Op 30 juni 2022 werd weer een livestream met het Oosterduinen Journaal uitgezonden. Live keken ongeveer 50 mensen mee en na een week is het journaal al meer dan 200 keer bekeken. Heeft u het Oosterduinen Journaal gemist? Kijk dan hier: https://youtu.be/jL_fxMlqVmc

(de eerste vijf minuten is het geluid niet optimaal, waarvoor excuses)

Inhoud
*U maakt kennis met Marja Boerema. Ze wil reeds in juli beginnen met een paar leuke en nuttige bijeenkomsten van Oosterduiners, variërend van koffie drinken aan het Beukenlaantje tot samen de schouders onder de bestrijding van exoten (zoals Japanse Duizendknoop). In het najaar een echte ‘snipperdag’ in het bos. Haar mailadres: marjaboerema@gmail.com

*Rosanne van ’t Slot van Landschapsbeheer Drenthe houdt een betoog over het ‘compenseren’ van onze aanwezigheid in het bos. Anders gezegd: er komt straks een lijst van bosvriendelijke ingrepen, waaruit iedere eigenaar een keuze kan maken.

*Wethouder Robert Meijer toont zich solidair met het proces waar Oosterduinen mee bezig is. Hij zal namens de gemeente alle steun geven en wil samenwerken met de Oosterduiners, zodat we niet (opnieuw) terechtkomen in een wij-zij situatie, waarin de gemeente moet handhaven op permanent verblijf (dat nu nog steeds illegaal is).

*Willem Gielingh (Oosterduiner) en Jeroen Solleveld (gemeente) vertellen dat het Karrepad het eerste laantje in het bos is met een officiële naam en nummering. Er zullen meer volgen.

*Rutger Bakker en Jan Kruize stellen zich voor als nieuwe bestuursleden. Zij worden gedreven door enthousiasme voor de ontwikkelingen van dit moment.

*Rob Kuipers van de Bosclub geeft een bloemlezing uit het Streefbeeld, dat nu ter goedkeuring bij de gemeente ligt. Daarbij gaat hij ook in op eventuele kosten die aan permanent wonen verbonden zullen worden. Hoe groter het bouwvlak, hoe meer bijdragen aan een soort bosfonds. Hij wijst ook op het belang dat we samen verantwoordelijkheid voelen voor het bos.

Samenvattend
Onder de streep geeft dit Journaal een goed beeld van de vorderingen die gemaakt worden in het proces, dat overigens ook critici kent. De vereniging is al sinds 2016 bezig en omdat het om een cultuurverandering gaat, waarbij veel partijen en overheden aanhaken, gaat het langzaam. Volgens sommigen te langzaam. Toch lijkt het erop dat de meeste bosbewoners (ook critici) worden gedreven door hetzelfde motief: het bos is leidend en niet lijdend. Dat doel wordt breed gedragen, maar de weg er naartoe leidt soms tot verschillen van inzicht.

Kijk het Journaal en u weet het. Het programma duurt 60 minuten.