Het bestuur van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen houdt een digitaal bestand bij van de leden van de Vereniging. De leden hebben de gegevens vrijwillig ter beschikking gesteld.

Gegevens (verplicht)
In dit bestand zijn de volgende gegevens van de leden opgenomen
• Naam van de eigenaar en perce(e)l(en) van eigendom in de Oosterduinen
• Wijze van betaling van contributie en stand van de betalingen van lidmaatschap
• Naam, adres, telefoon en e-mail adres waarop de eigenaar of een vertegenwoordiger van de eigenaar bereikbaar is voor noodgevallen

Inzage en wijziging
De eigenaren kunnen hun gegevens inzien en zonodig laten wijzigen door de penningmeester of de secretaris van de vereniging

Gebruik van gegevens
• Het bestuur van de Vereniging gebruikt de gegevens voor de inning van de contributie van de vereniging
• Het bestuur van de Vereniging kan de gegevens verder gebruiken voor informatievoorziening naar de leden
• Gegevens worden niet zonder toestemming van de betrokken leden ter beschikking gesteld aan derden
• Indien gewenst en met instemming van individuele leden kan een ledenlijst worden opgemaakt