De ‘Bosbode’ is niet van ons!

Het bestuur krijgt veel vragen over de Bosbode, een magazine dat onlangs in de Oosterduinen en daarbuiten is verspreid. Veel Oosterduiners ervaren het verschijnen van de Bosbode als verwarrend. Een vraag luidt: “Net de Bosbode in de brievenbus, is dat de opvolger van het Bosblad?” De schrijvers van de Bosbode zèlf vinden in elk geval van wel, want daarin schrijven ze: “U kent misschien ons werk door het Bosblad dat we in 2019 gemaakt hebben.”  Het is juist dat zij vorig jaar ook aan de wieg gestaan hebben van het Bosblad, zij het in opdracht van het bestuur. Het Bosblad is vanuit de communicatiecommissie van de vereniging ontstaan, in goede samenwerking met het bestuur, door ons betaald en daarom eigendom van de vereniging. Is de Bosbode dus de opvolger van het Bosblad? Nee! De Bosbode is géén uitgave van de vereniging; erover is niet met ons overlegd, noch is het door de vereniging bekostigd. (Het bestuur van) De vereniging is er dus niet verantwoordelijk voor. De Bosbode is een nieuw blad, waarvan Klaas en Anneleen de initiatiefnemers zijn. Verwarrend is de keuze voor de naam ervan, zeker ook omdat er ‘Natuurvrienden Oosterduinen’ bij staat. Voorts lijkt ook de vorm ervan wel heel erg veel  op die van het Bosblad. Daardoor ontstaat bij u allicht de indruk, dat de inhoud van de Bosbode het standpunt van de vereniging weergeeft. Dat is niet zo. Laten we er evenwel genuanceerd naar kijken.

De waarde van íeders stem

In onze toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven!’ integreert de vereniging de belangen van zowel de recreant als de bewoner in een nieuw toekomstperspectief. Dat gebeurt op basis van een vijftal idealen. U kunt ze nog eens lezen op onze website www.oosterduinen.nl, onder ‘Toekomstvisie’. Op basis hiervan wordt het mogelijk dat íedereen, zowel de recreant als de bewoner, op een fijne en veilige wijze in het gebied kan verblijven. Gemeente en provincie hebben al toegezegd, dat zij bereid zijn om het bestemmingsplan aan te passen, mits we erin slagen om met elkaar deze visie in praktijk te brengen. Wat betekent dat? Wij moeten dan met elkaar nadenken over de vraag, wat wij geregeld willen zien, zodat we ook tot in lengte van jaren kunnen blijven genieten van ons verblijf in het bos. In de Bosbode geven de schrijvers ervan feitelijk al vast hun visie op die vraag. En eerlijk is eerlijk, er staan tal van interessante praktische tips in voor de amateurboswachter. Maar dat willen wij uiteraard ook graag van àlle Oosterduiners weten, dus uitdrukkelijk ook van u! Dat brengt ons bij het volgende.

Consultatie

Begin van dit jaar tijdens de bijeenkomsten in de Brinkhof, kondigde het bestuur aan wat in grote lijnen de volgende stappen zijn in het transformatieproces: 1. Wat vinden wij dat er nu geregeld moet worden? 2. Op welke wijze kunnen we dat vervolgens het beste regelen? De eerste vraag is een puur praktische vraag, de tweede een juridische. Het is bijvoorbeeld nu al duidelijk, dat het bestemmingsplan het voornaamste kader vormt waarin de regels een plek zullen gaan krijgen. Sterker, het bestaande bestemmingsplan is zo gek nog niet; er blijkt al veel geregeld te zijn. Als we daar nu eens serieus werk van maken en eraan de woorden “permanent wonen toegestaan” toevoegen, komen we een heel eind.  Maar eerst de praktische vraag!

Een aftrap om daarover met elkaar in gesprek te gaan wilden we doen tijdens de ALV van de vereniging. Covid-19 stak daar helaas een stokje voor. Daarom heeft de Bosclub – de stuurgroep die vanuit de vereniging het transformatieproces aanstuurt – samen met de gemeente een consultatie voorbereid, die we op redelijk korte termijn aan alle Oosterduiners zullen toesturen. In die consultatie – een soort vragenlijst – leggen we u tal van situaties voor en vragen u vervolgens wat u daarvan vindt. Bijvoorbeeld de vraag, wat u vindt van de thans geldende maat voor de bouwoppervlakte van 80 vierkante meter. Enzovoort. Zo kunt u dus net als de auteurs van de Bosbode uw mening geven over de gewenste uitwerking van de toekomstvisie die we overeengekomen zijn. 

Verenigt U

Wat ons betreft kunt u zich beter eendrachtig scharen achter onze vereniging, die hard op weg is om de toekomst van ons bos veilig te stellen. We hebben werkgroepen die de handen uit de mouwen steken. We worden door overheden als een betrouwbare gesprekspartner gezien. We zijn politiek bewust en geduldig. We hebben een heldere visie op het dossier ‘permanent wonen’, dat door onze aanpak inmiddels binnen handbereik ligt, zonder concessies te doen aan de waarden van het bos. Dat bos is immers ons kostbaarste bezit! De insteek van de gemeente en de vereniging is dat we er samen uitkomen.  En dat is precies wat wij van plan zijn.

Mede namens de Bosclub,

Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen

P.S. Steun ons en word lid van de vereniging.