Het proces waar Oosterduinen nu mee bezig is, wordt gekenmerkt door geduld en visie. De vereniging heeft verbinding gezocht met eigenaren, gemeente, provincie. Het doel: een upgrade van het bos en het behoud van samenhang. Wat men hiermee wil voorkomen is dat het bos ‘los zand’ wordt waarin verhoudingen onder spanning staan en verpaupering op de loer ligt. En daar komt het vraagstuk van permanent verblijf (wonen) bij. We lezen op RTV Drenthe een verhaal over andere ‘parken’ en hiermee wordt maar weer eens duidelijk waarom het proces Oosterduinen de moeite waard is. Lees hieronder over de worsteling van andere vakantieparken. Artikel van RTv Drenthe 20 mei 2022.

Rondom de plas bij Erm liggen vier vakantieparken. Chaletparken Primo en Secundo zijn er twee van. Veel bewoners wonen hier, illegaal of met een beschikking, al jaren, terwijl het bestemmingsplan voor dit gebied recreatie is.In het kader van Vitale Vakantieparken gaat de gemeente Coevorden die recreatiebestemming nu dan toch handhaven. Iedereen die er zonder vergunning woont, moet binnen zes maanden van de parken af.In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Coevorden het programma Vitale Vakantieparken vastgesteld. Doel van dat plan is om vakantieparken een nieuw leven in te blazen, als ofwel volledig recreatiepark of woonpark. Bij Erm komt Ermerzand afzonderlijk in aanmerking voor een woonbestemming, terwijl de drie parken aan de andere kant van de plas (Ermerstrand en de chaletparken Primo en Secundo) in beeld zijn voor volledige recreatie. Voor de bewoners van Primo en Secundo komt dat nieuws hard aan. Na jaren van al dan niet illegaal er te hebben gewoond, moeten ze ineens binnen zes maanden vertrekken.

Actiedag in maart

De gemeenteraad van Coevorden heeft in september vorig jaar het plan vastgesteld, waarbij de recreatiebestemming van Primo en Secundo gehandhaafd moet worden. In maart vond er een actiedag plaats, waarbij de gemeente samen met buitengewoon opsporingsambtenaren en de politie een onderzoek deed naar de woonsituaties op de drie parken. Inmiddels is bekend dat de bewoners, die er niet mogen wonen, zes maanden de tijd hebben om een nieuwe woonplek te vinden.

poster

  480p geselecteerd als afspeelkwaliteit00:00 | 00:00Bewoners vakantieparken Erm moeten plaatsmaken”Het dossier heeft een lange geschiedenis en er zijn fouten gemaakt aan beide kanten. Aan de kant van de gemeente, die niet heeft gehandhaafd en de bewoners, die er illegaal wonen”, geeft wethouder Steven Stegen toe. “Maar het is ons nu menens. We gaan handhaven, zodat de parken Primo, Secundo en Ermerstrand een puur recreatieve functie krijgen.”De gemeente geeft aan dat zij het gebied geschikt wil maken voor toeristen, omdat de parken een prachtige ligging hebben voor recreatie. Het gebied moet zich economisch ontwikkelen en moet het zorgen voor werkgelegenheid.

Slechte communicatie

De bewoners van de parken Primo en Secundo zijn enorm verbaasd. Volgens Martin Smith, voorzitter van de vereniging van eigenaren van Primo, komt dat omdat de gemeente de toekomstplannen van het park niet met de bewoners heeft besproken. Via de media moesten zij vorig jaar september vernemen dat de gemeente van hun park een recreatiepark wil maken.

Martin Smith, voorzitter van de VVE van Primo, is niet te spreken over de gemeente Coevorden

Martin Smith, voorzitter van de VVE van Primo, is niet te spreken over de gemeente Coevorden© RTV Drenthe / Dylan de Lange”Terwijl bijna iedereen op ons park Primo hier al jaren woont, sommigen langer dan twintig jaar”, reageert Smith geëmotioneerd. “Het klopt dat niet iedereen die hier woont een vergunning heeft, maar iedereen die hier woont, staat netjes ingeschreven bij de gemeente Coevorden. Ook dat is inmiddels meer dan twintig jaar bekend bij de gemeente. Dat is toch niet illegaal?”

Senioren

De gemiddelde leeftijd op de parken Primo en Secundo is inmiddels 70 jaar. “Al ons spaargeld hebben we in dit chalet gestopt”, vertelt Irene Huisman (76). Zij woont inmiddels zeventien jaar op het park, samen met haar man.”Doordat wij hier wonen, kunnen we nog zelfstandig wonen. We hebben geen WMO of zorghulp nodig, omdat het chalet gelijkvloers is. We hebben alles aangepast naar wat we nodig hebben de afgelopen jaren”, vertelt Huisman.”Je gaat al deze senioren toch niet op straat zetten, nadat ze hier twintig jaar wel mochten wonen en al hun spaargeld in hun chalets hebben gestopt”, vraagt Smith zich hardop af. “Ook nog eens in deze tijd van woningnood.”

Geen handhaving

De wethouder geeft toe dat de situatie zo is gegroeid. “Handhaven op illegale bewoners was jaren geen prioriteit, omdat we niet genoeg capaciteit hadden als gemeente”, vertelt Stegen. “Maar dat betekent nog niet dat het mag. Mensen dachten ‘als het jaren ongemoeid kan, dan mag het voor altijd’, maar zo is het niet.”De bestemming van de parken is altijd recreatie geweest volgens de wethouder. Wel zijn er mensen op de parken Primo en Secundo die een persoonsgebonden of perceelsgebonden beschikking hebben. Zij mogen op de parken blijven wonen. De overige bewoners zullen hulp krijgen van de gemeente om een andere woning te vinden.

‘Het is ons menens’

Wat betreft de termijn van zes maanden? Volgens de wethouder krijgen illegale bewoners normaal gesproken zes weken om hun huis te verlaten. “Wij zijn coulant als gemeente en maken daar zes maanden van. Het gaat ons erom dat deze illegale bewoners nu doorkrijgen dat het ons menens is en met ons in gesprek gaan over de toekomst.”Stel dat de bewoners echt geen woning kunnen vinden binnen die tijd, dan komen ze echt niet op straat te staan, volgens de wethouder: “Maar we willen wel graag zien dat ze werkelijk bezig zijn om andere woonruimte te zoeken”, voegt Stegen toe.

Rechtsgeldig?

“Op ons verzoek heeft er een vergadering met de gemeente plaatsgevonden, die op niets uitliep”, vertelt Smith. “Dat was nadat we in de media lazen dat we moeten vertrekken.”Maar tot op heden heeft geen enkele bewoner op de parken Primo en Secundo een brief ontvangen van de gemeente dat ze van het park moeten vertrekken. Volgens de advocaat van de bewoners van het park Primo is het daarom niet rechtsgeldig wat de gemeente doet.Wethouder Stegen is het daar niet mee eens. Volgens hem is de boodschap duidelijk: “Die recreatiebewoning moet weer prominent naar voren komen. Het kan zijn dat je dat niet bevalt, maar je kunt niet zeggen dat we daar niet goed over communiceren.” Daarbij laat de wethouder weten altijd open te staan voor het gesprek.