In opdracht van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) worden op 26 en 27 mei bomen gekapt of gesnoeid in Oosterduinen. Dit plan komt van de  werkgroep ‘Overhangende takken en bomen’, onderdeel van de VvHO. 

Waarom kappen en snoeien?
Het doel is eenduidig: de bereikbaarheid verbeteren voor hulpdiensten tot maximaal 40 meter van ieder adres in het bos. Veiligheid heeft een hoge prioriteit bij zowel onze vereniging als bij de lokale overheid. 

Hoe breed, hoe hoog?
Concreet betekent dit dat alle paden in het bos een rijstrook moeten hebben van 3,50 m breed en 4.20 m hoog. Deze richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met de betrokken hulpdiensten en de Veiligheidsregio Drenthe. De genoemde werkgroep heeft in dit overleg goed werk verricht. In 2014 is de situatie in het bos onderzocht door de brandweer en toen bleek dat ruim 90 woningen (van de 450) slecht of geheel niet te bereiken waren in geval van nood. Daarom zet de werkgroep nu door! Mensen die door het werk tijdelijk hinder gaan ondervinden hebben een briefje in de bus ontvangen.

En nu verder?
Na deze eerste kap- en snoeironde is het project nog niet klaar, maar zal de algehele bereikbaarheid wél beter zijn. Begin juni wordt binnen de vereniging de balans opgemaakt en worden mogelijk vervolgstappen gepland. Over dit onderwerp worden de leden bijgepraat op de website www.oosterduinen.nl  en/of via een livestream op Youtube.

Dank
De kap- en snoeiactie is een mooi resultaat van de vereniging. De heren Ko Klootwijk en Dik Aalders waren tot nu toe de drijvende krachten achter deze werkgroep (waarvoor dank!), maar zij zetten daar nu een punt achter. Het bestuur is blij dat hun plaats wordt ingenomen door Erik van den Berg, Hans Prak en Joep Ferwerda.

Het bestuur VvH Oosterduinen

24 mei 2021