Op 21 juni 2021 start de Provincie Drenthe met werkzaamheden aan de N858 tussen Norg en Donderen. U moet dan rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. De provincie en de aannemer streven er naar om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Via deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden en wat dit betekent voor de Oosterduinen.

Afsluiting Donderseweg (N858)

Van 21 juni 2021 tot en met 9 juli 2021 zal er onderhoud uitgevoerd worden aan de N858 tussen kilometerpaal 7.300 en 9.930. De weg zal tijdens deze werkzaamheden volledig worden afgesloten. De aannemer is de partij die de werkzaamheden in opdracht van de provincie uitvoert; de deklaag van de weg zal worden vervangen. De entrees van de Oosterduinen zullen hierbij nog geen grote transformatie ondergaan, wel zullen ze opnieuw versterkt worden.

Wat betekent dit voor u?

Bewoners en recreanten kunnen tijdens deze werkzaamheden altijd hun woning bereiken. Het verkeer zal worden omgeleid via omleidingsroutes. Deze worden met borden aangegeven. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de gebruikelijke fietsoversteken. Voor informatie over het openbaar vevoer verwijzen wij u naar de website van Qbuzz, www.qbuzz.nl. Hulpdiensten zullen een ontheffing krijgen en zij krijgen dus te allen tijde toegang tot het gebied. Daarnaast zal de post nog via de reguliere weg bezorgd worden. U kunt uw brievenbus dus blijven gebruiken.

Bereikbaarheid

De aannemer en de provincie proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De Oosterduiners, bewoners en recreanten, worden verzocht om in de periode van de werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik te maken van de uitgang via de Grote Kampweg en Roeghoornweg. Uitgang 1, de Meerlaan, blijft bereikbaar. De andere uitgangen, 2 t/m 8, bevinden zich binnen het werkgebied van de provincie en zijn daarom niet bereikbaar.

Een aantal woningen, zoals die van vak C en de Alicelaan, zijn tijdens de uitvoering niet via de weg bereikbaar maar via het fietspad. Voor deze situatie zal de provincie een ontheffing verlenen. De provincie neemt contact met u op indien dat van toepassing is voor u.

De aannemer spant zich in om alle werkzaamheden binnen de vastgestelde periode uit te voeren. Zij houden hierbij rekening met de omleidingsroutes. Wanneer de kwaliteit van deze wegen, zoals de Grote Kampweg, afneemt zullen zij actie ondernemen om dit te herstellen. Echter kan het voorkomen dat er vertraging ontstaat door elementen en situaties waar ze geen grip op hebben. Hierbij valt te denken aan COVID-19 en weersinvloeden. Hiervoor wordt om uw begrip gevraagd.