Over ons


De vereniging ziet het als een belangrijke taak – en uitdaging – om de leefbaarheid van de Oosterduinen te koesteren en te versterken. We denken hierbij aan de leefbaarheid voor mens, dier en (bos)begroeiing.
Door een goed evenwicht te vinden tussen het persoonlijke – en het gezamenlijke belang kan iedereen (recreant en bewoner) op een prettige manier in de Oosterduinen verblijven.
Die balans krijgen we door ervoor te zorgen, dat de vrijheid die we hebben op het eigen perceel niet schuurt met de vrijheid en het plezier van andere mensen of dieren. We zijn ten dele van elkaar afhankelijk om optimaal te kunnen genieten van een verblijf in het bos. Kwaliteiten die onze perceelgrenzen overstijgen zijn bijv. schone lucht, stilte, het donker, privacy, sociale – en brandveiligheid (preventie, bereikbaarheid en vindbaarheid van onze percelen), naoberschap, ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit, etc.
De kernvraag is dan ook niet langer of mensen hier al dan niet mogen wonen, maar het gaat erom of ons verblijf de eigenheid van het bos (de Oosterduinen als leefgemeenschap) aantast. (Zie verder ook bij Transitie)

Alle leden samen maken de vereniging. In samenwerking met elkaar wordt er nuttige service geboden en in de diverse werkgroepen zijn leden actief bezig met de leefbaarheid.
Elke commissie of werkgroep is een verlengstuk van het bestuur.  Leden met kennis stippelen samen een beleid uit, waarna dat wordt voorgelegd aan het bestuur. Conform de statuten moet het bestuur nieuw beleid vaststellen.
Het bestuur bestaat uit:
Albert Koele (voorzitter),  Jan Kruize, Rutger Bakker, Kitty Prins en Joep Ferwerda.
Contact

Om onze belangen te realiseren is de vereniging ook gesprekspartner van de overheid en andere organisatie die invloed hebben op ons bos. Er zijn goede contacten met politie, gemeente Noordenveld en de hulpdiensten.

Iedereen die zich inzet voor de vereniging doet dit als vrijwilliger. De idealen staan beschreven in de toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik (ver)blijven’ (2016).

De Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen werd opgericht op 20 september 1968. Oosterduinen heeft inmiddels 429 huisjes. 70% van de huisjes is in bezit van leden.  Er wordt naar gestreefd àlle eigenaren en bewoners bij de vereniging te betrekken.
Lidmaatschap

Jaarlijks is er een ledenvergadering, die per mail, via het bosbericht en ook op deze website wordt aangekondigd.

Bankrekeningnummer: NL 45 RABO 03472.05.119

© 2022 Website oosterduinen.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑