoonmakers, de vuilnismannen, thuiszorgmedewerkers en mensen in de zorg in het algemeen, het onderwijs niet in de laatste plaats. 

Onzekerheid heerst over wat ons te wachten staat. Bedrijven komen in betalingsproblemen en riskeren een faillissement. Zekerheid dat we alleen grip op de crisis krijgen door elkaar vast te houden, uitdrukkelijk stil te staan bij de kwetsbaren onder ons. Gevoelens van trots en machteloosheid wisselen elkaar af. Trots hoe wij in ons goed georganiseerde land ons niet omver laten kegelen, ook al worden bepaalde sectoren onderbetaald en overvraagd. Trots ook op een premier en de manier waarop hij het land door de coronacrisis  loodst. Onverbiddelijk worden we ermee geconfronteerd dat begrippen als solidariteit, verbondenheid en gemeenschapszin geen vergane glorie vormen maar juist de basis onder ons bestaan. Niet alleen met betrekking tot onze eigen soort maar veel breder tot die van de natuur in het algemeen. 

Door Albert Koele, voorzitter van VvHE Oosterduinen

Naoberschap

De maatregelen stapelen zich op van dag tot dag. Om de verspreiding van het virus te vertragen en zo ouderen en zwakkeren te beschermen moeten we aan sociale onthouding doen. Dat betekent onder meer thuiswerken. Maar er ontstaat ook Noaberschap, dat bleek uit een suggestie die het bestuur ontving van één van de leden. Die stelde voor om een boodschappenservice op te zetten voor mensen in het bos. De vereniging kan hierbij echter in praktische zin geen rol spelen, omdat de verschillende supermarkten en winkels al bezorgdiensten hebben. Mochten mensen in ons bos toch behoefte hebben aan ondersteuning, dan kunnen zij altijd een oproep laten plaatsen op onze website. Mail aan: bestuur@oosterduinen.nl

Permanent wonen in ruil voor bosvriendelijke leefwijze

Wethouder Henk Kosters ging op 7 februari het gesprek aan met een goed gevulde zaal in De Brinkhof tijdens een inloopavond. Uitdrukkelijk maakte hij (nogmaals) duidelijk dat het niet denkbaar is dat permanente bewoning zonder meer in dit gebied toegestaan zal worden. Dat kan alleen als we gaan samenwerken. De visie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ vormt voor de overheid het uitgangspunt om het bestemmingsplan aan te passen. De vraag of mensen permanent wonen in het bos is daarin niet de kernvraag, maar hoe ze zich hier gedragen is dat wel. Het principe is ‘voor wat hoort wat’, aldus Erik Mosterman. Wij investeren in de kwaliteit van ons verblijf, de overheid is in ruil daarvoor bereid om het bestemmingsplan aan te passen. 

Voorzitter Albert Koele tijdens een voorlichtingsavond

Daarbij staan de boswaarden centraal, zoals ze zijn omschreven in de toekomstvisie van onze vereniging: we zien het bos als onze gastheer, we streven privacy en plezier voor jong en oud na, maar ook nachten zonder lichtvervuiling, we zoeken de juiste balans tussen particulier en gezamenlijk belang, enzovoort. Kortweg een veilig en fijn verblijf in het bos en geen camping sfeer.

De vereniging heeft eind februari ook een inloopavond georganiseerd en daar bleek dat er nog vele vragen leven en dat we nog vaak met elkaar moeten praten om de stap naar permanent wonen mogelijk te maken.

Hoe organiseren we ons eigen gedrag?

De manier waarop wij in het bos verblijven is dus cruciaal, maar hoe organiseren wij ons eigen gedrag? We werken op dit moment aan een Bospaspoort. Dat wordt een leidraad voor de manier waarop wij het bos koesteren terwijl we er ook mogen wonen. Lees elders meer over het Bospaspoort. Daarbij is de vraag wàt we met elkaar dan geregeld willen zien en dat proces is volop gaande. Zo zijn er diverse initiatieven op gang gekomen, zoals als het project brandveiligheid (met als onderdeel de kwaliteit van het wegennetwerk). Andere projecten staan nog op stapel, zoals de herinrichting van de entrees. Om dit proces niet onnodig te frustreren en de betrokkenheid van de Oosterduiners te stimuleren bij dit proces heeft de gemeente de handhaving op illegaal permanent wonen gestaakt. Dat bewijst dat men met o.a. onze vereniging zaken wil doen!

Juridische kant van het verhaal

Een andere vraag is hóe we onze wensen juridisch kunnen regelen. Daarover wordt nu nagedacht binnen de Bosclub, ondersteund door de juridische werkgroep. Het is waarschijnlijk dat het transformatieproces* zal worden vastgelegd in bestuursrechtelijke afspraken, zodat je in het bos zowel recreatief als permanent mag verblijven. Hier zitten veel haken en ogen aan, dus dat kost nog tijd.  

*Met transformatieproces wordt bedoeld het omzetten van onze toekomstvisie en de idealen (het bos centraal) naar het leven van alledag (ons gedrag), waarbij het legaliseren van permanent wonen een prachtige bijvangst is.

Wat is dat dan: Bospaspoort?

Het Bospaspoort is geen wetboek en evenmin een juridisch document. Het is veel meer een gezamenlijke afspraak. Een inspiratieboekje. We beschrijven er hoe we onze rol in het bos gaan vervullen. We lezen er ook in hoe we dat heel praktisch inhoud kunnen geven. Het is geen paspoort in letterlijke zin, maar een metafoor voor: ‘Dit is de manier waarop we in dit bos willen samenleven’. Het is de bedoeling om iedereen daar enthousiast voor te krijgen. Als je straks een Bospaspoort hebt en je je aan de spelregels houdt, kun je hier permanent of recreatief verblijven. Het wordt nog wel een uitdaging voor de gemeente om het Bospaspoort te gebruiken als leidraad bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan en de handhaving daarvan.

Samenspel met de gemeente Noordenveld

Gemeente en vereniging gaan op korte termijn met elkaar in gesprek om de volgende stap voor te bereiden: hoe komen we met elkaar tot overeenstemming over wat we graag geregeld zien. Dit komt daarna aan de orde tijdens de ALV. Op dit moment valt niet te zeggen wanneer die kan worden gehouden vanwege de coronacrisis. Voorzover mogelijk en niet strijdig aan onze plicht om ‘thuis te blijven’ loopt het project brandveiligheid in principe gewoon door, al kunnen we thans geen centrale bijeenkomsten houden. Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de entrees. Hou de website in de gaten.

Tip: kijk hoe het vroeger was

Een bewoner van ons bos gaf ons een leuke tip door. Het is een website waarop je precies kunt zien hoe je straat of buurt er vroeger uit zag. Kan handig zijn als je iets wilt terugbrengen in de oude situatie. Kijk op www.topotijdreis.nl


« Oudere berichten

© 2020 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑