Een huisje in het bos van Oosterduinen: een blij bezit. Wie eenmaal in het bos is geweest gaat vanzelf een keer fantaseren…stel dat we zo’n huisje zouden bezitten? Wie aankoop overweegt zou moeten weten dat er momenteel een transitieproces gaande is. Lees: een upgrade van het bos, waarbij voor de lange termijn wordt gewerkt aan harmonie tussen mens (eigenaren) en natuur.

Initiatiefnemer was de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHE), die ook deze website beheert. De vereniging zorgt voor praktische zaken (wegenonderhoud, veiligheid, bereikbaarheid en vindbaarheid). Maar de VvHE volgt ook het spoor naar de toekomst op lange termijn. Hoe houden we het bos mooi? Hoe voorkomen we dat het bos moet wijken voor de mens? Hoe voorkomen we dat het bos een lappendeken wordt met hekken en schuttingen, straatlantaarns en onnatuurlijke elementen? Dat vraagt om een visie en die heeft de VvHE in 2016 ontwikkeld. U leest die visie met idealen op deze website. In samenwerking met gemeente, provincie en verschillende andere organisaties wordt nu gestaag toegewerkt naar de upgrade, waarbij permanent wonen wordt toegestaan. Niet omdat de vereniging zo graag wil dat er permanent wordt gewoond, maar omdat de vereniging er helemaal niets tegen heeft, zolang de bewoners zich maar voegen naar de belangen van het bos. En de gemeente kan zich in dat uitgangspunt goed vinden.

Als u een huisje gaat kopen in ons gezamenlijke Oosterduinen, hopen we dat u de bovenstaande overwegingen wilt betrekken bij uw beslissing. En natuurlijk hopen we dat u lid wordt van de vereniging (dat kost enkele tientjes per jaar), zodat we de samenhang in ons prachtige gebied kunnen blijven bewaken. U bent meer dan welkom.

Hein Bloemink, juni 2022
Werkgroep Communicatie VvHE Oosterduinen

PS: Kijk ook eens naar het Oosterduinen Journaal, dat wij 4 keer per jaar uitzenden: https://www.youtube.com/watch?v=74IbArRAdH0