De commissie ‘Lief en leed’ vindt saamhorigheid in het bos belangrijk: zorg hebben voor elkaar.
Ken u iemand die behoefte heeft aan een luisterend oor, of wellicht heeft u zelf deze behoefte, meldt u dit dan bij Hatty Aardema, Kitty Prins of Corinne van Nispen.
Contact: liefenleed@oosterduinen.nl