De Bosclub is stuurgroep van de transformatie in de Oosterduinen.
Zij hebben de regie over het programma en de uitvoering van de hervormingen. Ook de juridische borging is hier onderdeel van.
Daarbij maken ze naar behoefte gebruik van de deskundigheid en ervaring van leden. Deze samenwerkingen zijn onontbeerlijk om het doel te bereiken.
In de Bosclub hebben zitting: Johan van de Garde, Rob Kuipers, Rob Brinkman, Wim Koster en Albert Koele.
Contact: bestuur@oosterduinen.nl