Dossier: Regenval en geen regie over onderhoud van wegen – hoe lossen we dit op?

Auteur: Redactie op 29 november 2023

De staat van sommige zandwegen in Oosterduinen is (erg) slecht, mede door overvloedige regenval. Misschien is deze situatie toch nog ergens goed voor, want het zet vlijmscherp neer waarom het onderhoud van wegen en paden een ingewikkelde opgave is zonder hulp van de gemeente. Hieronder het dossier in het kort. Waarschuwing vooraf: het is ingewikkeld en het probleem vraagt dringend om een heldere verdeling van taken.

Door de redactie


Wat is de actuele situatie?

De vereniging VvHO kan en wil de kosten van regulier onderhoud niet dragen. De gemeente ziet voorlopig echter geen rol om dat onderhoud centraal aan te pakken. De wegen hebben drie verschillende eigenaren: (1) particulieren, (2) Boermarke en (3) de gemeente. Daar wringt de schoen. In een gewone wijk worden de openbare wegen door de gemeente onderhouden. Maar Oosterduinen is geen gewone wijk. En volgens de gemeente zijn de wegen niet openbaar.

Wie moet de wegen onderhouden?

Met drie eigenaren van ons wegennet is het antwoord op die vraag: iedereen onderhoudt zijn eigen (stukje) weg. Dat lijkt een duidelijk antwoord, maar is onrealistisch en onwerkbaar. Het blijkt namelijk dat lang niet alle eigenaren in staat (of bereid) zijn zelf hun ‘stukjes’ weg bij te houden (of zij zien er geen noodzaak toe).  Als er één verzaakt krijg je al hobbels en bobbels. De gemeente Noordenveld baseert zich in haar standpunt op de nu geldende ‘wegenlegger’, waarin precies staat welke wegen ‘openbaar’ zijn. Daarin staat dat de wegen in Oosterduinen niet openbaar zijn, met uitzondering van enkele doorgaande paden, die eigendom zijn van de Boermarke. Met de hand op die wegenlegger voelt de gemeente zich dus niet geroepen om het onderhoud op zich te nemen. Of dat een juiste visie is staat ter discussie. Vraag is: kun je als gemeente 430 eigenaren in de modder laten wegzakken, inclusief de hulpdiensten?

Wat deed de vereniging?
De afgelopen jaren voelde de vereniging zich medeverantwoordelijk voor de bereikbaarheid in het bos en heeft telkens met inzet van een loonbedrijf de ergste gaten gedicht voor de lieve vrede.  Daarmee werden de slechtste passages enigszins begaanbaar, ook voor niet-leden. Het bleef echter dweilen met de kraan open want de wegen werden vaak snel weer kapot gereden. Met de toenemende regenval in de natte seizoenen is er ook nog wel wat veranderd: meer dan voorheen worden zandpaden onbegaanbaar. Daarom heeft de vereniging door het bureau Antea een onderzoek laten uitvoeren naar de wegen en gevraagd wat er moet gebeuren om (a) achterstallig onderhoud weg te werken en (b) het gewenste niveau van onderhoud op peil te houden.

Confronterende (en kostbare) uitkomsten
Antea zegt (in grote lijnen) dat er minstens 80.000 euro nodig is om de wegen op acceptabel niveau te krijgen en 35.000 euro per jaar om dit zo te houden. De vereniging (en ook andere betrokkenen) schrokken nogal van die bedragen. In de ALV van maart 2023 heeft het bestuur dit onderwerp aan de orde gesteld. Daarop stelde men voor om per direct de handen van het gevraagde onderhoud af te trekken, omdat dit op korte termijn het bankroet van de club zou zijn. Waarom? Ongeveer 230 leden betalen 40,- per jaar aan contributie. De aanwezigen hadden hier wel begrip voor en hebben dit voor kennisgeving aangenomen. Daarmee was dit volgens het bestuur een ledenbeslissing. Verslag Algemene Ledenvergadering 17-3-2023: https://oosterduinen.nl/verslag-algemene-ledenvergadering-17-3-2023/


Ambulance in de modder


Wie wijst naar wie?

De VvHO kan geen 35.000 euro per jaar ophoesten, dat is een feit. Los daarvan vindt men ook dat het een scheve situatie is dat alleen de leden van de vereniging zouden moeten opdraaien voor de onderhoudskosten. Toch zijn er individuele bosbewoners die vinden dat de vereniging zijn handen nu niet mag aftrekken van het wegenonderhoud, juist nu het zo nat is. Zij wijzen naar de vereniging als eindverantwoordelijk voor de wegen. De Commissie Wegen van de vereniging wijst op haar beurt naar de gemeente enerzijds en naar de Boermarke (als eigenaar van enkele wegen)  anderzijds. De gemeente incasseert immers van huiseigenaren forse bedragen aan OZB en Forenzenbelasting, daaruit zou het onderhoud betaald moeten kunnen worden. De gemeente wijst evenwel weer naar de Boermarke en naar al die particuliere eigenaren in het bos, die gewoon hun eigendommen zullen moeten onderhouden. Het riekt naar een patstelling.

Is de gemeente toch aan zet?
De VvHO vindt dat de gemeente het onderhoud moet oppakken en heeft hiervoor drie redenen:

-De gemeente is verantwoordelijk voor veilige en toegankelijke wegen, ook in het bos omdat die in de praktijk gewoon een openbare functie hebben. Hierbij wordt ook aangetekend dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten een rol speelt.
-De gemeente incasseert heffingen van de Oosterduiners en mag daar iets voor terugdoen: wegenonderhoud dus.
-De VvHO incasseert geld van haar leden, maar er zijn ook veel huiseigenaren geen lid. De freeriders. Dat los je alleen op met een centrale regie door de gemeente.

Naar verluidt praat de vereniging met de gemeente om de genoemde punten duidelijk te maken. Volgens de voorzitter van de vereniging VvHO maakt de gemeente een terugtrekkende beweging. Deze situatie is volgens hem slecht voor de wegen (voorbeelden zijn er genoeg). Als tussenoplossing heeft de vereniging de Oosterduiners opgeroepen voorlopig zelf dan maar de ergste gaten te dichten. Op haar verzoek heeft de gemeente in het bos gratis ‘vulmiddel’ (granulaat) gestort, waarvan gebruik kan worden gemaakt. Zie onder.

Meningsverschillen

De wegen verbinden de Oosterduiners, maar geven nu ook aanleiding voor meningsverschillen. Een bewoner van de Kastanjelaan verwijt de vereniging bijvoorbeeld dat zij is afgehaakt als het gaat om het onderhoud en heeft nu zelf loonbedrijf Wim Venekamp ingehuurd. Nu hij de kosten wil delen met omwonenden blijkt echter dat niet iedereen een financiële bijdrage wil leveren. Dit privé initiatief valt te prijzen, maar legt tevens het dilemma bloot waar de vereniging zich nu voor geplaatst ziet. Veel eigenaren, veel meningen en terechte klachten over slechte wegen. Een andere bewoner van het bos wijst ook de gemeente aan als verantwoordelijke. Hij zegt dat de gemeente de particuliere eigenaren niet heeft aangesproken op slecht onderhoud en dat daardoor de gemeente zelf het probleem moet oppakken. Hij voert dus een juridisch argument aan om de gemeente aan de bal te krijgen. Dan zijn er ook enkele eigenaren die voorlopig de handen zelf maar uit de mouwen steken en de ergste gaten voor hun deur met granulaat te lijf gaan. Zie onder.  Weer een andere groep Oosterduiners vindt de ophef wel wat overtrokken. Die vinden dat hobbels en bobbels onderdeel uitmaken van het leven in een bos.  Wie rustig rijdt maakt minder wegen kapot, is soms te horen. Ten slotte zijn er mensen die vinden dat de vereniging zich ‘in stilte’ heeft teruggetrokken van het ‘lieve-vrede-onderhoud’. Publicatie van de notulen van het ALV-besluit online vinden ze ontoereikend en dat zorgt nu voor misverstanden.

Wat kunt u zelf doen?
Heel concreet heeft de VvHO de gemeente bereid gevonden gratis bulten granulaat te storten bij de postbussen aan de Zonnelaan. Oosterduiners kunnen met een aanhanger zonder kosten granulaat ophalen en dat is al gebeurd in de regio Meerlaan. Voor de coördinatie (en het aanvullen van voorraad) is het handig als u dit meldt aan Erik van den Berg (Commissie Wegen) van VvHO:
06-51814106, graag via WhatsApp.

Waar?
Er ligt asfaltgranulaat bij de postbussen van de Zonnelaan, dit is door eigenaren/ gebruikers van de wegen te gebruiken om gaten te vullen (zoals al is gedaan bij het eerste deel van de Meerlaan).

Wordt vervolgd.

 • Tjakko schreef:

  Het is een mooie soap aan worden,
  De gemeente blijft volgens de Wegenwet verantwoordelijk voor de openbare wegen.
  Indien de gemeente de verantwoordelijkheid afwijst is een Ingebrekestelling de eerste stap. Daarna de bestuursrechter.
  Volgens mij heeft de Vvho, de Boermarke een overeenkomst met de gemeente om 2 keer per jaar de Voorsteweg Grote Kampweg en de Middenweg. te onderhouden, Dit houdt in te frezen en te klapperen./aantrillen.
  Dit kan alleen als het een paar dagen tot een week droog weer is geweest.
  Voor de Middenweg is er een aparte overeenkomst. Hoewel deze op moment ook erg slecht is.

 • Radjani Edel schreef:

  Alle wegen lijken in dit stuk van de VvHO op een hoop te worden gegooid. Handiger is het om hoofdwegen en zijpaden los van elkaar te gaan zien. Ik meende dat nog niet zo heel lang geleden er bijna overeenstemming was bereikt tussen de gemeente, Boermarke en een aantal Oosterduiners over het onderhoud van de hoofdwegen totdat … (volgens een betrokkene) de VvHO vond dat deze zich er ook mee moest gaan bemoeien. Het schijnt dat de VvHO in één overlegje het hele plan om zeep wist te helpen. Dat haalt helaas de fut er onder actieve en meedenkende Oosterduiners wel uit.
  Maar goed: terug naar de start van deze reactie: onderscheid hoofdwegen van zijpaden en maak een werkbaar plan met partijen dat wel werkt.

 • F.Hummel- Huisma schreef:

  De Kastanjelaan ziet er zeer zeer slecht uit.

  Uit betrouwbare bron is mij verteld dat er een bewoner van de Kastanjelaan meerdere keren reactie geeft als de tractor de kastanjelaan vlak gaat schuiven .Waarschijnlijk niet eens eigenaar.
  De vrijwilliger van de tractor heeft besloten niet meer langs de kastanjelaan te rijden .
  Hoe jammer is dit ?
  Hoe kan 1 persoon beslissen over onze laan?

  Jammer dat we niet weten wie eigenaren zijn van de kastanjelaan ,zodat we het probleem eerst zelf kunnen oplossen misschien .Door de tractor weer te laten rijden met de vrijwilliger ( zijn wel 4 per)
  en b.v.nu gezamenlijk betalen voor de kosten van het loonbedrijf .

  Bovendien wordt er te hard gereden ,maar dit is bekend

 • Jaap Spoelder schreef:

  Graag kom ik in contact met andere bewoners van de Kastanjelaan.Weet zeker dat heel veel dingen niet kloppen.Het is nu extreem slecht omdat men stilzwijgend alles op zijn beloop heeft gelaten.Hoe bereiken we elkaar???

 • Anneleen le Blom schreef:

  Onregelmatige zandwegen maakt dat er langzaam er gereden wordt. Fijn voor voetgangers (mens en dier). Het maakt ook dat er minder gereden wordt en de rust meer in dit bosgebied blijft. Wel begrijpelijk dat aanzienlijk wat eigenaren de staat van de weg niet wensen te verbeteren. Ze zijn er tevreden mee, al is het soms een beetje hobbelen..

 • Edwin Aalders schreef:

  Het is raar dat je een onderzoek laat doen door bureau Antea voor dik 16000 euro.
  Dat had je ook anders kunnen besteden.
  Daarom zijn er zoveel “freeriders” denk ik en er zullen er wel meer bijkomen zoals het nu gaat.
  De meeste leden betalen 45 euro voor het onderhoud van de wegen,(Wat de vve nu laat afweten).
  Ben blij dat ik geen lid ben,zonde van de centen.

 • Jaap Spoelder schreef:

  Nog steeds blijf ik van mening dat het bestuur zijn eerdere beloften moet nakomen.
  Ben daarom van plan naar de rijdende rechter te stappen en die te vragen om een oordeel of een bestuur zo maar eerder gedane beloften om te zorgen voor toegankelijkheid van de huizen naast zich neer kan leggen en dat nog wel zonder enig overleg. Sinds aantreden van nieuw bestuur is het gestopt.
  Ik zoek graag medestanders.Heb zelf alle vertrouwen in huidig bestuur opgezegd en bedankt als lid.
  Woonde tot een jaar geleden met veel plezier in Oosterduinen. Dat de Kastanjelaan er nu zo slecht bij ligt komt alleen maar omdat niet op tijd iets gedaan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *