Wat willen wij?

Wij willen snel internet in het bos.
Ons initiatief om breedbandinternet tot stand te brengen in Oosterduinen wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Drenthe. Hier vindt u informatie en laatste nieuws over het project. Wilt u reageren? Mail dan aan glasvezel@oosterduinen.nl.

 

 

 

Stand van zaken januari 2018

 

Glasvezel

 

INFORMATIE

Stel, je zit in je huis naar een film op Netflix te kijken. Je dochter zit te appen en je zoon zit online te gamen. Je partner wil op de tablet iets opzoeken via Google. Was dat tien jaar geleden met de inbelmodems nog ondenkbaar (je kon niet eens bellen en internetten tegelijkertijd), tegenwoordig is dat geen probleem door onze ADSL-verbindingen over koperkabels. Maar hoe lang nog? Nog even en de huidige verbindingen zijn niet meer toereikend. Met glasvezel ondervang je die problemen. Hier  lees je wat glasvezel is en waarom het verstandig is om NU aan te haken.

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een draadje van glas dat zo dik is als een haar. Het is ontwikkeld om grote hoeveelheden digitale gegevens razendsnel over grote afstanden te vervoeren. Dat kunnen tekstdocumenten, muziek, video’s, tv-programma’s, telefoongesprekken en webpagina’s zijn. Glasvezel wordt ook wel ‘breedband’ genoemd.

Voor wie is glasvezel geschikt?
Glasvezel is voor iedereen geschikt. Of je nu veel of weinig gebruik maakt van digitale hulpmiddelen, en of je je huis commercieel verhuurt of niet, nu kiezen voor glasvezel is voor iedereen een goed idee. Het is immers nu relatief voordelig en het verhoogt de waarde van je huis enorm. Je hoeft ook geen lid te zijn van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen om te kunnen aanhaken.

Waarom is glasvezel zo belangrijk?
Glasvezel is snel en van hoge kwaliteit. Digitale gegevens worden nu vervoerd over ADSL-verbindingen. Die gaan over koperkabels die al op leeftijd zijn. Daarom zijn ze storingsgevoelig. Bovendien is de afstand tussen je huis en de wijkcentrale relatief groot, daarom is de verbinding zo langzaam. Glasvezel is altijd snel, hoe ver uw woning ook van de bewoonde wereld staat.
Glasvezel kan grotere hoeveelheden informatie aan. Digitale informatie wordt steeds belangrijker en omvangrijker. Namen we vroeger films op dvd mee, tegenwoordig kun je die downloaden van internet. Met de huidige verbinding duurt dat uren, met glasvezel duurt dat slechts minuten. Ook het versturen van grote hoeveelheden informatie gaat met glasvezel razendsnel. Bovendien raken we er steeds meer aan gewend dat we overal kunnen appen, internetten en Facebooken. Als je nu kiest voor glasvezel, kunnen je kleinkinderen later ook van je huis genieten en tegelijkertijd de dingen doen die ze willen doen.

Waarom moet ik nu beslissen?
De overheid geeft op dit moment subsidie aan bewoners van buitengebieden om zelf glasvezel aan te laten leggen. Dat doet zij omdat het voor de grote aanbieders niet rendabel is om glasvezel aan te leggen in buitengebieden als de Norgerduinen. Als er in die gebieden geen glasvezel komt, wordt het verschil in toegankelijkheid van het internet tussen woonwijken en landelijke gebieden wel heel groot. Dat wil de overheid voorkomen door subsidie en ondersteuning te bieden. Maar de overheid geeft alleen subsidie als minstens 70% van het totaal aantal huiseigenaren toestemming geeft om glasvezel aan te leggen. Daarom is het van belang dat zo veel mogelijk huiseigenaren op dit moment JA zeggen tegen glasvezel!

Waarom zijn er maar twee aanbieders?
Tot nu toe kunnen we alleen maar kiezen tussen de aanbieders Plinq en Netvisit. Dat komt doordat de grote aanbieders geen geld willen steken in coöperaties zie zelf glasvezel laten aanleggen. Wellicht komt daar verandering in als deze aanbieders inzien dat ze daardoor veel abonnees mislopen.

Wat kost het me als ik kies voor glasvezel?
We proberen de kosten te beperken tot het normale 3-in-1-abonnement van circa 60 euro per maand. Het is ook mogelijk om de aanlegkosten ineens te voldoen, waardoor het maandbedrag lager wordt.
Eigenaren van meerdere woningen worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Dit moet worden gezien als een investering. De kosten worden op termijn terugverdiend bij verkoop of verhuur.

Stel dat het doorgaat, hoe gaat het dan verder?
Er wordt een coöperatie opgericht die de aanleg en het onderhoud van het glasvezelnetwerk coördineert. Het bestuur van de coöperatie zorgt voor de administratie, het onderhoud en eventuele reparaties. De gebruikers van het glasvezelnetwerk zijn de leden van de coöperatie en dus mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk.

Wat gebeurt er als ik niet mee doe?
Als je besluit om niet mee te doen, betekent dat op korte termijn dat je niet kunt profiteren van snelle internetverbinding. Dat is voor jezelf misschien geen probleem, maar op lange termijn kan het betekenen dat je huis in waarde daalt. En als je je huis verhuurt aan recreanten, kan het betekenen dat je huis minder interessant wordt voor huurders.
Als je niet meedoet, wordt de glasvezel aangelegd tot aan jouw perceelgrens. Wil je later toch glasvezel, dan is dat extra kostbaar omdat je dan apart een afspraak moet maken, de kabel van het basisnetwerk naar je woning moet laten leggen, de kabel moet laten aansluiten, de versterkers moet laten leveren en plaatsen. De versterkers zijn nu goedkoper omdat ze in grote hoeveelheden besteld worden. Daarnaast betaal je compensatie voor de grote investering die de eerste deelnemers hebben gedaan voor de aanleg van het basisglasvezelnetwerk in het gebied.

Wat gebeurt er als er geen glasvezel komt?
Als er te weinig deelnemers zijn zullen minder mensen meer kosten moeten maken om de aanleg te bekostigen en gaat het feest mogelijk niet door. Bij een percentage van 65% wordt het haalbaar .In dat geval zal ons mooie gebied de glasvezeltrein missen en zullen we moeten doormodderen met schotels, Digitenne en dergelijke (waarbij het maar de vraag is hoe lang Digitenne blijft bestaan). Bovendien zal ons gebied een stuk minder aantrekkelijk worden voor toekomstige recreanten en huiseigenaren.

Ja, ik doe mee! Hoe kan ik me opgeven?
Belangstelling om mee te doen? Mail: glasvezel@oosterduinen.nl. .

Meer weten?
Project Norgerduinen Glashelder is een initiatief van de Vereniging voor Huiseigenaren Oosterduinen. Het glasvezelteam bestaat uit Hans van der Biezen en Joop Deuling. Heb je een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar glasvezel@oosterduinen.nl of bel naar Hans 06 38 78 95 70.

Oosterduinen krijgt in dit project (financiële) ondersteuning van de Provincie Drenthe.

JUNI 2016

Breedband internet in het bos

Door het Glasvezelteam (juni 2016)

Wat kost dat? Die vraag ligt op het puntje van ieders tong. Dat is een beetje lastig om te beantwoorden. Houden we het heel simpel dan worden thans de volgende abonnementen aangeboden (de prijzen zijn per maand):

Internet € 10,25
Internet + Telefoon € 12,75
Internet + TV € 20,00
Internet + Telefoon + TV € 22,25

De kwestie is echter, dat we de aanleg van het glasvezelnetwerk in eigen beheer moeten nemen, wat een bedrijf als KPN ziet er geen brood in. Er komen dus nog kosten voor aanleg, onderhoud en de coöperatie bij, want storingen zullen we zelf moeten verhelpen en financieren. Over deze kosten het volgende. De Provincie Drenthe stimuleert initiatieven als de onze om het glasvezelnetwerk in eigen beheer te nemen door het verstrekken van goedkope leningen. Wat betekent dit? Hoe meer mensen meedoen, des te korter de looptijd van de afbetalingsregeling. Doen er minder mee, dan duurt het langer om de lening te kunnen afbetalen. Het bedrag voor rente en aflossing is € 30,- per maand. Het is mogelijk om de aanlegkosten ineens te betalen, wat dan € 30,- per maand scheelt. Dan zijn er de maandelijkse kosten voor onderhoud en de coöperatie van € 7,50. Ook deze zijn desgewenst af te kopen voor een periode van 10 – 15 jaar. Wie dat niet wil, zal dus afhankelijk van het abonnement waarvoor gekozen wordt een bedrag betalen dat varieert van € 47,50 tot € 59,50 per maand, waarbij de afbetalingstermijn afhangt van het aantal deelnemers. Voor wie bijvoorbeeld per jaar slechts zo’n 10 weken in de Oosterduinen verblijft, onderzoeken we de mogelijkheid voor een aangepast zgn. knipperlichtabonnement. Hierover kunnen we thans nog niks zeggen.

Inmiddels wordt onderzocht of het mogelijk is om de aanleg van de infrastructuur in eigen beheer te nemen. De eerste globale prijsopgave is binnen. Er is voorts een afspraak gemaakt om de kosten voor de ‘techniekkasten’ die nodig zijn te kunnen bepalen. Tevens vindt binnenkort overleg plaats met enkele providers. Als deze gegevens binnen zijn komen we er bij u weer op terug. Dat zal naar verwachting na de zomervakantie zijn.

In de tussentijd moeten we zorgen, dat er meer aanmeldingen komen. Thans hebben zich 126 van de 430 ‘huisjes’ aangemeld. Vraagt u alstublieft of uw buren zich reeds hebben aangemeld en verwijs hen desnoods naar de website. Wilt u zich spontaan opgeven, dan kunt u ons altijd bereiken. In de folder treft u de contactgegevens aan.

Mede namens het bestuur, het glasvezelteam van de Technische Commissie, Joop Deuling en Hans van der Biezen.

Poll - uw mening telt

Ik bezit een huisje in Oosterduinen en ik ben lid van de Vereniging van Huiseigenaren.

Ga naar het Poll archief