Doe mee en word lid!

Door uw lidmaatschap helpt u dit bos vooruit! Maar u gaat als lid ook deel uitmaken van een groep gelijkgestemden, die u zullen inspireren. 

De vereniging heeft als belangrijk doel om de kwaliteit van het verblijf in ons bos te verhogen. Enerzijds door het bos zelf te beschermen en verbeteren, anderzijds door eigenaren van recreatiewoningen met elkaar te verbinden, zodat zij schouder aan schouder staan voor Oosterduinen. 

Het wegenonderhoud werd tot 2023 door de vereniging gecoördineerd, maar de kosten van het verantwoorde onderhoud zijn niet langer te dragen (lees Antea Rapport 2023). Bovendien zijn niet alle Oosterduiners lid en zou het niet fair zijn dat de vereniging kosten zou moeten betalen. In de ALV begin 2023 is daarom besloten dit niet meer te doen en de gemeente te vragen dit onderhoud te willen verzorgen. Daarover loopt nu nog een discussie.

De vereniging zoekt contact met mensen met expertise op een bepaald gebied, zoals juridische zaken of groen.

Dankzij inspanningen van de vereniging is het contact met politie, brandweer, lokale en provinciale overheid goed en worden er stappen gezet op weg naar legalisering van permanente bewoning.

De vereniging bestaat dankzij haar leden, maar zoekt ook nadrukkelijk aansluiting bij Oosterduiners die (nog) geen lid zijn, maar zich wel willen inzetten voor het bos.

Wilt u lid worden? Mail aan ledenadministratie@oosterduinen.nl 
U bent zeer welkom. 

Wilt u de sfeer proeven? Kijk kan eens naar een Oosterduinen Journaal:

https://oosterduinen.nl/oosterduinen-journaals/

Contributie
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle eigenaren en/of bewoners in Oosterduinen.
De contributie bedraagt sinds 2017 € 40,- per jaar. 

Bankrekeningnummer: NL 45 RABO 03472.05.119 t.n.v. Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen. U kunt zich aanmelden via het mailadres: ledenadministratie@oosterduinen.nl 

De vereniging heeft een privacy-verklaring, hoe om wordt gegaan met uw gegevens.