Belangrijke links

Op deze pagina verwijzen we u naar adressen waar u iets mee kunt als het gaat om Oosterduinen.  Maar ook de korte routes naar belangrijke informatie. Heeft u tips voor dit overzicht? Mail aan: bestuur@oosterduinen.nl

Wegen en paden kwaliteit
Wilt u schade of achterstallig onderhoud melden aan de gemeente Noordenveld? Dan kan dat met de link hieronder. Hierbij moet worden aangetekend dat de vereniging en de gemeente nog met elkaar in gesprek zijn over de vraag welke rol de gemeente behoort te spelen (of niet) in het wegenonderhoud van Oosterduinen. Dit speelt eind november begin 2024 nog.
https://www.noordenveld.nl/schade-aan-wegen-fietspaden-stoepen#melden-1134

Burenruzie of -overlast
Knoop met uw buren een gesprek aan bij overlast. Misschien heeft het verhaal twee kanten en wellicht is het een kleine moeite om het op te lossen. Lukt dat niet, klik dan hieronder.
https://www.welzijninnoordenveld.nl/buurtbemiddeling/

U kunt ook kijken op:

https://www.laudius.nl/buurtconflictengids

Buren die onderling te maken krijgen met meningsverschillen kunnen hierin het antwoord vinden op de volgende vragen:

* Hoe voorkom je dat een meningsverschil eindigt in een flinke ruzie?
* Welke stappen moet je nemen bij een burenruzie om tot een oplossing te komen?
* Hoe kan je als buurtbewoner mee helpen om een ruzie tussen twee buren te helpen oplossen?

We geven deze tip graag aan onze lezers door. Immers, ook in een rustig bos kunnen er irritaties zijn.

Gemeente Noordenveld
Norg valt onder de gemeente Noordenveld. Maak kennis met de gemeente waar we goede zaken mee moeten doen.
www.noordenveld.nl

Bestemmingsplan
https://oosterduinen.nl/wat-staat-er-nu-toch-in-dat-bestemmingsplan/

Transitie Oosterduinen
We zijn op weg naar een duurzaam bos om te wonen en recreëren. Lees hoe de gemeente dit project leidt.
https://www.noordenveld.nl/transitie-oosterduinen
https://www.noordenveld.nl/het-streefbeeld
https://www.noordenveld.nl/vindbaarheid-adressen-oosterduinen
https://www.noordenveld.nl/overzicht-bestemmingsplannen
https://www.noordenveld.nl/de-noordenveldse-kwaliteitsgids

Politie
Oosterduinen valt onder de wijkagent van de politie. Deze bereikt u onder 0900-8844. In nood: 112.