Jaar: 2020

Sleutels gevonden in het bos

Onlangs zijn er sleutels gevonden in Oosterduinen, nabij de brievenbussen. Er zal nu iemand naarstig zoeken, denken we. Misschien hebben we goed nieuws: de sleutels zijn gevonden. Als u de eigenaar bent kunt u ze ophalen bij D25.

Wandeling 28 maart gaat niet door

In vervolg op de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen is besloten de wandeling door Oosterduinen op 28 maart (met soep) zoals eerder aangekondigd, af te gelasten.

Boswandeling 28 maart: Leer Oosterduinen kennen.

Doe mee met de boswandeling door de Oosterduinen van ongeveer 4 kilometer.

De wandeling wordt afgesloten met een lekkere kop soep in de Beukenlaan. Kosten zijn € 2,50 per persoon (graag gepast betalen). Verzamelen bij de brievenbussen aan de Voorsteweg, vertrek om 15.00 uur.

Opgeven via de mail: exoten@oosterduinen.nl ,en graag vermelden of je Vega bent.

Inloopavond 6 maart 2020: Wat speelt er?


Vrijdag 6 maart vanaf 20.00 uur zijn alle Oosterduiners van harte welkom in De Brinkhof in Norg. U kunt zich in een informele sfeer laten bijpraten over de actuele ontwikkelingen in het bos. Welke idealen heeft de VvH Oosterduinen? Welke rol spelen gemeente en provincie in Oosterduinen?

Waarom deze avond?
Tijdens een gemeentelijke voorlichtingsavond op 7 februari bleek dat er behoefte was aan meer informatie over de plannen met Oosterduinen. Zo ontstond het idee om hieraan op korte termijn een vervolg te geven. 

Om welk proces gaat het dan?
Oosterduinen is bezig aan een ‘upgrade’, die ook wel ‘transitie’ wordt genoemd. De vereniging en andere belangengroepen werken nauw samen met de Gemeente Noordenveld om het bos (en het verblijf daarin) op kwalitatief hoog niveau te behouden. Ook permanente bewoning lijkt haalbaar te worden. Dat vraagt actieve medewerking (en passend gedrag) van de mensen die in het bos verblijven. Daarbij is de toekomstvisie van de vereniging leidend. Kort gezegd: het bos is de baas, wij zijn te gast.

Wie doen het werk?
Sinds geruime tijd zijn er werkgroepen aan de slag om de kunnen adviseren hoe de transitie het beste kan plaatsvinden.

Wat voor vragen?
Onderwerpen die vragen oproepen zijn o.a.: Komen er regels voor omheiningen? Hoe worden kapvergunningen geregeld? Hoe blijf ik bereikbaar voor hulpdiensten? Komen er slagbomen bij de entree? 

Werkgroepen
Tijdens de inloopavond van 6 maart zijn de volgende werkgroepen vertegenwoordigd voor het beantwoorden van vragen en het luisteren naar uw ideeën:
1. Gedrag, voor snoeiafval vuurwerk e.d.

2. Bereikbaarheid, voor hulpdiensten

3. Vindbaarheid, voor uw bezoek hulpdiensten e.d.

4. Erfdienstbaarheid of recht van overpad of is het door verjaring een openbare weg

5. Vindbaarheid, moeten er straatnamen komen en een nieuwe nummering

Noteer uw vragen vooraf, dan blijft niets onbesproken!

VvHE Oosterduinen

Het huidige bestemmingsplan

Het transitieproces dat gaande is in de Oosterduinen zal uiteindelijk leiden tot een nieuw bestemmingsplan. De inzet is dat in het nieuwe bestemmingsplan de kwaliteit van het bos meer aandacht krijgt. Anderzijds is er ook de wens om het nieuwe bestemmingsplan beter te laten aansluiten op de huidige praktijk. Het gaat hier onder andere om permanente bewoning, de omvang van bouwwerken en omheiningen.

Lees verder

© 2020 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑