Een kleine brand op het voormalige terrein van De Vluchtheuvel maakt ons weer alert op brandgevaar. Zaterdag 9 juli werd er weer open vuur gestookt in Oosterduinen en misschien zijn dat genoeg aanleidingen om weer even te wijzen op de website www.natuurbrandrisico.nl.

Op 9 juli bevinden we ons in Fase 1: Alert
Er zijn Oosterduiners die vinden dat nooit open vuur gestookt zou moeten worden in het bos. Daar zijn goede argumenten voor. Desalniettemin willen we mensen die tóch vuur willen maken graag wijzen op de officiële richtlijnen.

Wat betekent dit voor u?

  • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of 112. Help mee door foto’s/filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
  • Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.

Wat kunt u doen als er toch een natuurbrand is?

  • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
  • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
  • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.