Hoe zit het nu met onderhoud van de wegen?

Auteur: Redactie op 14 november 2023

In de nazit van de bijeenkomst van 10 november bracht één van de leden van de vereniging het onderhoud van de wegen en paden ter sprake. Zodra hij vernam dat de vereniging tijdens een ALV had besloten geen zorg te kunnen dragen voor het onderhoud wekte dat bij hem boosheid op. Zie ook de rubriek ‘reacties’.

Het bestuur van de VvHO wil daar graag op reageren:

Wij, als bestuur, doen wat we kunnen doen. Op de ALV is besloten om het wegenonderhoud niet meer onder verantwoordelijkheid van de VvHO te laten vallen. Deze beslissing is geen bestuursbeslissing, maar een ledenbeslissing. We hebben als vereniging hiervoor gekozen omdat, naar aanleiding van de in het Antea-rapport genoemde bedragen, het voor ons als vereniging niet te doen is deze kosten te dragen. Daar komt bij dat een groep gebruikers van de wegen géén bijdrage betaalt. Daarom hadden we graag gezien dat de gemeente hier de verantwoordelijk voor zou nemen. Dit is niet gebeurd en we hebben nu daarom met een nieuwe realiteit te maken. Momenteel werken we hard aan een scenario om het onderhoud van de wegen weer op orde te krijgen. Tot dat er overeenstemming is met zowel de gemeente, de Boermarke als de individuele eigenaren zal het onderhoud helaas niet optimaal zijn.

  • Tjakko schreef:

    De meeste wegen zijn openbaar, hoewel ze particulier eigendom zijn, is het onderhoud voor de eigenaren, daar de gemeente deze eigenaren niet aanschrijft op hun onderhoudsplicht, wat de gemeente wel hoort te doen, maar met zoveel eigenaren niet te doen.
    Hierbij komt dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de openbare wegen, bij geen aanschrijving van de particuliere eigenaren is het onderhoud voor de gemeente ook de aansprakelijkheid.. De werkgroep rechten en plichten heeft hierover een verslag gemaakt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *