Levendige brainstormsessie over ‘de vereniging’ in Oosterduinen

Auteur: Redactie op 11 november 2023

Op initiatief van de Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen (VvHE) is vrijdag 10 november een brainstormsessie gehouden in Café Zwaneveld. Thema: wat verwachten Oosterduiners van de VvHE? Ook niet-leden waren welkom.

De zaal was van voor naar achteren gevuld met 70 á 80 mensen, waarvan ongeveer 20% geen lid was. Wat deze mensen met elkaar verbond is dat zij het beste voor hebben met het bos en en de natuur. Wat zij vervolgens in (en met) het bos doen verschilt. Zo waren er mensen die hun huis commercieel verhuren, er alleen in de weekends verblijven of er permanent (willen) wonen. Iemand grapte: ‘de biodiversiteit qua mensen in het bos is groot’. Het prettige aan deze bijeenkomst was dat er in harmonie en tegelijk kritisch van gedachten werd gewisseld. Het is nu aan de vereniging om hieruit inspiratie te halen en keuzes te maken.

Bloemlezing
Leidraad van de avond was een enquête van de VvHE onder haar ruim 200 leden, waarvan 99 een antwoordformulier terugstuurden. De vragen gingen allemaal over de verwachtingen die men heeft van de vereniging. Anders gezegd: ze gingen over de rol van de vereniging tijdens het vervolg van de zgn. ’transitie’ (lees: upgrade) van het bos, waar permanent woonrecht geregeld zal gaan worden.

Globaal willen de leden dat de VvHE zich gaat inzetten voor realisatie van het Streefbeeld, dat deels door Oosterduiners zelf is geschreven. Geen concessies aan ‘het bos op nummer 1’. Voorts werd gediscussieerd over de vraag hoe de vereniging de gemeente juridisch kan controleren als die aan het woonrecht voorwaarden wil verbinden. Het bestuur erkent dat er binnen de vereniging geen juridische expertise aanwezig is en dat men deze rol dus niet kan spelen. In de zaal werd geopperd dat de vereniging misschien kan meeliften op de rechtsbijstandsverzekering van individuele leden.

De leden verwachten hoe dan ook dat de vereniging op het vinkentouw zit tijdens het vervolg van de transitie, vooral wanneer de regels worden vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan (nieuwe naam: omgevingsplan) wat in 2024 op de planning staat. De vereniging moet daartoe in staat worden geacht met uitzondering van de harde juridische onderwerpen. Hierbij moet volgens de aanwezigen ‘het bos op nummer 1’ de grote inspiratiebron blijven.

Verschillende belangen
In de discussie werd heel mooi duidelijk dat de Oosterduiners het over heel veel dingen roerend met elkaar eens zijn, maar op bepaalde onderwerpen worden de verschillen ook heel zichtbaar. Zo betoogde iemand dat het bos niet alleen de baas moet blijven, maar dat het vergroten van woningen of het bouwen van villa’s moet worden tegengegaan. Een ander, die hier wil wonen, wil juist de vrijheid hebben om de woning te vergroten (binnen grenzen) en een carport met caravan te kunnen plaatsen. Concreter kun je het verschil van opvatting niet krijgen en het wordt een spagaat voor de vereniging om de beide leden te steunen. Iemand zei: ‘dat zal nauwelijks mogelijk zijn, de vereniging moet keuzes maken en zich daarop richten’. Een ander zei: ‘de vereniging moet dat toch proberen’. Voorwaar voor het bestuur een heldere opdracht om hierin de positie te bepalen: alle belangen dienen of slechts bepaalde belangen.

Geen handhaver
Het bestuur deed aan verwachtingenmanagement. Men zei klip en klaar dat de vereniging zich nooit zal gaan opstellen als handhaver of bosagent. Ook zal men zich niet gaan bemoeien met zaken als carports of caravans, omdat dit zal leiden tot een strijd waartoe de vereniging met vrijwilligers niet in staat is. “Dat betekent niet dat mensen elkaar niet mogen aanspreken op gedrag, maar dan binnen de grenzen van de redelijkheid.”

Horzel
De voortgang van de transitie is samenspel met de gemeente. Er waren mensen die niet veel op hebben met de werkwijze van de gemeente, waar wisselingen van de wacht voor vertraging zorgen. Iemand zei dat de vereniging daarom op een vriendelijke wijze ‘horzel in de pels’ van de gemeente moet blijven om het tempo erin te houden. “Want het duurt allemaal veel te lang”, verzuchtte de inspreker.

De vraag of in het bestuur wel alle ‘bloedgroepen’ van het bos zijn vertegenwoordigd beantwoordde de voorzitter met een opsomming van de bestuursleden, waarvan één lid in het bos woont en de rest niet. Dat wordt jammer gevonden en de voorzitter deed nog maar eens een oproep: kom in ons bestuur als je in het bos wilt wonen.

Mandaat
En zo werden in een opbouwende sfeer veel onderwerpen aangestipt of wat diepgaander besproken. Per saldo was de telkens terugkerende vraag: welke rol moet de vereniging gaan spelen? Voorzitter Johan van de Garde zei moed te putten uit de positieve resultaten van de enquête. Leden waarderen de vereniging, staan achter het gevoerde beleid van dit moment en vertrouwen de vereniging een controlerende en dienstverlenende rol toe in de transitie. Men waardeert de website als informatiebron en ook het Oosterduinen Journaal online heeft de steun van minimaal 75% van de leden. Van de Garde noemt de uitkomsten daarom een ‘mandaat’ om verder te gaan op de ingeslagen weg, maar het bestuur zal natuurlijk wel gaan praten over alle dingen die deze avond in Café Zwaneveld zijn gezegd.

In de gezellige nazit werd er nog een uurtje nagepraat. Overigens uitte één van de leden daar nog wel zijn grote irritatie over het feit dat de vereniging het onderhoud van de wegen niet meer ziet als haar taak, maar van gemeente en Boermarke. Dat is een lastig onderwerp, dat helaas niet plenair aan de orde was en daarom buiten de kaders van dit verslag valt. Wie vragen heeft over wegenonderhoud kan het best een mail sturen aan bestuur@oosterduinen.nl.

 

Hieronder de resultaten van de enquête.

Enquete uitkomst_DEF

  • Jaap Spoelder schreef:

    Heb geen enkel vertrouwen meer in het nieuwe bestuur.
    Eerder gedane beloftes worden niet nagekomen en er werd een werkgroep opgericht die niet algemeen belang dient, maar zakelijke eigenbelangen.
    Hoor graag als ik het mis heb.
    Kastanjelaan wordt niet meer onderhouden door hun toedoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *