De communicatie commissie zet zich in voor het beleid van communiceren binnen de vereniging én met andere belanghebbenden tav het bosgebied Oosterduinen.
De communicatie commissie bestaat uit: Hein Bloemink en Herman Veluwenkamp.
Contact: website@oosterduinen.nl

Communicatie-strategie Vereniging Oosterduinen
Het is belangrijk dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn. Vooral ten tijde van deze transitie is communicatie van grote waarde om een breed draagvlak te creëren. Het communicatiedoel is tweeledig:
1. Oosterduiners voorbereiden op en enthousiast maken voor de beoogde veranderingen
2. Inwoners van Norg/ Noordenveld (inclusief gemeentelijke bestuurders en medewerkers) duidelijk maken welke koers de vereniging Oosterduinen vaart.

In juni 2019 is er een communicatiestrategie uitgezet die is goedgekeurd door het bestuur. Communicatie heeft meerdere aspecten; het gaat om informatie, inspiratie en actie.

Er wordt een twee-sporenbeleid gehanteerd:
* Korte termijn:
helderheid over het transitieproces
omgangsvormen binnen het bos
communicatie over de (nog op te stellen) inrichtingsregels van het perceel, zoals die in het bospaspoort vorm zullen gaan krijgen.

*Lange termijn:
– Saamhorigheid
– Bewustzijn creëren van overkoepelende waarden van het bos
– Inspireren om plezier te beleven aan bosbeheer en -herstel.

De communicatiecommissie maakt gebruik van de volgende media:
– website met abonnement bosbericht
– bosblad
– informatiekasten
– ledenvergaderingen
– persberichten
Uiteraard maken we ook wel gebruik van communicatie via brievenbussen of postadressen. Vanuit het oogpunt van bewerkelijkheid en duurzaamheid zal deze met name het karakter hebben van attenderen op de actuele digitale informatie en voor een kleiner deel als informatief medium.

Communicatie vanuit de vereniging verloopt in overleg met de communicatie commissie. Met de aanwezige expertise wordt dan gekeken naar een doeltreffende formulering en het meest passende communicatiekanaal.
Belangrijke concept teksten worden uiteraard eerst aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur wordt geïnformeerd over de stappen die genomen worden en er wordt afgestemd/ bijgesteld tot het akkoord is.