De kernwaarden uit ‘expeditie Norgerduinen’ moeten zich gaan vertalen in gedrag. Duidelijke regels zijn daarbij onontkoombaar. Eén van de instrumenten die daarvoor zal worden ingezet is het zogenaamde bospaspoort, waarin beschreven wordt waar een ‘verblijf in de natuur’ aan moet voldoen.
In de werkgroep juridisch advies buigen een aantal leden met bestuurlijke en juridische ervaring zich over de gewenste normen én de mogelijkheden om de regels die hier uit voortkomen ook daadwerkelijk te kunnen handhaven.

Wie hebben hier zitting in?
Don Mac Gillavry, Gertjan Dorlas, Hein Bloemink, Joep Ferwerda, Rob de Bruijn en Rob Kuipers.