Het transitieproces dat gaande is in de Oosterduinen zal uiteindelijk leiden tot een nieuw bestemmingsplan. De inzet is dat in het nieuwe bestemmingsplan de kwaliteit van het bos meer aandacht krijgt. Anderzijds is er ook de wens om het nieuwe bestemmingsplan beter te laten aansluiten op de huidige praktijk. Het gaat hier onder andere om permanente bewoning, de omvang van bouwwerken en omheiningen.

Het komende jaar zullen hierover gedachtewisselingen plaatsvinden en standpunten worden ingenomen. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste regels zijn in het huídige bestemmingsplan Norgerduinen?
Het bestemmingsplan dateert van 2011. Wie voor die tijd legaal heeft gebouwd, heeft na 2011 zijn rechten behouden. Sinds 2011 geldt voor nieuwbouw en uitbreiding van recreatiewoningen dat de totale bebouwing (woning en aanbouwen samen) niet groter mag zijn dan 80 m2. Losse bijgebouwen en overkappingen zijn niet toegestaan. In de grond verankerde erfafscheidingen (hekken, schuttingen) zijn eveneens niet toegestaan.
Daarnaast zijn in het bestemmingsplan regels opgenomen voor maximale hoogte, volume, de afstand tussen woningen en de afstand van de woning tot de perceelgrens. Ook afgravingen, ophogingen en het kappen van bomen zijn aan regels gebonden.
De kans is groot dat een groot deel van de Oosterduiners op dit moment iets illegaals toepast op hun perceel.

Zodra het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt (volgens planning in 2022) gelden voor nieuwbouw en uitbreiding de nieuwe regels. Aannemelijk is dat dan net als in 2011 de oude rechten (lees: wat met vergunning gebouwd is) behouden blijven. Het betekent natuurlijk niet dat illegale uitbreidingen automatisch gelegaliseerd worden.

Voor de volledige informatie klik hier.