In het kader van brandveiligheid is sinds mei 2019 een flink aantal leden actief in verschillende werkgroepen.

* De Regiegroep Brandveiligheid coördineert de 5 sub-werkgroepen. Ze stemmen de mensen, ideeën en middelen op elkaar af, zodat de gestelde doelen behaald worden.
Wie? Berend Stenveld (brandweer), Erik Mosterman (gemeente Noordenveld), Wim Koster en Albert Koele (bestuursleden).

* De werkgroep Brandpreventie heeft als doel activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan brandveilig gedrag.
Onderwerpen: alarmering (via website) en gezelligheidsvuurtjes + vuurwerk. Onderzocht wordt of er draagvlak is voor het vuurwerkvrij maken van de Oosterduinen.
Wie? Bert Zijlvaart, Klaas Koornstra, Marus van Schendel

* De werkgroep Bosbeheer/ snoeiafval ontwikkelt ideeën en plannen om het risico van natuurbrand in het bos te verkleinen.
Onderwerpen: ecologische takkenrillen en verwerking van snoeihout.
Wie? Gert-Jan Koers, Jan Pluis, Ina Uyterwijk

* De werkgroep Rechten en plichten onderzoekt hoe het zit met de erfdienstbaarheden in het bos.
Onderwerpen: Hoe te handelen als wegen verbreed moeten worden of als er bomen in de weg staan?
Wie? Rob Brinkman, Tjakko Jansen

* De werkgroep Bereikbaarheid onderzoekt waar maatregelen genomen moeten worden om wegen geschikt te maken voor onder andere de hulpdiensten.
Wie? Dik Aalders, Willy Jansen, Erik Scheltens, Auke van der Wal

* De werkgroep Vindbaarheid ontwikkelt ideeën en plannen om de vindbaarheid van woningen te verbeteren. Dit is met name belangrijk voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance.
Onderwerpen: huisnummering, namen van wegen, navigatiesystemen.
Wie? Klara Bolhuis, Anna Grietje Harms, Andre v.d. Bos, Willem Gielingh