Door uw lidmaatschap helpt u mee dit bos te laten blijven wat het nu is: een bron van plezier. De waarde van uw bezit (zowel de economische als gevoelswaarde) wordt voor een groot deel bepaald door de directe omgeving. Onze vereniging zet zich daarom in voor een mooi bos waar het goed vertoeven is. Als eigenaar in ons bos heeft u goud in handen en zult u veel hebben aan lidmaatschap van onze vereniging!
De vereniging heeft als belangrijk doel om de kwaliteit van het verblijf in ons bos te verhogen. Enerzijds door het bos zelf te beschermen en verbeteren. Anderzijds door alle eigenaren van recreatiewoningen met elkaar te verbinden, zodat zij schouder aan schouder stáán voor Oosterduinen. Een sterke vereniging maakt Oosterduinen tot serieuze gesprekspartner bij overheden, waar mét ons wordt beslist in plaats van over ons.
Een actueel actiepunt voor de vereniging en de gemeente is het transitieproces naar recreëren én wonen in het bos. Hierover leest u meer bij ‘transitie‘.
Wat de vereniging verder voor u kan betekenen vindt u bij ‘service‘.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle eigenaren èn bewoners in Oosterduinen.
De contributie bedraagt sinds 2017 € 40,- per jaar. Gaarne over te maken op bankrekeningnummer: NL 45 RABO 03472.05.119 t.n.v. Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen, o.v.v. vak en nummer van de recreatiewoning.

De vereniging heeft een privacy-verklaring, hoe om wordt gegaan met uw gegevens.

Aan- en afmelden als lid, adreswijziging of e-mailadres doorgeven enz. kan door contact op te nemen met ledenadministratie@oosterduinen.nl.
Vermeld s.v.p. behalve uw naam en adresgegevens ook van welke recreatiewoning u eigenaar bent.

Voor een lidmaatschap op het maandelijkse nieuws in een ‘bosbericht’ kunt u zich inschrijven in de kolom rechts of helemaal onderaan de pagina.