Jaar: 2020 (page 1 of 2)

Glasvezel in het nieuws

Op 7 september 2020 was er een interessante reportage te zien over glasvezel. U kunt deze hier bekijken: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/kpn-frustreert-de-aanleg-van-glasvezel/

Wie overnachtte er in uw huisje?

Norg, 26 augustus ’20

Betreft Vordering Arrondissementsparket Noord-Nederland, parketnr. 18/862106-20

Het Openbaar Ministerie wil in het kader van een belangrijk rechercheonderzoek weten welke personen er in uw huisje in Oosterduinen hebben overnacht tussen 14 en 16 juni 2020. U wordt verzocht de informatie, zo uitgebreid mogelijk door te geven. Het gaat om een onderzoek naar een ernstig misdrijf, dus uw medewerking wordt met klem gevraagd.

✓ Was er niemand in de woning aanwezig, vermeld dan dat er niemand aanwezig was. Was u er zelf, meld dit dan ook.


▪ De gegevens als in het kader hierboven genoemd dienen digitaal te worden verstrekt aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Recherche, Thematische Opsporing en aanzien van dhr. Arie (A.) Bennink bereikbaar via het e-mailadres: arie.bennink@politie.nl
▪ De gegevens dienen te worden verstrekt bij voorkeur per omgaande doch uiterlijk binnen tien dagen na dagtekening van de vordering d.d. 21 augustus 2020, zodoende uiterlijk 1 september a.s.
In opdracht van de officier van justitie Mr. H.J. Mous.
Het Bestuur

Papiercontainer in Oosterduinen

De gemeente Noordenveld heeft onlangs een papiercontainer (blauw) gerealiseerd op de afvalverzamelplaats Voorsteweg in Oosterduinen. Deze is voorzien van een voetpedaal, waarmee de container kan worden geopend.

Het is een mooie actie van de gemeente, die het mogelijk maakt om nu ook oud-papier en karton op een legale wijze weg te doen. Het is dus de moeite waard om het ommetje langs de Voorsteweg te maken.

Brandgevaar (11 augustus 2020)

Wegens de droogte is het niet verantwoord om open vuurt te stoken in het bos. Een vonk kan al genoeg zijn om een bosbrand te veroorzaken. Het is aan ieder om bij zichzelf na te gaan of hij verantwoord omgaat met vuur in deze periode. Datum van dit bericht: 11 augustus 2020.

Oproep van de politie


De politie vraagt uw aandacht en verzoekt u onderstaand bericht te lezen. Dit betreft informatie mbt het zedenincident gepleegd op maandag 15 juni tussen 15.30 en 17.00 uur te Roden. https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2020/juni/01-ernstig-zedenmisdrijf-roden.htmlHet kan zijn dat de gezochte man een van de huurders is of was in de Oosterduinen.Herkent u deze man of heeft u een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Neemt u dan alstublieft met spoed contact op via 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

Wees alert en voorkom inbraak

Vandaag werden wij geïnformeerd over een jongeman die in het bos huizen aan het bekijken en filmen is. De politie is ingelicht, maar er wordt verzocht naar deze persoon uit te kijken en eventueel de politie te informeren.

Blauwe borden Donderseweg

Binnenkort zullen de blauwe borden langs de Donderseweg worden weggehaald door de provincie en namens de verenging worden vervangen door cijferborden. Alle bewoners van de Oosterduinen krijgen hierover binnenkort een brief met meer informatie.

Reactie op verschijnen Bosbode

De ‘Bosbode’ is niet van ons!

Het bestuur krijgt veel vragen over de Bosbode, een magazine dat onlangs in de Oosterduinen en daarbuiten is verspreid. Veel Oosterduiners ervaren het verschijnen van de Bosbode als verwarrend. Een vraag luidt: “Net de Bosbode in de brievenbus, is dat de opvolger van het Bosblad?” De schrijvers van de Bosbode zèlf vinden in elk geval van wel, want daarin schrijven ze: “U kent misschien ons werk door het Bosblad dat we in 2019 gemaakt hebben.”  Het is juist dat zij vorig jaar ook aan de wieg gestaan hebben van het Bosblad, zij het in opdracht van het bestuur. Het Bosblad is vanuit de communicatiecommissie van de vereniging ontstaan, in goede samenwerking met het bestuur, door ons betaald en daarom eigendom van de vereniging. Is de Bosbode dus de opvolger van het Bosblad? Nee! De Bosbode is géén uitgave van de vereniging; erover is niet met ons overlegd, noch is het door de vereniging bekostigd. (Het bestuur van) De vereniging is er dus niet verantwoordelijk voor. De Bosbode is een nieuw blad, waarvan Klaas en Anneleen de initiatiefnemers zijn. Verwarrend is de keuze voor de naam ervan, zeker ook omdat er ‘Natuurvrienden Oosterduinen’ bij staat. Voorts lijkt ook de vorm ervan wel heel erg veel  op die van het Bosblad. Daardoor ontstaat bij u allicht de indruk, dat de inhoud van de Bosbode het standpunt van de vereniging weergeeft. Dat is niet zo. Laten we er evenwel genuanceerd naar kijken.

De waarde van íeders stem

In onze toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ integreert de vereniging de belangen van zowel de recreant als de bewoner in een nieuw toekomstperspectief. Dat gebeurt op basis van een vijftal idealen. U kunt ze nog eens lezen op onze website www.oosterduinen.nl, onder ‘Toekomstvisie’. Op basis hiervan wordt het mogelijk dat íedereen, zowel de recreant als de bewoner, op een fijne en veilige wijze in het gebied kan verblijven. Gemeente en provincie hebben al toegezegd, dat zij bereid zijn om het bestemmingsplan aan te passen, mits we erin slagen om met elkaar deze visie in praktijk te brengen. Wat betekent dat? Wij moeten dan met elkaar nadenken over de vraag, wat wij geregeld willen zien, zodat we ook tot in lengte van jaren kunnen blijven genieten van ons verblijf in het bos. In de Bosbode geven de schrijvers ervan feitelijk al vast hun visie op die vraag. En eerlijk is eerlijk, er staan tal van interessante praktische tips in voor de amateurboswachter. Maar dat willen wij uiteraard ook graag van àlle Oosterduiners weten, dus uitdrukkelijk ook van u! Dat brengt ons bij het volgende.

Consultatie

Begin van dit jaar tijdens de bijeenkomsten in de Brinkhof, kondigde het bestuur aan wat in grote lijnen de volgende stappen zijn in het transformatieproces: 1. Wat vinden wij dat er nu geregeld moet worden? 2. Op welke wijze kunnen we dat vervolgens het beste regelen? De eerste vraag is een puur praktische vraag, de tweede een juridische. Het is bijvoorbeeld nu al duidelijk, dat het bestemmingsplan het voornaamste kader vormt waarin de regels een plek zullen gaan krijgen. Sterker, het bestaande bestemmingsplan is zo gek nog niet; er blijkt al veel geregeld te zijn. Als we daar nu eens serieus werk van maken en eraan de woorden “permanent wonen toegestaan” toevoegen, komen we een heel eind.  Maar eerst de praktische vraag!

Een aftrap om daarover met elkaar in gesprek te gaan wilden we doen tijdens de ALV van de vereniging. Covid-19 stak daar helaas een stokje voor. Daarom heeft de Bosclub – de stuurgroep die vanuit de vereniging het transformatieproces aanstuurt – samen met de gemeente een consultatie voorbereid, die we op redelijk korte termijn aan alle Oosterduiners zullen toesturen. In die consultatie – een soort vragenlijst – leggen we u tal van situaties voor en vragen u vervolgens wat u daarvan vindt. Bijvoorbeeld de vraag, wat u vindt van de thans geldende maat voor de bouwoppervlakte van 80 vierkante meter. Enzovoort. Zo kunt u dus net als de auteurs van de Bosbode uw mening geven over de gewenste uitwerking van de toekomstvisie die we overeengekomen zijn. 

Verenigt U

Wat ons betreft kunt u zich beter eendrachtig scharen achter onze vereniging, die hard op weg is om de toekomst van ons bos veilig te stellen. We hebben werkgroepen die de handen uit de mouwen steken. We worden door overheden als een betrouwbare gesprekspartner gezien. We zijn politiek bewust en geduldig. We hebben een heldere visie op het dossier ‘permanent wonen’, dat door onze aanpak inmiddels binnen handbereik ligt, zonder concessies te doen aan de waarden van het bos. Dat bos is immers ons kostbaarste bezit! De insteek van de gemeente en de vereniging is dat we er samen uitkomen.  En dat is precies wat wij van plan zijn.

Mede namens de Bosclub,

Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen

P.S. Steun ons en word lid van de vereniging.

Gelezen op RTV Drenthe. Japanse Duizendknoop in Oosterduinen

De Japanse duizendknoop is een groeiend probleem. Ook op bungalowpark Oosterduinen in Norg, waar door de coronacrisis de bestrijding van deze woekerende plant weer op nul kan beginnen.

Hatty Aardema is samen met andere bewoners van bungalowpark Oosterduinen vorig jaar begonnen het weghalen van de Japanse duizendknoop. “Maar dit jaar zijn vanwege de coronamaatregelen onze overleggen en werkzaamheden stopgezet. Dat betekent dat we straks weer overnieuw kunnen beginnen. We hopen toch echt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de plant op zijn eigen kavel tegengaat. Anders zadel je een ander ook met een probleem op. Wist je dat de Japanse duizendknoop zelfs de waarde van je huis naar beneden kan halen?”, vertelt Aardema.

Gevaar voor funderingen

Sinds maart schieten overal de stengels weer uit de grond, er komen grote lichtgroene bladeren aan. De Japanse duizendknoop kan zo’n drie meter hoog worden, groeit snel en heeft diep groeiende wortelstokken. Ze woekeren enorm, waardoor ze andere planten en dieren verdringen. Ze groeien moeiteloos, ook door kleine openingen en scheurtjes, en tasten zo onder meer funderingen, dijken, wegen en rioleringen aan.

De bestrijding is moeilijk door de diepe wortels en omdat een klein stukje van de plant weer kan uitgroeien tot een nieuwe plant. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit wil daarom dat de verkoop en het gebruik van deze plant, bijvoorbeeld in boeketjes, verboden wordt. Ook Aardema hoopt op een verbod: “Gooi je een boeketje met een stengel van de Japanse duizendknoop op de composthoop, dan begint de ellende. Hij bloeit wel heel mooi, maar hij is niet te bedwingen.”

Invasieve exoten in Drenthe

Het is een invasieve exoot, wat wil zeggen dat de plant van oorsprong hier niet hoort en schadelijk is voor de natuur. Ook de reuzenspringbalsemien is zo’n soort. Het is een eenjarige plant met roze bloemen die ooit vanuit de Himalaya hier naartoe is gekomen. Ook deze woekert en verdringt inheemse planten. “Die hebben we nu onder controle”, zegt Aardema. “Dit zou het derde jaar zijn dat we hem zouden bestrijden, maar we hebben tot nu toe nog niets gevonden.”

Naast de Japanse duizendknoop en de reuzenspringbalsemien kent Drenthe nog een aantal invasieve exoten. De waterplant watercrassula bijvoorbeeld en de reuzenberenklauw. Elke beheerder is bij overlast zelf verantwoordelijk voor de bestrijding ervan, de provincie Drenthe werkt momenteel aan beleid op dit gebied. Onder de invasieve exoten vallen ook dieren, zoals de Aziatische tijgermug die voorgaande jaren in Assen is aangetroffen. Maar ook de Russische rattenslang, waarvan een populatie in Eelde leeft.

Brandgevaar in het bos (19 juni 2020)

De Veiligheidsregio heeft voor deze dagen alarmfase 1 afgekondigd. Het brandgevaar is groot. Maak geen open vuur in het bos.

« Oudere berichten

© 2022 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑