Norg, 26 augustus ’20

Betreft Vordering Arrondissementsparket Noord-Nederland, parketnr. 18/862106-20

Het Openbaar Ministerie wil in het kader van een belangrijk rechercheonderzoek weten welke personen er in uw huisje in Oosterduinen hebben overnacht tussen 14 en 16 juni 2020. U wordt verzocht de informatie, zo uitgebreid mogelijk door te geven. Het gaat om een onderzoek naar een ernstig misdrijf, dus uw medewerking wordt met klem gevraagd.

✓ Was er niemand in de woning aanwezig, vermeld dan dat er niemand aanwezig was. Was u er zelf, meld dit dan ook.


▪ De gegevens als in het kader hierboven genoemd dienen digitaal te worden verstrekt aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Recherche, Thematische Opsporing en aanzien van dhr. Arie (A.) Bennink bereikbaar via het e-mailadres: arie.bennink@politie.nl
▪ De gegevens dienen te worden verstrekt bij voorkeur per omgaande doch uiterlijk binnen tien dagen na dagtekening van de vordering d.d. 21 augustus 2020, zodoende uiterlijk 1 september a.s.
In opdracht van de officier van justitie Mr. H.J. Mous.
Het Bestuur