Categorie: Home (page 1 of 20)

Bereikbaarheid woningen langs de N858 – Oosterduinen -vanaf 21 juni

KMK Infra is op 21 juni gestart met onderhoud op de N858 tussen Norg en Donderen  (Donderseweg). Hierdoor zijn veel aanliggende woningen niet te bereiken via de  Donderseweg. Als omleiding is de Grote Kampweg aangewezen. Door de vele regenval van  afgelopen maandag is deze route niet meer geschikt. Dit zorgt voor overlast. Om deze  overlast te beperken zijn een aantal extra maatregelen genomen. Met dit bericht brengen wij u hiervan op de hoogte.  

Om de bereikbaarheid van uw woning te verbeteren hebben we deze maatregelen  genomen:  

• Tot en met dinsdag 29 juni kan de N858 gebruikt worden om uw woning te bereiken  (graag met gepaste snelheid i.v.m. werkzaamheden die doorgaan).  

• Tijdens asfalt- en belijningswerkzaamheden kunt u GEEN gebruik maken van de  N858, maar van de Voorsteweg en de Grote Kampweg (met uitzondering van  fietsers).  

De asfaltwerkzaamheden zijn op:  

– woensdag 30 juni en donderdag 1 juli  

– woensdag 7 juli en donderdag 8 juli  

Van vrijdag 2 juli tot dinsdag 6 juli kan de N858 gebruikt worden. In de loop van dinsdag 6 juli  zal de rijbaan worden gereinigd met een wegdekreiniger. Vanaf dat moment is de N858 niet  meer berijdbaar.  

Verkeersregelaars informeren gebruikers van de weg over de bereikbaarheid van de  verschillende woningen in het gebied.  

Delen van de N858 zijn tijdelijk afgesloten. Bijvoorbeeld tijdens het aanbrengen van asfalt of  bij het aanstraten van inritten. Dit zijn werkzaamheden waarvan de omvang pas in de loop  van de werkzaamheden duidelijk wordt. Hiervoor vragen we uw begrip. 

In de periode tot 29 juni hopen we dat de zandwegen genoeg opdrogen, zodat we deze weer  geschikt kunnen maken als omleidingsroute tijdens.  

Als u vragen over de werkzaamheden heeft kunt u contact met één van onderstaande  opnemen.  

Provincie Drenthe – Mark Braam – (06) 11 617 928 – omgevingsmanager  KMK Infra – Niels Kemkers – (06) 15 005 224 – uitvoerder 

Vanaf 21 juni verkeershinder, zelfs in het bos van Oosterduinen

Op 21 juni 2021 start de Provincie Drenthe met werkzaamheden aan de N858 tussen Norg en Donderen. U moet dan rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. De provincie en de aannemer streven er naar om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Via deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden en wat dit betekent voor de Oosterduinen.

Afsluiting Donderseweg (N858)

Van 21 juni 2021 tot en met 9 juli 2021 zal er onderhoud uitgevoerd worden aan de N858 tussen kilometerpaal 7.300 en 9.930. De weg zal tijdens deze werkzaamheden volledig worden afgesloten. De aannemer is de partij die de werkzaamheden in opdracht van de provincie uitvoert; de deklaag van de weg zal worden vervangen. De entrees van de Oosterduinen zullen hierbij nog geen grote transformatie ondergaan, wel zullen ze opnieuw versterkt worden.

Wat betekent dit voor u?

Bewoners en recreanten kunnen tijdens deze werkzaamheden altijd hun woning bereiken. Het verkeer zal worden omgeleid via omleidingsroutes. Deze worden met borden aangegeven. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de gebruikelijke fietsoversteken. Voor informatie over het openbaar vevoer verwijzen wij u naar de website van Qbuzz, www.qbuzz.nl. Hulpdiensten zullen een ontheffing krijgen en zij krijgen dus te allen tijde toegang tot het gebied. Daarnaast zal de post nog via de reguliere weg bezorgd worden. U kunt uw brievenbus dus blijven gebruiken.

Bereikbaarheid

De aannemer en de provincie proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De Oosterduiners, bewoners en recreanten, worden verzocht om in de periode van de werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik te maken van de uitgang via de Grote Kampweg en Roeghoornweg. Uitgang 1, de Meerlaan, blijft bereikbaar. De andere uitgangen, 2 t/m 8, bevinden zich binnen het werkgebied van de provincie en zijn daarom niet bereikbaar.

Een aantal woningen, zoals die van vak C en de Alicelaan, zijn tijdens de uitvoering niet via de weg bereikbaar maar via het fietspad. Voor deze situatie zal de provincie een ontheffing verlenen. De provincie neemt contact met u op indien dat van toepassing is voor u.

De aannemer spant zich in om alle werkzaamheden binnen de vastgestelde periode uit te voeren. Zij houden hierbij rekening met de omleidingsroutes. Wanneer de kwaliteit van deze wegen, zoals de Grote Kampweg, afneemt zullen zij actie ondernemen om dit te herstellen. Echter kan het voorkomen dat er vertraging ontstaat door elementen en situaties waar ze geen grip op hebben. Hierbij valt te denken aan COVID-19 en weersinvloeden. Hiervoor wordt om uw begrip gevraagd.

Waarom tijdelijk verkeershinder op de Donderenseweg?

Op 21 juni 2021 start de Provincie Drenthe met werkzaamheden aan de N858 tussen Norg en Donderen. U moet dan rekening houden met tijdelijke verkeersmaatregelen. De provincie en de vereniging streven er naar om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Via deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden en wat dit betekent voor de Oosterduinen.

Afsluiting Donderseweg (N858)
Van 21 juni 2021 tot en met 9 juli 2021 zal er onderhoud uitgevoerd worden aan de N858 tussen kilometerpaal 7.300 en 9.930.  De weg zal tijdens deze werkzaamheden volledig worden afgesloten. De aannemer is de partij die de werkzaamheden in opdracht van de provincie uitvoert; de deklaag van de weg zal worden vervangen. De entrees van de Oosterduinen zullen hierbij nog geen grote transformatie ondergaan, wel zullen ze opnieuw versterkt worden.

Wat betekent dit voor u?
Bewoners en recreanten kunnen tijdens deze werkzaamheden altijd hun woning bereiken. Het verkeer zal worden omgeleid via omleidingsroutes. Deze worden met borden aangegeven. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de gebruikelijke fietsoversteken. Voor informatie over het openbaar vevoer verwijzen wij u naar de website van Qbuzz, www.qbuzz.nl. Hulpdiensten zullen een ontheffing krijgen en zij krijgen dus te allen tijde toegang tot het gebied. Daarnaast zal de post nog via de reguliere weg bezorgd worden. U kunt uw brievenbus dus blijven gebruiken.

Bereikbaarheid
De aannemer en de provincie proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De Oosterduiners, bewoners en recreanten, worden verzocht om in de peride van de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik te maken van de uitgang via de Grote Kampweg, en Roeghoornweg. Uitgang 1, de Meerlaan, blijft bereikbaar. De andere uitgangen, 2 t/m 8, bevinden zich binnen het werkgebied van de provincie en zijn daarom niet bereikbaar. 

Een aantal woningen, zoals die van vak C, zijn tijdens de uitvoering niet via de weg bereikbaar maar via het fietspad. Voor deze situatie zal de provincie een ontheffing verlenen. De provincie neemt contact met u op indien dat van toepassing voor u is.

De aannemer spant zich in om alle werkzaamheden binnen de vastgestelde periode uit te voeren. Zij houden hierbij rekening met de omleidingsroutes. Wanneer de kwaliteit van deze wegen afneemt zullen zij actie ondernemen om dit te herstellen. Echter kan het voorkomen dat er vertraging ontstaat door elementen en situaties waar ze geen grip op hebben. Hierbij valt te denken aan COVID-19 en weersinvloeden. Hiervoor wordt om uw begrip gevraagd.

De belangrijkste punten op een rij:

  • N858, de Donderseweg, wordt tussen 21-06 en 09-07 afgesloten;
  • Omleidingsroutes via Grote Kampweg en Roeghoornweg;
  • Postbode en hulpdiensten kunnen de Oosterduinen blijven betreden;
  • Indien nodig zal de aannemer omleidingroutes onderhouden;
  • Geen grote transformatie entrees Oosterduinen.

Concrete actie voor veiligheid: Bomenkap 26 en 27 mei 2021 in Oosterduinen

In opdracht van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHO) worden op 26 en 27 mei bomen gekapt of gesnoeid in Oosterduinen. Dit plan komt van de  werkgroep ‘Overhangende takken en bomen’, onderdeel van de VvHO. 

Waarom kappen en snoeien?
Het doel is eenduidig: de bereikbaarheid verbeteren voor hulpdiensten tot maximaal 40 meter van ieder adres in het bos. Veiligheid heeft een hoge prioriteit bij zowel onze vereniging als bij de lokale overheid. 

Hoe breed, hoe hoog?
Concreet betekent dit dat alle paden in het bos een rijstrook moeten hebben van 3,50 m breed en 4.20 m hoog. Deze richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met de betrokken hulpdiensten en de Veiligheidsregio Drenthe. De genoemde werkgroep heeft in dit overleg goed werk verricht. In 2014 is de situatie in het bos onderzocht door de brandweer en toen bleek dat ruim 90 woningen (van de 450) slecht of geheel niet te bereiken waren in geval van nood. Daarom zet de werkgroep nu door! Mensen die door het werk tijdelijk hinder gaan ondervinden hebben een briefje in de bus ontvangen.

En nu verder?
Na deze eerste kap- en snoeironde is het project nog niet klaar, maar zal de algehele bereikbaarheid wél beter zijn. Begin juni wordt binnen de vereniging de balans opgemaakt en worden mogelijk vervolgstappen gepland. Over dit onderwerp worden de leden bijgepraat op de website www.oosterduinen.nl  en/of via een livestream op Youtube.

Dank
De kap- en snoeiactie is een mooi resultaat van de vereniging. De heren Ko Klootwijk en Dik Aalders waren tot nu toe de drijvende krachten achter deze werkgroep (waarvoor dank!), maar zij zetten daar nu een punt achter. Het bestuur is blij dat hun plaats wordt ingenomen door Erik van den Berg, Hans Prak en Joep Ferwerda.

Het bestuur VvH Oosterduinen

24 mei 2021

Asbest gedumpt aan Voorsteweg

De afvalcontainers in Oosterduinen worden helaas geregeld misbruikt. Onlangs is de politie een onderzoek begonnen naar een asbestdumping bij de containers aan de Voorsteweg. De containers zijn daarom tot 15 mei afgesloten. De buurtagent vraagt om tips: wie weet welke persoon verantwoordelijk is voor illegale (asbest)dumpingen? Tips zijn welkom bij buurtagent Theo Vrijs 0900-8844.

Haal uw pakketje op in Norg

Postbezorgers leveren iedere dag een race tegen de klok en daarbij komt het vaak voor dat zij met hoge snelheid door ons bos rijden. De paden gaan kapot en kinderen zijn in gevaar als zo’n bus komt langsrijden. De vereniging verzoekt online-kopers om (waar mogelijk) het pakket niet in het bos te laten bezorgen, maar dit op te halen op een afhaalpunt in Norg. Zie onder.

Ambulance komt niet vast te zitten in de Oosterduinen

‘Na een 112 melding is de ambulance zonder problemen bij de desbetreffende woning gekomen. Dat was tot voor kort nog wel anders. Meerdere keren hebben daar voertuigen vast gezeten en konden slechts met hulp eruit getrokken worden.

Sinds de meeste pakketten door de inwoners van ons bos worden opgehaald bij de depots in Norg, blijken de paden en lanen in het bos er veel beter bij te liggen!’ Aldus een berichtje in de krant van februari 2022.

Dat zou zo maar bewaarheid kunnen worden, wanneer het vele, vaak ook snelle kilometers rijden door ons bos wordt voorkomen. Pakketbezorgers staan op tijd, hebben soms wel meer dan 25 pakketjes te bezorgen bij ons in het bos en zouden het helemaal geen punt vinden om de pakketjes voor ons bij DA, Poiesz of COOP in Norg af te geven. Zij beschikken over voldoende opslagruimte voor al onze pakketjes. Wij moeten toch ook regelmatig in Norg zijn voor o.a. onze dagelijkse boodschappen en kunnen dan gelijk ons pakketje meenemen.

De boswegen worden dan niet meer kapot gereden, vaak ook doordat pakketbezorgers met relatief zware bestelauto’s hun werk moeten doen.

Post.nl en DHL zijn het vaakst in het bos te vinden. Maar ook DPD en GLS zien we af en toe. Hun depots zijn in Roden of Assen te vinden. Uiteraard zijn er ook andere bezorgdiensten die niet over een depot in Norg beschikken. Wanneer we echter telkens bij onze bestellingen invullen dat niet het huisadres, maar het depot in Norg het bezorgadres is, dan komt dat de kwaliteit van onze zandwegen zeer ten goede. Bovendien is het daardoor een rustiger in het bos, veiliger voor wandelaars en voor de dieren.

Uitzending Oosterduinen gemist?

Donderdag 6 mei 2021 werd een online nieuwsprogramma uitgezonden door VvHE Oosterduinen. De ontwikkelingen in het bos (transitie) stonden centraal. In een talkshow van een uur werd gesproken over de afgelopen vijf jaar, maar vooral ook over de toekomst. De voorzitter zei: ‘We hebben goud in handen. We moeten het nu gaan delven.’.

Het programma werd live gevolgd door 93 mensen. Nog geen 12 uur later stond de teller al op ruim 180. U kunt de uitzending terugkijken via de onderstaande link. Wilt u reageren? Mail dan aan bestuur@oosterduinen.nl.

Donderdag 6 mei a.s. 20.00 uur live: Oosterduinen in transitie

Op 6 mei van 20.00-21.00 uur kunt u online kijken naar een rechtstreeks nieuwsprogramma over de ontwikkelingen in Oosterduinen. 

U wordt bijgepraat over de zgn. ‘transitie’. Dat is het proces van vooruitgang in het bos, waar veel zaken beter worden geregeld. Zoals vindbaarheid en veiligheid. Ook de mogelijkheid van permanent wonen komt aan de orde. 

Wie helpen ons?
Oosterduinen krijgt de steun van Gemeente Noordenveld en Provincie Drenthe in het project Vitale Vakantieparken. Wat heeft dat voor (positieve) gevolgen voor u?

Kijk 6 mei via de volgende toegangslink: https://youtu.be/b5Y-Jb-dskU

Het online programma wordt verzorgd door de VvHE Oosterduinen. Gasten zijn Albert Koele (voorzitter VvHE), Erik Mostertman (gemeente), Gerben Rouwenhorst (provincie Drenthe) en Johan van de Garde (Bosclub). Presentatie: Hein Bloemink (Oosterduiner recreant).

Wilt u een voorproefje? Kijk dan hier:  https://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl/wat-we-bieden/transformeren

Brandrisico

Bericht over brandpreventie
Norg, 4 mei 2021
Fase 1 ‘Regulier Risico’Vanaf vandaag geldt in heel Drenthe risicofase 1: normale waakzaamheid. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.Daarmee is een einde gekomen aan risicofase 2, waarbij sprake is van verhoogd risico en in de Oosterduinen alle open vuur verboden is.
Een gezelligheidsvuurtje in een vuurschaal en een houtskoolbarbecue zijn dus weer toegestaan.Op de pagina Brandrisico van www.oosterduinen.nl staat uitleg over gedragsaanwijzingen bij fase 1 en fase 2 en hoe de vereniging de actuele situatie onder de aandacht wil brengen bij alle aanwezigen in ons bos.

Bericht over brandrisico

Bericht d.d. 28 april 2021:

NATUURBRANDRISICO: alle vuur verboden


FASE 2: EXTRA ALERT
Door langere droogte in de natuur is kans op een natuurbrand flink toegenomen. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.
Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert en vragen ook uw medewerking om een natuurbrand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
De logische gedragsaanwijzingen van fase 1 zijn deze aangevuld met:
Alle vormen van vuur zijn in de natuur verboden, ook barbecue, vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk.
* Wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld meteen verdachte zaken, vooral in deze fase, via 112.
« Oudere berichten

© 2021 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑