Wat willen wij?

Wij willen graag snel internet in het bos. Ons initiatief om breedbandinternet tot stand te brengen in Oosterduinen wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Drenthe. Hier vindt u informatie en laatste nieuws over het project. Wilt u reageren? Mail dan aan glasvezel@oosterduinen.nl.

 

 

 

 

Glasvezel

INFORMATIE

Stel, je zit in je huis naar een film op Netflix te kijken. Je dochter zit te appen en je zoon zit online te gamen. Je partner wil op de tablet iets opzoeken via Google. Was dat tien jaar geleden met de inbelmodems nog ondenkbaar (je kon niet eens bellen en internetten tegelijkertijd), tegenwoordig is dat geen probleem door onze ADSL-verbindingen over koperkabels. Maar hoe lang nog? Nog even en de huidige verbindingen zijn niet meer toereikend. Met glasvezel ondervang je die problemen. Hier  lees je wat glasvezel is en waarom het verstandig is om NU aan te haken.

Wat is glasvezel?
Glasvezel is een draadje van glas dat zo dik is als een haar. Het is ontwikkeld om grote hoeveelheden digitale gegevens razendsnel over grote afstanden te vervoeren. Dat kunnen tekstdocumenten, muziek, video’s, tv-programma’s, telefoongesprekken en webpagina’s zijn. Glasvezel wordt ook wel ‘breedband’ genoemd.

Voor wie is glasvezel geschikt?
Glasvezel is voor iedereen geschikt. Of je nu veel of weinig gebruik maakt van digitale hulpmiddelen, en of je je huis commercieel verhuurt of niet, nu kiezen voor glasvezel is voor iedereen een goed idee. Het is immers nu relatief voordelig en het verhoogt de waarde van je huis enorm. Je hoeft ook geen lid te zijn van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen om te kunnen aanhaken.

Waarom is glasvezel zo belangrijk?
Glasvezel is snel en van hoge kwaliteit. Digitale gegevens worden nu vervoerd over ADSL-verbindingen. Die gaan over koperkabels die al op leeftijd zijn. Daarom zijn ze storingsgevoelig. Bovendien is de afstand tussen je huis en de wijkcentrale relatief groot, daarom is de verbinding zo langzaam. Glasvezel is altijd snel, hoe ver uw woning ook van de bewoonde wereld staat.
Glasvezel kan grotere hoeveelheden informatie aan. Digitale informatie wordt steeds belangrijker en omvangrijker. Namen we vroeger films op dvd mee, tegenwoordig kun je die downloaden van internet. Met de huidige verbinding duurt dat uren, met glasvezel duurt dat slechts minuten. Ook het versturen van grote hoeveelheden informatie gaat met glasvezel razendsnel. Bovendien raken we er steeds meer aan gewend dat we overal kunnen appen, internetten en Facebooken. Als je nu kiest voor glasvezel, kunnen je kleinkinderen later ook van je huis genieten en tegelijkertijd de dingen doen die ze willen doen.

Waarom moet ik nu beslissen?
De overheid geeft op dit moment subsidie aan bewoners van buitengebieden om zelf glasvezel aan te laten leggen. Dat doet zij omdat het voor de grote aanbieders niet rendabel is om glasvezel aan te leggen in buitengebieden als de Norgerduinen. Als er in die gebieden geen glasvezel komt, wordt het verschil in toegankelijkheid van het internet tussen woonwijken en landelijke gebieden wel heel groot. Dat wil de overheid voorkomen door subsidie en ondersteuning te bieden. Maar de overheid geeft alleen subsidie als minstens 70% van het totaal aantal huiseigenaren toestemming geeft om glasvezel aan te leggen. Daarom is het van belang dat zo veel mogelijk huiseigenaren op dit moment JA zeggen tegen glasvezel!

Waarom zijn er maar twee aanbieders?
Tot nu toe kunnen we alleen maar kiezen tussen de aanbieders Plinq en Netvisit. Dat komt doordat de grote aanbieders geen geld willen steken in coöperaties zie zelf glasvezel laten aanleggen. Wellicht komt daar verandering in als deze aanbieders inzien dat ze daardoor veel abonnees mislopen.

Wat kost het me als ik kies voor glasvezel?
We proberen de kosten te beperken tot het normale 3-in-1-abonnement van circa 60 euro per maand. Het is ook mogelijk om de aanlegkosten ineens te voldoen, waardoor het maandbedrag lager wordt.
Eigenaren van meerdere woningen worden geconfronteerd met behoorlijke kosten. Dit moet worden gezien als een investering. De kosten worden op termijn terugverdiend bij verkoop of verhuur.

Stel dat het doorgaat, hoe gaat het dan verder?
Er wordt een coöperatie opgericht die de aanleg en het onderhoud van het glasvezelnetwerk coördineert. Het bestuur van de coöperatie zorgt voor de administratie, het onderhoud en eventuele reparaties. De gebruikers van het glasvezelnetwerk zijn de leden van de coöperatie en dus mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk.

Wat gebeurt er als ik niet mee doe?
Als je besluit om niet mee te doen, betekent dat op korte termijn dat je niet kunt profiteren van snelle internetverbinding. Dat is voor jezelf misschien geen probleem, maar op lange termijn kan het betekenen dat je huis in waarde daalt. En als je je huis verhuurt aan recreanten, kan het betekenen dat je huis minder interessant wordt voor huurders.
Als je niet meedoet, wordt de glasvezel aangelegd tot aan jouw perceelgrens. Wil je later toch glasvezel, dan is dat extra kostbaar omdat je dan apart een afspraak moet maken, de kabel van het basisnetwerk naar je woning moet laten leggen, de kabel moet laten aansluiten, de versterkers moet laten leveren en plaatsen. De versterkers zijn nu goedkoper omdat ze in grote hoeveelheden besteld worden. Daarnaast betaal je compensatie voor de grote investering die de eerste deelnemers hebben gedaan voor de aanleg van het basisglasvezelnetwerk in het gebied.

Wat gebeurt er als er geen glasvezel komt?
Als er te weinig deelnemers zijn zullen minder mensen meer kosten moeten maken om de aanleg te bekostigen en gaat het feest mogelijk niet door. Bij een percentage van 65% wordt het haalbaar .In dat geval zal ons mooie gebied de glasvezeltrein missen en zullen we moeten doormodderen met schotels, Digitenne en dergelijke (waarbij het maar de vraag is hoe lang Digitenne blijft bestaan). Bovendien zal ons gebied een stuk minder aantrekkelijk worden voor toekomstige recreanten en huiseigenaren.

Ja, ik doe mee! Hoe kan ik me opgeven?
Belangstelling om mee te doen? Mail: glasvezel@oosterduinen.nl. .

Meer weten?
Project Norgerduinen Glashelder is een initiatief van de Vereniging voor Huiseigenaren Oosterduinen. Het glasvezelteam bestaat uit Hans van der Biezen en Joop Deuling. Heb je een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar glasvezel@oosterduinen.nl of bel naar Hans 06 38 78 95 70.

Oosterduinen krijgt in dit project (financiële) ondersteuning van de Provincie Drenthe.

JUNI 2016

Breedband internet in het bos

Door het Glasvezelteam (juni 2016)

Wat kost dat? Die vraag ligt op het puntje van ieders tong. Dat is een beetje lastig om te beantwoorden. Houden we het heel simpel dan worden thans de volgende abonnementen aangeboden (de prijzen zijn per maand):

Internet € 10,25
Internet + Telefoon € 12,75
Internet + TV € 20,00
Internet + Telefoon + TV € 22,25

De kwestie is echter, dat we de aanleg van het glasvezelnetwerk in eigen beheer moeten nemen, wat een bedrijf als KPN ziet er geen brood in. Er komen dus nog kosten voor aanleg, onderhoud en de coöperatie bij, want storingen zullen we zelf moeten verhelpen en financieren. Over deze kosten het volgende. De Provincie Drenthe stimuleert initiatieven als de onze om het glasvezelnetwerk in eigen beheer te nemen door het verstrekken van goedkope leningen. Wat betekent dit? Hoe meer mensen meedoen, des te korter de looptijd van de afbetalingsregeling. Doen er minder mee, dan duurt het langer om de lening te kunnen afbetalen. Het bedrag voor rente en aflossing is € 30,- per maand. Het is mogelijk om de aanlegkosten ineens te betalen, wat dan € 30,- per maand scheelt. Dan zijn er de maandelijkse kosten voor onderhoud en de coöperatie van € 7,50. Ook deze zijn desgewenst af te kopen voor een periode van 10 – 15 jaar. Wie dat niet wil, zal dus afhankelijk van het abonnement waarvoor gekozen wordt een bedrag betalen dat varieert van € 47,50 tot € 59,50 per maand, waarbij de afbetalingstermijn afhangt van het aantal deelnemers. Voor wie bijvoorbeeld per jaar slechts zo’n 10 weken in de Oosterduinen verblijft, onderzoeken we de mogelijkheid voor een aangepast zgn. knipperlichtabonnement. Hierover kunnen we thans nog niks zeggen.

Inmiddels wordt onderzocht of het mogelijk is om de aanleg van de infrastructuur in eigen beheer te nemen. De eerste globale prijsopgave is binnen. Er is voorts een afspraak gemaakt om de kosten voor de ‘techniekkasten’ die nodig zijn te kunnen bepalen. Tevens vindt binnenkort overleg plaats met enkele providers. Als deze gegevens binnen zijn komen we er bij u weer op terug. Dat zal naar verwachting na de zomervakantie zijn.

In de tussentijd moeten we zorgen, dat er meer aanmeldingen komen. Thans hebben zich 126 van de 430 ‘huisjes’ aangemeld. Vraagt u alstublieft of uw buren zich reeds hebben aangemeld en verwijs hen desnoods naar de website. Wilt u zich spontaan opgeven, dan kunt u ons altijd bereiken. In de folder treft u de contactgegevens aan.

Mede namens het bestuur, het glasvezelteam van de Technische Commissie, Joop Deuling.

 

Brief augustus 2018

Hieronder publiceren we de integrale brief van het bestuur van VvHE Oosterduinen aan leden en niet leden over de aanleg van snel internet in het bos.

Geachte Norgerduiner,

Om uw woning te voorzien van een supersnelle glasvezelaansluiting gaat het glasvezelinitiatief Oosterduinen
een nauwe samenwerking aan met Coöperatie Glasvezel Noord (hierna: GN) Door het project
voort te zetten onder de vlag van Glasvezel Noord denken we de realisatie van een breedbandverbinding
een nieuwe impuls te kunnen geven. Daarover willen we u in deze brief informeren. Over
enkele weken zal huis aan huis in de Norgerduinen – Oosterduinen en het terrein van de Natuurvrienden
– een informatiepakket worden verspreid waarin de verschillende providers u precies uitleggen
welke abonnementen er zijn, en wat daarvan de prijs is. In september voorts zal er een voorlichtingsbijeenkomst
komen in de Brinkhof te Norg. Nieuwsgierig geworden aan het aanbod, ga dan naar
www.glasvezelnoord.nl

Overleg provincie, gemeente en VerbindDrenthe
Afgelopen maanden heeft er achter de schermen intensief overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid
om ons gebied te verglazen. Provincie, gemeente en VerbindDrenthe adviseren ons om aansluiting
te zoeken bij GN om op relatief korte termijn ons doel te kunnen realiseren. De Coöperatie heeft
nu meer dan 1100 woningen voorzien van een glasvezelnetwerk in nagenoeg alle dorpen van de gemeente
Noordenveld en enkele dorpen van de gemeente Tynaarlo. Er is kortom veel kennis en ervaring
bij de aanleg, beheer, het regelen van de financiering en de aanbesteding van glasvezelnetwerken.
Behalve dat we de vruchten plukken van een professionele organisatie betekent aansluiting voor
ons ook, dat we volledig ontzorgd worden. Al met al een garantie voor een duurzame, stabiele en
hoogwaardige breedbandverbinding, waarmee we volledig op de toekomst zijn voorbereid.
Snel internet, haarscherpe televisie en goedkope telefonie
Met een glasvezelverbinding kunt u, ook tijdens de ‘spitsuren’, probleemloos en razendsnel internetten
via een stabiele verbinding. Realiseert u zich dat het aanbod aan internetdiensten in hoog tempo blijft
groeien. Denk aan apps, videodiensten, zorg op afstand, beveiliging, beeldverbinding met uw kleinkinderen,
muziekstreams, HD-tv, interactieve televisie, e-mailen (ook van zware bestanden zoals een
digitaal fotoalbum), enzovoort. Zonder problemen kunnen alle leden van het gezin, of al uw gasten,
tegelijkertijd met tal van apparaten het internet opgaan, dit alles zonder haperingen of kwaliteitsverlies.
Steeds meer …
We gaan met zijn allen steeds meer data gebruiken. Glasvezel kan die enorme hoeveelheden moeiteloos
aan.
Kortom …
Glasvezel heeft de toekomst. Er gaat immers niets sneller dan het licht als het om het transport van
data en tv beelden gaat.

Voldoende deelname vereist
Op dit moment heeft een kleine 40% van de Norgerduiners te kennen gegeven, dat zij een glasvezelverbinding
wensen. Wij denken dat het aanbod van GN nog meer mensen zal doen besluiten om te
kiezen voor snel internet. Voldoende deelname is belangrijk om de maandelijkse aflossing en rente te
kunnen betalen. Een deelname van 65% biedt voldoende zekerheid om aanleg en beheer te kunnen
financieren. Feitelijk geldt dit ook voor de Norgerduinen. Wel is het zo, dat de aanleg in ons gebied
wat lagere kosten met zich meebrengt, zodat er wat speelruimte bestaat. Dit vergroot de kans op succes.
Laten we streven naar een hoog deelnamepercentage. Na de zomer maken we de balans op.

Liever de kat uit de boom kijken?
Wacht u liever af totdat het netwerk in de grond ligt en eenmaal geactiveerd is? Dan moet er dus opnieuw
gegraven worden, dit keer speciaal voor u. Dan zal de Coöperatie u de werkelijke kosten van
aanleg met een minimum van € 1.750,- in rekening (moeten) brengen. Meld u zich dus deze zomer
nog aan, dan hoeft u deze kosten niet meer te maken.

Hoe word ik abonnee?

U dient zich online aan te melden. Ga hiervoor eerst naar www.glasvezelnoord.nl . U meldt zich aan
bij een provider van uw keuze door gebruik te maken van de link die daar bij iedere provider staat.

Lid van de Coöperatie Glasvezel Noord

Als u abonnee wordt bij een van de providers wordt u door middel van ondertekening van het aanmeldformulier
of aanmelding via de website van de provider ook lid van de Coöperatie Glasvezel
Noord. Het abonnement bij de provider en het lidmaatschap van de Coöperatie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Zie voor de algemene voorwaarden van de Coöperatie glasvezelnoord.nl/downloads.

Ook voor huurders
U huurt een woning voor langere tijd? Dan is snel internet ook voor u mogelijk. U dient wel voor tenminste
één jaar een abonnement te nemen. Indien u vervolgens gaat verhuizen kunt u zonder verdere
verplichtingen opzeggen.

Aanmelden
Als u nog deze zomer een abonnement neemt bij een van de providers wordt u automatisch lid van de
coöperatie en legt GN een glasvezelaansluiting in uw woning. Uw woning wordt alleen aangesloten als
u een abonnement neemt. Als het netwerk in de grond ligt en geactiveerd is, zal de provider contact
met u opnemen om af te spreken wanneer het abonnement in moet gaan. En pas dan worden kosten
in rekening gebracht, niet eerder!
Uw aanmelding is wel definitief als GN besluit om (bij voldoende deelname) het glasvezelnetwerk aan
te leggen. Mocht dat om wat voor reden niet gebeuren, vervallen uiteraard ook alle rechten en plichten
van u als abonnee.
Om de aanbesteding van het netwerk te kunnen opstarten maakt GN eerst een sluitende businesscase
om daarna financiering te regelen.
We willen graag deze zomer weten of u meedoet. Lukt het om een goede businesscase te maken (bij
voldoende deelname) dan gaat GN voor u aan het werk.

Tenslotte

U ontvangt binnen enkele weken een pakketje met informatie. Deze informatie treft u ook aan op
www.glasvezelnoord.nl In september volgt er nog een voorlichtingsbijeenkomst in de Brinkhof, waar
ook de providers aanwezig zullen zijn. Heeft u op dit moment vragen, stel ze gerust. Dat kan door …
 een e-mail te sturen naar glasvezel@oosterduinen.nl of Hans van der Biezen te bellen;
 een e-mail te sturen naar info@glasvezelnoord.nl (Alie Hut, directeur/bestuurder Coöperatie
Glasvezel Noord U.A.;
 Alie te bellen op 06 – 51 92 52 06;
 langs te komen op het kantoor van de Coöperatie aan de Norgervaart 10 in Huis ter Heide (wel
graag op afspraak);

Voor dit moment hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Succes bij het maken van een keuze
voor een provider en een abonnement.

Hartelijke groet, mede namens Alie Hut,
Hans van der Biezen en Albert Koele

Poll - uw mening telt

Heeft u interesse om uw huisje te huur aan te bieden via deze website?

Ga naar het Poll archief